מועצת פקולטה: רשימת חברי מועצת הפקולטה לשנת תשע"ז

מועצת פקולטה

שםיחידת משנהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' צבי סרפרחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותדקאן
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408412
פרופ' ניצן בן-שאולחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406846
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6406846
פרופ' זהר איתןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' איתן גריןחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' תומר לבביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' עמנואל קרסובסקיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהאמריטוס
03-6408415
פרופ' תמר רחום רוטביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהבדימוס
03-6408418
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408418
פרופ' חגי שחםביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' ענת זנגרחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' אסתר דורית טנאיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
התכנית הרב-תחומית באמנויראש תכנית
03-6408415
פרופ' נורית יעריחוג לאמנות התיאטרוןבדימוס
03-6408612
פרופ' שולמית אלגים לבחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
פרופ' רז יוסףחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' אסף פינקוסחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
פרופ' אילן אבישרחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6429877
03-6408403
פרופ' מרים בילו גורצקהחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408612
ד"ר הנריך אונגרמנהלת ודיקנאט אמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6407230
חוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6407230
מנהלת ודיקנאט אמנויותראש תכנית
03-6407230
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405718
ד"ר דפנה בן-שאולחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר טלילה מיכאליחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
ד"ר ערן נוימן ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405556
ביה"ס לאדריכלותראש בית הספר
03-6405556
ד"ר תמר צולקמןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408532
פרופ' רות אריאלחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6776832
03-6408612
ד"ר דרור הרריחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר שרון אהרונסון-להביחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
חוג לאמנות התיאטרוןראש חוג
03-6408612
ד"ר יאיר ליפשיץחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
ד"ר ורד מימוןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
ד"ר רועי קוזלובסקי ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יוסף הנדלרחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
מנהלת ודיקנאט אמנויות
חוג לתולדות האמנותראש חוג
ד"ר בועז חגיןחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
מנהלת ודיקנאט אמנויותחבר ועדה
ירון בלוךחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406848
חוג לקולנוע וטלויזיהראש חוג
03-6406848
ד"ר טליה מרגלית ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר רננה ברטל כהןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר

נציגי החוג לאמנות התיאטרון

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' אופירה הניגפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
ד"ר אירית דגני רזפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408417

נציגי החוג לקולנוע וטלוויזיה

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' מיכל אביעדפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6405288
פרופ' דב רובנשטיןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6406097
יוסף פיצ'חדזהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6406847

נציגי בית-הספר למוזיקה

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' שרון רוסטורף-זמירפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
פרופ' הלל צריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408415
רונן בורשבסקי-ברפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר

נציגי בית-הספר לאדריכלות

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' אילה רונאלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-5248806
03-6405556
פרופ' אמנון בר אורפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-5163082
03-6405455
ד"ר אברהם מוסריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר

נציגי החוג לתולדות האמנות

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
ד"ר עדי מיכל לוריא חיוןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר

נציגי הסגל הזוטר

שםיחידהתפקידטלפוןדוא"ל
גילי שלוםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive