מסלול מצטיינים לתואר ראשון ולתואר שני

מסלול לתואר ראשון ולתואר שני למצטיינים בקולנוע ובטלוויזיה

לימודים לקראת התארים

תואר ראשון B.A. (חד-חוגי או דו-חוגי)

תואר שני M.A.

 

התארים שיוענקו: תואר ראשון "בוגר אוניברסיטה" .B.A בקולנוע וטלוויזיה ותואר שני "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי קולנוע M.A.

משך לימודים: ארבע שנים

 

מטרת הלימודים

המסלול יציע מסגרת שבה יוכלו תלמידים מצטיינים במגמה העיונית (חד-חוגי או דו-חוגי) להתחיל את לימודי התואר השני כבר בשנת לימודיהם השלישית בתואר הראשון, וכך לסיים את התואר השני המחקרי עם עבודת תזה במסלול של ארבע שנים. המסלול מהווה המשך של מסלול המצטיינים בתכנית התואר הראשון לתלמידי המגמה העיונית.

 

מלגות ייחודיות לתלמידי המסלול

  1. תתקיים תחרות העבודה הסמינריונית המצטיינת לתלמידי המסלול. הזוכה יקבל מענק הצטיינות מיוחד.
  2. תלמידי המסלול יוכלו להגיש מועמדות למלגות בית הספר לתואר השני כבר בשנה ג׳.

 

תכנית הלימודים

המסלול מורכב מתכנית התואר הראשון ומתכנית התואר השני ויאפשר לתלמידיו להתחיל את לימודיהם בתואר השני כבר בשנה השלישית של התואר הראשון. הרישום לסמינרים של התואר השני ייעשה בייעוץ ובהנחיה אישיים. ככלל, התלמידים יירשמו לסמינר המתודולוגי שבו יוצגו להם שיטות מחקר עדכניות ברמה גבוהה; לקולוקוויום המחלקתי שבו ייחשפו למחקרים עכשוויים בעולם ובארץ שיאפשרו להם לגבש כיוון מחקר אישי; ולסמינר האורח הבינלאומי אשר מאפשר התעמקות במחקרים עכשוויים בעולם.

 

תנאי המעבר למסלול

המסלול מיועד לתלמידים בתואר הראשון במגמה העיונית בלבד, הן בתכנית החד-חוגית והן בתכנית הדו-חוגית. תלמידים אשר עמדו בדרישות הקבלה למסלול המצטיינים העיוני של התואר הראשון יוכלו להגיש את מועמדותם למסלול זה בסוף השנה השנייה ללימודיהם לתואר הראשון. בנוסף לעמידה בתנאי מסלול המצטיינים בתואר הראשון, יהיה על התלמידים לעמוד בדרישות הבאות:

 

1. ציונים:

א. ממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני בסוף שנה ב׳

ב. ממוצע 85 ומעלה בכל הלימודים בבית הספר

ג. תלמידי דו-חוגי: ממוצע 85 ומעלה בחוג השני

ד. ציון 90 ומעלה בפרוסמינר ״תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות״

 

2. ריאיון אישי. התלמידים יתבקשו להגיש מראש דוגמת כתיבה אשר תעיד על הפוטנציאל שלהם לקראת התואר השני המחקרי.

הממוצע יחושב לאחר שתלמידי חד-חוגי השלימו וקיבלו ציונים בלפחות 63 ש״ס בתכנית הלימודים ותלמידי דו-חוגי השלימו וקיבלו ציונים בפחות 37 ש״ס בבית הספר.

חובות הלימודים בתכנית

  1. יש לסיים את חובות לימודי התואר הראשון עד לסוף השנה השלישית ללימודים. על תלמידי התכנית הדו-חוגית לסיים את כל חובותיהם לתואר הראשון, לרבות בחוג השני.
  2. יש לסיים את כל חובות השמיעה של התואר השני עד תום השנה הרביעית ללימודים ולהגיש את עבודת התזה עד תום סמסטר א' של השנה החמישית (סמסטר תשיעי).
  3. על התלמידים יהיה לעמוד בכל דרישות התואר השני המחקרי בשנה שבה החלו את לימודיהם לתואר, כגון חובת שפה זרה שנייה, ולהגיע להישגים הדרושים במהלך התואר השני כדי להתקבל למסלול המחקרי עם תזה.
  4. תלמיד שלא יעמוד בחובות התואר השני המחקרי יוכל להשלים את התואר השני בתכנית העיונית ללא תזה על פי חובות ומכסת השעות של תכנית זו.

