לימודי התואר הראשון

 

 

לימודי התואר הראשון

מטרות ביה"ס

 

 • הכשרת יוצרים, כותבים וחוקרים מן המעלה הראשונה.
 • מצוינות ביצירה, בהוראה ובמחקר.
 • מעורבות עמוקה בחיי התרבות, החברה והקהילה.

 

תנאי קבלה

 

מועמדים מתקבלים על-פי תנאי הקבלה לביה"ס באתר הרישום של אוניברסיטת תל אביב.

ועדת הקבלה של ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות לשקול קבלתם של מועמדים גם אם אינם עומדים בכל הקריטריונים.

  

רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז (בידינג).

הרישום לקורסים בשנה א' בתכנית החד-חוגית הוא במנות בבידינג.

כל מנה (״קבוצה״) ברשימה מייצגת מערכת שעות חלופית של קורסים לשנה א׳. קבלה למנה מסוימת משמעותה קבלת כל השיעורים ו/או התרגילים המוגדרים במערכת השעות של מנה זו.

 

תכניות הלימודים

 

א. תכנית חד-חוגית, שבה לומדים את רוב שעות הלימוד בביה"ס לצד מספר שעות מצומצם מחוץ לביה"ס.

ב. תכנית דו-חוגית, שבה לומדים בשני חוגים, אחד מהם הוא קולנוע וטלוויזיה – מגמה עיונית. בתכנית זו לא כלולות שעות מחוץ לביה״ס (למעט במסגרת ״כלים שלובים״).

 

התכנית החד-חוגית כוללת את מגמות הלימוד הבאות:
 

 1. מגמה עיונית (מסלול 200) B.A.:
  המגמה מכשירה למחקר, להוראה ולביקורת. המגמה מאפשרת היכרות עם ההיסטוריה של הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה הדיגיטלית ועם התיאוריות המרכזיות שעוסקות בהן. היא מציעה מגוון רחב של קורסים וסמינרים על תיאוריות ואסתטיקה של אמנויות המסך ועל ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים, ושמה דגש מיוחד על קולנוע, טלוויזיה ומדיה דיגיטלית בישראל ובמזרח התיכון.
   
 2. מגמת הפקה (מסלול 250) .B.F.A:
  לימודים מעשיים הכוללים את כל תחומי ההפקה לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה דיגיטליים. הלימודים ניתנים בסדנאות יצירה (בימוי, צילום, תסריטאות, עריכה, פס-קול, עריכת תוכן והפקה). ההפקות מפותחות בסדנאות השונות ומופקות בעזרת חונכויות אישיות. לסטודנט ניתנת עצמאות מוחלטת בקביעות האמנותיות ובקבלת ההחלטות.
   
 3. מגמת תסריטאות (מסלול 280) B.A.:
  לימוד כתיבת תסריטים לקולנוע ולטלוויזיה וליצירה דרמטית לאינטרנט ולמדיה דיגיטלית.
   
 4. מסלול מדיה דיגיטלית  (מסלול 120) – מסלול ייחודי המשלב תואר ראשון  B.A.ותואר שני M.F.A  בארבע שנים.
  המסלול מתמקד בלימוד ומחקר בתחום האפקטים הוויזואליים הדיגיטליים ובטכנולוגיות אינטראקטיביות לרבות סביבות וירטואליות מדומות ורבודות. 
   

הקבלה ללימודים במגמה העיונית ובמסלול מדיה דיגיטלית היא לשנת הלימודים הראשונה. הקבלה למסלול מדיה דיגיטלית נערכת לפי תנאי המסלול. הקבלה למגמות הפקה ותסריטאות נעשית לקראת שנת הלימודים השנייה.

 

מסלול מצטיינים לתואר ראשון בכל מגמות הלימוד – B.A./B.F.A.:

מטרת המסלול לאתר ולטפח תלמידות ותלמידים מצטיינים בתחום העיוני שהינם בעלי פוטנציאל להשתלב במחקר ובהוראה בתחום. המשתתפים במסלול ילמדו קורסים וסמינר ייעודיים וישתלבו בפעילות המחקרית של בית הספר לרבות הצגת עבודותיהם ביום עיון ייחודי והוצאה לאור של "פס יצירה", כתב העת של תלמידי התואר הראשון של בית הספר.

