תואר ראשון - ביה"ס לאדריכלות - תשפ"ב

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תשפ"ב
לימודים לתואר ראשון
שנה א'
א'0881110101סטודיו א1אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנהא16:0019:00201סנרט3
א'0881110101סטודיו א1אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנהד10:0015:00201סנרט5
א'0881110102סטודיו א2אדר' שפירו מוריס
אדר' וכטל דניאל
סדנהא16:0019:00202סנרט3
א'0881110102סטודיו א2אדר' שפירו מוריס
אדר' וכטל דניאל
סדנהד10:0015:00202סנרט5
א'0881110103סטודיו א3אדר' פתאל יהושע
אדר' עוז ליאור
סדנהא16:0019:00203סנרט3
א'0881110103סטודיו א3אדר' פתאל יהושע
אדר' עוז ליאור
סדנהד10:0015:00203סנרט5
א'0881110104סטודיו א4אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנהא16:0019:00204סנרט3
א'0881110104סטודיו א4אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנהד10:0015:00204סנרט5
ב'0881110401סטודיו א1אדר' שפירו מוריס
אדר' וכטל דניאל
סדנהא16:0019:00201סנרט3
ב'0881110401סטודיו א1אדר' שפירו מוריס
אדר' וכטל דניאל
סדנהד10:0015:00201סנרט5
ב'0881110402סטודיו א2אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנהא16:0019:00203סנרט
ב'0881110402סטודיו א2אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנהד10:0015:00203סנרט
ב'0881110403סטודיו א3אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנהא16:0019:00202סנרט3
ב'0881110403סטודיו א3אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנהד10:0015:00202סנרט5
ב'0881110404סטודיו א4אדר' משה סלומון
אדר' עידית רן
סדנהא16:0019:00204סנרט3
ב'0881110404סטודיו א4אדר' משה סלומון
אדר' עידית רן
סדנהד10:0015:00204סנרט5
א'0881110701הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
שיעורב08:0009:0001קיקואין2
א'0881110702הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
סדנהב09:0013:00201סנרט3
א'0881110703הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
סדנהב13:0017:00203סנרט3
א'0881110301עיצוב בסיסי א'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב09:0013:00203סנרט3
א'0881110302עיצוב בסיסי א'בורשטיין איתמר
סדנהב09:0013:00204סנרט3
א'0881110303עיצוב בסיסי א'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב13:0017:00201סנרט3
א'0881110304עיצוב בסיסי א'בורשטיין איתמר
סדנהג14:0018:00202סנרט3
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881130101הנדסה תיאוריתאדר' צחר מעין
שיעורה08:0010:0001קיקואין2
א'0881130102הנדסה תיאוריתאדר' טליה לוי רוזנבוים
תרגילה10:0012:00201סנרט2
א'0881130103הנדסה תיאוריתאדר' צחר מעין
תרגילה10:0012:00202סנרט2
ב'0881130801מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'אדר' פתאל יהושע
שיעורג08:0010:00203דן-דוד2
ב'0881130802מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'אדר' פתאל יהושע
תרגילג10:0011:00203דן-דוד1
ב'0881130803מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'אדר' פתאל יהושע
תרגילג11:0012:00203דן-דוד1
א'0881130401מתמטיקה לאדריכליםד"ר סעד דוד
שו"תג12:0014:0001קיקואין2
ב'0881131101פיזיקה לאדריכליםד"ר ברק לירון
שו"תב10:0012:00006(מלמד)מלמד2
ב'0881131102פיזיקה לאדריכליםמר נאור נדב
תרגילה08:0009:00203דן-דוד1
ב'0881131103פיזיקה לאדריכליםמר נאור נדב
תרגילה13:0014:00203דן-דוד1
ב'0881131001חומרי בנין ושיטות בנייהאדר' יחיאלי אוהד
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881140401מבוא לסוציולוגיהד"ר אדלר אירית
שיעורב08:0010:00203דן-דוד2
ב'0881230501מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
שו"תב12:0015:00213סנרט3
ב'0881230502מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
שו"תב15:0018:00213סנרט3
ב'0881140801יסודות בתקשורת חזותיתרוטנברג עדה
לוסטינגר ענת
שיעורה09:0010:00א206מכסיקו1
ב'0881140802יסודות בתקשורת חזותיתרוטנברג עדה
סדנהה10:0013:00201סנרט3
ב'0881140803יסודות בתקשורת חזותיתלוסטינגר ענת
סדנהה10:0013:00202סנרט3
ב'0881140804יסודות בתקשורת חזותיתגסלב אנה
סדנהה10:0013:00203סנרט3