 

 

תכנית חד-חוגית עיונית

לימודים במסגרת התואר הראשון

כלים שלובים (שיעורי העשרה)

 

 

 

 

שנה א׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

מבואות ותרגילים

102

30

סדנאות

102

8

מבואות חובה חוץ לביה״ס

100

4

סה"כ   42 ש"ס
 

 

שנה ב׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

מבואות ותרגילים

104

7

פרו"ס תיאוריות מודרניות ועכשוויות

601

4

סה"כ   11 ש"ס
 

 

שנים ב׳ ו–ג׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

שיעורי בחירה עיוניים בתוך בית הספר

600

40

שיעורי בחירה מחוץ לבית הספר

100

10

שיעורי בחירה עיוניים בתוך בית הספר או
שיעורי בחירה מחוץ לבית הספר

100/600

4

3 סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר וכתיבת  עבודת רפרט אחת) – החל בסמסטר ב׳, שנה ב׳

602

12

סה"כ שנים ב' ו-ג'   66 ש"ס

סה״כ תואר ראשון

 

119 ש"ס

 

 

לימודים במסגרת התואר השני

שנה א׳ (במקביל ללימודי התואר הראשון שנה ג'):

קורס

מסגרת

ש״ס

קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט) – שנתי

402

2

סמינר מתודולוגי חובה (כתיבת עבודת רפרט) – סמסטר א׳

402

4

סמינר אורח בינלאומי (כתיבה עבודת רפרט) – סמסטר ב׳

402

4

סה״כ לימודי תואר שני שנה ג׳

 

10 ש"ס

 

שנים א' ו-ב':

שפה שניה – רמת פטור

 

 

 

 

שנה ב׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

סמינרים תואר שני (כתיבת שתי עבודות סמינר, השאר כתיבת עבודות רפרט)

402/403

14

סמינר מחקרי חובה (כתיבת עבודת רפרט) 

402

4

סה״כ לימודי תואר שני שנה ב׳

 

18

סה״כ לימודי תואר שני

 

28

 

 

תכנית דו-חוגית עיונית

לימודים במסגרת התואר הראשון

כלים שלובים (שיעורי העשרה)

 

 

 

 

שנה א׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

מבואות ותרגילים שנה א׳

102

24

סדנאות שנה א׳

102

2

סה"כ   26 ש"ס
 

 

שנה ב׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

מבואות ותרגילים שנה ב׳

104

7

פרו"ס תיאוריות מודרניות ועכשוויות – סמסטר א׳

601

4

סה"כ   11 ש"ס
 

 

שנים ב' ו–ג׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

שיעורי בחירה עיוניים בתוך בית הספר

600

16

2 סמינרים (כתיבת עבודת סמינר אחת וכתיבת עבודת רפרט אחת) – החל בסמסטר ב׳, שנה ב׳

602

8

סה"כ שנים ב' ו-ג'   24 ש"ס

סה״כ תואר ראשון

 

61

 

 

לימודים במסגרת התואר השני

שנה א׳ (במקביל ללימודי התואר הראשון שנה ג'):

קורס

מסגרת

ש״ס

קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט) – שנתי

402

2

סמינר מתודולוגי חובה (כתיבת עבודת רפרט) – סמסטר א׳

402

4

סמינר אורח בינלאומי (כתיבה עבודת רפרט) – סמסטר ב׳

402

4

סה״כ לימודי תואר שני שנה א׳

 

10

 

שנים א׳ ו–ב׳:

שפה שניה – רמת פטור

 

 

 

 

שנה ב׳:

קורס

מסגרת

ש״ס

סמינרים תואר שני (כתיבת שתי עבודות סמינר, השאר כתיבת עבודות רפרט)

402/403

14

סמינר מחקרי חובה (כתיבת עבודת רפרט) 

402

4

סה״כ לימודי תואר שני שנה ב׳

 

18

סה״כ לימודי תואר שני

 

28

 

חישוב ציון גמר תואר ראשון חד חוגי:

ציוני הקורסים בביה"ס ובלימודי בחירה מחוץ לביה"ס – 65%

ציוני עבודות סמינריוניות, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית – 35%

 

 חישוב ציון גמר תואר ראשון דו חוגי:

ציוני הקורסים – 65%

ציוני עבודה סמינריונית, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית – 35%

 

חישוב ציון גמר תואר שני:

ציוני שיעורים ועבודות רפרט - 30%

ציוני עבודות סמינריוניות - 30%

ציון עבודת הגמר - 40%

 

סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>