 

מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית החד-חוגית

הקבלה לשנה ב' בכל המגמות מותנית בציון עובר בכל קורסי שנה א' (לרבות קורסים מחוץ לביה"ס) וכן בציון ממוצע 80 ומעלה בכל הקורסים.

הקבלה למגמת הפקה ולמגמת תסריטאות מותנית בהצגת סרט/ תסריט בפני ועדות המעבר בתום שנה א'. ועדות המעבר עשויות לקבוע דרישות נוספות שיתפרסמו לקראת קיומן. 

הקבלה למסלול המצטיינים בתואר הראשון לתלמידים בתכנית החד-חוגית בתום שנה א׳ מותנית בממוצע 85 ומעלה בכל הקורסים, בממוצע 90 ומעלה בכל הקורסים העיוניים ובעמידה בריאיון קבלה.

 

מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית הדו-חוגית

התכנית הדו חוגית כוללת לימודים במגמה העיונית בלבד בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה.

הקבלה למסלול המצטיינים בתואר הראשון לתלמידים בתכנית הדו-חוגית בתום שנה א' מותנית בממוצע 90 ומעלה בכל הקורסים בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה  ובעמידה בריאיון קבלה.

 

כל שינוי במסלול לימודים בין התכניות מחייב אישור יועץ אקדמי.

 

ייעוץ והדרכה אישית

ביה"ס מעמיד לרשות תלמידיו ייעוץ והדרכה. כל שינוי או חריגה בתכנית הלימודים יהיה תקף רק לאחר אישורו של יועץ ביה"ס, ובמקרים חריגים באישור ועדת הוראה פקולטית. הרישום לשעות הקבלה של היועץ נערך במזכירות ביה"ס.

 

מידע כללי על חובות וקורסים:

 

קורס בטיחות כללית, חשמל ועזרה ראשונה (0851-0012-01)

כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול:

סדנאות מקצועיות בנושא: בטיחות, בטיחות בחשמל, עזרה ראשונה.
בסופן תתקיים בחינה מסכמת.
תנאי מעבר בקורס הוא ציון 60 לפחות.
ההשתתפות בסדנאות האלה הינה חובה לכלל התלמידים. 

 

קורסים אקדמיים בשפה האנגלית

החל משנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמיים בשפה האנגלית.

 כל המטלות בקורסים הן בשפה האנגלית. היקף הקורסים הוא 2 ש"ס לפחות בכל קורס. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום הקורסים בהצלחה. הקורסים המוצעים בכל שנה מטעם היחידות מופיעים בפירוט הקורסים. 

תלמידים במסלול דו-חוגי יכולים ללמוד את הקורסים בשני החוגים או בחוג אחד.

תלמידים הלומדים ב"חוג לאחר תואר" לאחר סיום התואר הראשון, חייבים בקורס אחד בלבד.

 

הקרנת סרטים

בחלק מהקורסים ומהסמינרים בבית הספר מתקיימות הקרנות סרטים באורך מלא. הצפייה בסרטים היא חלק מחובות הקורסים ואין אפשרות ללמוד קורס אחר באותן שעות. שעות ההקרנה אינן נכללות במניין שעות הלימוד של קורסים אלה.

 

קורסים ללא קרדיט אקדמי

ביה"ס מציע מבחר שיעורים שמספקים הכשרה מעשית ומיומנויות בסיסיות בנושאים כמו תאורה, הקלטה, תוכנות עריכה, וטכנולוגיות וידאו. שיעורים אלו מיועדים לתלמידי מגמת ההפקה ולתלמידים ממגמות אחרות על בסיס מקום פנוי ללא קרדיט אקדמי.

 

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה.

 

עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות

תכנית הלימודים כוללת קורסי סמינר ופרוסמינר.

כדרישת קדם לסמינרים חייבים התלמידים לסיים את הקורסים הבאים בציון עובר:

בשנה א': מבע קולנועי, תולדות הקולנוע א', תולדות הקולנוע ב', מבוא לתיאוריות קולנועיות, תרגיל בתיאוריות קולנועיות, קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית

בשנה ב': פרוסמינר "תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות"

המועדים האחרונים להגשת עבודות סמינריוניות כמו גם הכללים להגשתן מתפרסמים בתקנון הפקולטה.

המועדים האחרונים להגשת עבודות סיום בפרוסמינר יתפרסמו בכל שנה בידיעון בית הספר.

בשנת הלימודים הנוכחית, המועד האחרון להגשת עבודת הסיום בפרוסמינר זהה למועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות כפי שהוא מופיע בתקנון הפקולטה.

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

 

חישוב ציון גמר

הציון הסופי ייקבע על-ידי שקלול ציוני התלמיד בשנות לימודיו לפי החלוקה הבאה:

 

תכנית חד-חוגית במגמה העיונית

ציוני הקורסים בביה"ס ובלימודי בחירה מחוץ לביה"ס – 65%

ציוני עבודות סמינריוניות, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית – 35%

 

מגמת הפקה ומגמת תסריטאות

ציוני הקורסים בביה"ס ובלימודי בחירה מחוץ לביה"ס – 65%

ציוני עבודה סמינריוניות, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית – 15%

פרויקט גמר – 20%

 

תכנית דו-חוגית במגמה העיונית

ציוני הקורסים – 65%

ציוני עבודה סמינריונית, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית – 35%

 

ציון הגמר במסלול המצטיינים לתואר ראשון יחושב בהתאם למגמה או התכנית.

 

בציון הסופי, משקלו של הציון בכל קורס נקבע לפי מניין שעות הלימוד של הקורס. לדוגמה, ערכו של ציון קורס בהיקף 4 שעות סמסטריאליות (ש״ס) יהיה כפול מערכו של ציון בשיעור בהיקף 2 ש"ס.

בקורסים בהם מתקיימת הקרנה של סרט מלא, שעות ההקרנה אינן נכללות במניין שעות הלימוד ואינן נלקחות בחשבון בשקלול הציון הסופי.

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם מתבקשים למלא "טופס טיולים - מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".
במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

תלמיד/ה במגמת הפקה חייב/ת להשאיר בבית הספר עותק מתסריט הגמר כתנאי לסגירת תיק וקבלת התואר.

 

ארכיון הסרטים ע"ש אנדה זימנד ז"ל

במסגרת ביה"ס פועל ארכיון סרטים ובו כ-20,000 סרטים הכוללים ממיטב הקולנוע העולמי ,העלילתי והדוקומנטרי מאז המצאת הקולנוע, סרטים ישראלים, סרטי סטודנטים, דרמות וסדרות טלוויזיה, סרטים אקספרימנטליים ועוד. שמונה עמדות צפייה אישיות עומדות לרשות המורים והתלמידים לצפייה בסרטים בשעות הפעילות של הארכיון.

מנהל הארכיון: מר אבישי קרשין

 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב החל בשנת 1986 והפך לאחד האירועים החשובים מסוגו בעולם. הוא מוכר כפסטיבל רשמי של CILECT, הארגון הבינלאומי של בתי ספר וחוגים אוניברסיטאיים לקולנוע וטלוויזיה.

הפסטיבל מתקיים אחת לשנה, ומשתתפים בו עשרות בתי ספר מרחבי העולם. הפסטיבל מתקיים בקמפוס האוניברסיטה ובסינמטק ת"א.
במרכז הפסטיבל תחרות בשיפוט חבר שופטים בינלאומי.
הפסטיבל הוקם על ידי סטודנטים בחוג ומארגני הפסטיבל ומפיקיו הם הסטודנטים של בית הספר.

 

הכנס הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב

הכנס האקדמי הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל אביב החל בשנת 1996. הכנס מציע אפשרות לחוקרים להיפגש ולדון בנושאים עכשוויים בלימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה מפרספקטיביות תיאורטיות שונות. הכנס מתקיים אחת לשנתיים (בשנה קלנדרית זוגית) ומשתתפים בו מיטב החוקרים מרחבי העולם.

הכנס מופק ומאורגן על ידי הסטודנטים של התכנית העיונית וסגל המחקר הבכיר של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה והוביל לפרסומים בכתבי עת ובספרים אקדמיים בארץ ובעולם.   

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>