ב'0881140805יסודות בתקשורת חזותיתד"ר קרבס אסף
סדנהה10:0013:00204סנרט3
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0881888801הדרכת בטיחות**פרויקט 0
•קורס חובה לתלמידי שנה א' - יתקיים במועדים 22.9 - 23.9
שנה ב'
א'0881210101סטודיו ב1אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהא16:0019:00205סנרט3
א'0881210101סטודיו ב1אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהד10:0015:00205סנרט5
א'0881210102סטודיו ב2אדר' קיש יונתן
ד"ר יזהר דקלה
סדנהא16:0019:00206סנרט3
א'0881210102סטודיו ב2אדר' קיש יונתן
ד"ר יזהר דקלה
סדנהד10:0015:00206סנרט5
א'0881210103סטודיו ב3אדר' כרמון אסתר
ד"ר פרי - באדר איה
סדנהא16:0019:00207סנרט3
א'0881210103סטודיו ב3אדר' כרמון אסתר
ד"ר פרי - באדר איה
סדנהד10:0015:00207סנרט5
א'0881210104סטודיו ב4אדר' כרמי אדרי רבקה
אדר' שפירא דן
סדנהא16:0019:00208סנרט3
א'0881210104סטודיו ב4אדר' כרמי אדרי רבקה
אדר' שפירא דן
סדנהד10:0015:00208סנרט5
ב'0881210401סטודיו ב1אדר' כרמון אסתר
ד"ר פרי - באדר איה
סדנהא16:0019:00208סנרט3
ב'0881210401סטודיו ב1אדר' כרמון אסתר
ד"ר פרי - באדר איה
סדנהד10:0015:00208סנרט5
ב'0881210402סטודיו ב2אדר' כרמי אדרי רבקה
אדר' שפירא דן
סדנהא16:0019:00207סנרט3
ב'0881210402סטודיו ב2אדר' כרמי אדרי רבקה
אדר' שפירא דן
סדנהד10:0015:00207סנרט5
ב'0881210403סטודיו ב3אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהא16:0019:00206סנרט3
ב'0881210403סטודיו ב3אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהד10:0015:00206סנרט5
ב'0881210404סטודיו ב4אדר' הרף ליאונרדו
אדר' קיש יונתן
סדנהא16:0019:00205סנרט3
ב'0881210404סטודיו ב4אדר' הרף ליאונרדו
אדר' קיש יונתן
סדנהד10:0015:00205סנרט5
א'0881251101מבוא לניתוח יצירות אדריכליותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
א'0881251102מבוא לניתוח יצירות אדריכליותלפיד אושר
תרגילג18:0019:0001קיקואין1
א'0881111101מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיותאדר' כרמון אסתר
שיעורא09:0012:00203דן-דוד3
ב'0881350501מבוא לתיאוריות אורבניותאדר' גולדמן ענת
שיעורה09:0012:00201דן-דוד1
א'0881250901הבנת המרחב והבעתו-2אדר' משה סלומון
סדנהה12:0014:00206סנרט2
א'0881250902הבנת המרחב והבעתו 2אדר' משה סלומון
סדנהה14:0016:00207סנרט2
א'0881251001תקשורת חזותית - עיצוב מידע מורכברוטנברג עדה
סדנהה12:0014:00208סנרט2
א'0881251002תקשורת חזותית - עיצוב מידע מורכבלוסטינגר ענת
סדנהה12:0014:00205סנרט2
•בחירה מחייבת בין הבנת המרחב ותקשורת חזותית
•קורס בחירה לתלמידי שנה ב'
א'0881230301סטטיקה וחוזק חומריםמוראני עדי
שו"תא12:0014:00212מכסיקו2
א'0881230301סטטיקה וחוזק חומריםמוראני עדי
שו"תג12:0014:00203דן-דוד2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר שוקד נועם
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב14:0018:0001קיקואין2
ב'0881353201מערכות בניין 1+2אדר' ארז מסרי עזרא
שיעורה14:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו
א'0881240501מבוא לכלכלה עירוניתד"ר זימון יאיר
שיעורג14:0016:0001קיקואין3
ב'0881310601טכנולוגיות בניה ופרטי בנין'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהב10:0014:00208סנרט4
ב'0881310602טכנולוגיות בניה ופרטי בניןגב' פרידמן סימון
סדנהב10:0014:00207סנרט4
ב'0881310603טכנולוגיות בניה ופרטי בניןאדר' גזית טל
סדנהב10:0014:00206סנרט4
ב'0881310604טכנולוגיות בניה ופרטי בניןאדר' הלברשטט צחי
סדנהב10:0014:00205סנרט4
ב'0881250403מידול תלת מימד (ריינו)מר ליבוביץ ליאור
שו"תא10:0013:00213סנרט3
ב'0881250404מידול תלת מימד (ריינו)מר ליבוביץ ליאור
שו"תא13:0016:00213סנרט3
ב'0881330301תכן מבנים 1מר אולבינסקי אלכסנדר
שיעורה14:0018:00203טרובוביץ4
•יחד עם שנה ג'
שנה ג'
א'0881320901סטודיו מגוריםאדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
א'0881320901סטודיו מגוריםאדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
א'0881411201סטודיו אורבניפרופ' קלאוס שרה
אדר' אבו ליל הוד
סדנהא16:0019:00209סנרט3
א'0881411201סטודיו אורבניפרופ' קלאוס שרה
אדר' אבו ליל הוד
סדנהד10:0015:00209סנרט5
א'0881411301סטודיו אורבניד"ר אפרת ליברטל
אדר' גולדמן ענת
סדנהא16:0019:00216סנרט3
א'0881411301סטודיו אורבניד"ר אפרת ליברטל
אדר' גולדמן ענת
סדנהד10:0015:00216סנרט5
ב'0881311202סטודיו מגוריםאדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנהא16:0019:00211סנרט3
ב'0881311202סטודיו מגוריםאדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנהד10:0015:00211סנרט5
ב'0881320902סטודיו מגוריםד"ר יזהר דקלה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
ב'0881320902סטודיו מגוריםד"ר יזהר דקלה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבניאדר' אבו ליל הוד
סדנהא16:0019:00001דסנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבניאדר' אבו ליל הוד
סדנהד10:0015:00001דסנרט5
ב'0881411202סטודיו אורבניפרופ' קלאוס שרה
אדר' פתאל יהושע
סדנהא16:0019:00210סנרט3
ב'0881411202סטודיו אורבניפרופ' קלאוס שרה
אדר' פתאל יהושע
סדנהד10:0015:00210סנרט5
א'0881430201תכן מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה
שו"תא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881352901חקר מרחבי מורשתד"ר מטרני קרן
שיעורה12:0014:0001קיקואין3
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורה13:0015:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
א'0881312501סטודיו טכנולוגי א'אדר' גזית טל
סדנהב09:0013:00209סנרט4
א'0881312502סטודיו טכנולוגי א'אדר' שפירא דן
סדנהב09:0013:00210סנרט4
א'0881312503סטודיו טכנולוגי א'גב' פרידמן סימון
סדנהב09:0013:00211סנרט4
א'0881312504סטודיו טכנולוגי א'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהב09:0013:00214סנרט4
א'0881352601בינוי עיר תיאוריה ומעשהאדר' שפירא רות
סדנהה15:0018:0001קיקואין4
ב'0881211301עיצוב בסיסי ב'בורשטיין איתמר
גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב08:0012:0001קיקואין2
ב'0881250301מורפולוגיהד"ר אפרת ליברטל
שיעורב08:0012:00212מכסיקו2
ב'0881530102מבנים 3מר אולבינסקי אלכסנדר
שו"תה09:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו3
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא11:0014:0001קיקואין2
ב'0881353101גישות אתיות וחברתיות באדריכלותד"ר כהן שלי
פרו"סב12:0016:00202דן-דוד2
ב'0881222201ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחבד"ר שיבר יואב
פרו"סב12:0016:00211מכסיקו4
ב'0881351501על הפנומנולוגיה של האדריכלות: כלים להבנת החוויה הרב-חושית שלד"ר פרי - באדר איה
פרו"סב12:0016:00209מכסיקו4
ב'0881355101חללים במחלוקתד"ר שוקד נועם
פרו"סב12:0016:00104ווב4
•לבחירה פרו"ס אחד מבין השלושה
שנה ד'
א'0881412001סטודיו מבנה מורכבמר כהן יונתן
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
א'0881412001סטודיו מבנה מורכבמר כהן יונתן
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
א'0881311401סטודיו שימוראדר' פלג עמיר
סדנהא16:0019:00001בסנרט3
א'0881311401סטודיו שימוראדר' פלג עמיר
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
א'0881411801סטודיו מבנה מורכבאדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
א'0881411801סטודיו מבנה מורכבאדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
א'0881452601סטודיו מבנה מורכבד"ר שול אריק
סדנהא16:0019:00001דסנרט3
א'0881452601סטודיו מבנה מורכבד"ר שול אריק
סדנהד10:0015:00001דסנרט5
א'0881312701סטודיו נוףאדר' ברמן אסיף
אדר' ברוט נועה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
א'0881312701סטודיו נוףאדר' ברמן אסיף
אדר' ברוט נועה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכבאדר' גיל רמי
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכבאדר' גיל רמי
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
ב'0881452902סטודיו בחירה-תשתיות גלובליות בפעולהד"ר פאתינה אבריק-זבידאת
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
ב'0881452902סטודיו בחירה-תשתיות גלובליות בפעולהד"ר פאתינה אבריק-זבידאת
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכבאדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00209סנרט3
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכבאדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00209סנרט5
ב'0881411902סטודיו דיגיטליפרופ' נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהא16:0019:00216סנרט3
ב'0881411902סטודיו דיגיטליפרופ' נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהד10:0015:00216סנרט5
ב'0881452502סטודיו מבנה מורכבאדר' מנדלקרן עמית
סדנהא16:0019:00001בסנרט3
ב'0881452502סטודיו מבנה מורכבאדר' מנדלקרן עמית
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
ב'0881422502סטודיו גלובליאדר' מתוק דפנה
סדנהא16:0019:00215ווב5
ב'0881422502סטודיו גלובליאדר' מתוק דפנה
סדנהד15:0020:00001אסנרט5
ב'0881430101אקוסטיקהמר גרינבאום שמעון
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0881430201תכן מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה
שו"תא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881430501מבנים 2 ב'ד"ר גילת רבקה
שו"תא14:0016:00203דן-דוד2
ב'0881422101סטודיו טכנולוגי ב'אדר' גזית טל
סדנהה09:0013:00209סנרט4
ב'0881422102סטודיו טכנולוגי ב'אדר' שילה יורם
סדנהה09:0013:00210סנרט4
ב'0881422103סטודיו טכנולוגי ב'גב' פרידמן סימון
סדנהה09:0013:00211סנרט4
ב'0881422104סטודיו טכנולוגי ב'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881410001עיצוב פניםאדר' כרמון אסתר
סדנהה09:0013:00209סנרט4
א'0881410002עיצוב פניםאדר' וינברג עדי
סדנהה09:0013:00210סנרט4
א'0881410003עיצוב פניםאדר' אלרואי רוני
סדנהה09:0013:00211סנרט4
א'0881410004עיצוב פניםאדר' וכטל דניאל
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881440901תחיקת התכנון והבנייההשופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעורב16:0019:00203דן-דוד3
•*לשעבר הבטים משפטיים בתכנון ובנייה
א'0881440101תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'אדר' שפירא רות
שו"תב13:0016:00203דן-דוד3
ב'0881441001תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'אדר' שפירא רות
שו"תב11:0014:00203דן-דוד3
א'0881450601טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקהאדר' שליטא חן
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יחד עם שנה ב'
א'0881250201אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנהמר אולבינסקי אלכסנדר
שיעורה14:0017:00א206מכסיקו3
ב'0881412601שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירונייםד"ר מטרני קרן
סמינרב14:0018:00203דן-דוד4
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881400801מורכבות והעירד"ר אפרת ליברטל
סמינרא09:0013:00ג206מכסיקו4
ב'0881452801גישות מתודולוגיותד"ר פאתינה אבריק-זבידאת
סמינרא10:0014:00213מכסיקו4
•לבחירה סמינר אחד מבין הארבעה הנ"ל
שנה ה'
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
א'0881510102סטודיו ה'1פרופ' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
א'0881510102סטודיו ה'1פרופ' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' בודק מוטי
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים3
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' בודק מוטי
סדנהד10:0015:00321ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510202סטודיו ה'2פרופ' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510202סטודיו ה'2פרופ' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' בודק מוטי
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' בודק מוטי
סדנהד10:0019:00321ביה"ס להנדסאים9
א'0881530101מבנים 3מר אולבינסקי אלכסנדר
שו"תב09:0012:00203דן-דוד3
א'0881521101סדנת תמך לכתיבת תזה פרוייקט גמרד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא14:0016:00212מכסיקו4
ב'0881521101סדנת תמך לכתיבת תזה פרוייקט גמרד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא14:0016:0001קיקואין4
א'0881530901פרקטיקה מקצועית לאדריכליםאדר' בודק מוטי
שיעורד17:0018:00 1
א'0881440401אדריכלות של קונפליקט וחיי היום יוםד"ר שוקד נועם
שו"תא11:0014:00201דן-דוד3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>