מדריך לכתיבת עבודה אקדמית

 
 

לתקציר מתורגם של המדריך שנכתב בהתאם לצרכי החוג לתולדות האמנות ראה באתר החוג

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive