סגל אקדמי בכיר - ביה"ס למוזיקה

שםתפקידאפיון פקולטטידוא"ל
פרופ' זהר איתןסגל אקדמי בכירמוסיקולוגיה
ד"ר נחום אמירבדימוס
פרופ' ארנון ארזסגל אקדמי בכירפסנתר, מוזיקה קאמרית
פרופ' יוסי ארנהייםסגל אקדמי בכירחליל
פרופ' אבנר אתיבדימוס
פרופ' מיכאל בוגוסלבסקיאמריטוס
מרים בוסקוביץבדימוס
רונן בורשבסקי-ברעמית הוראהניצוח מקהלה
סגל אקדמי בכירניצוח מקהלה
פרופ' שי בורשטיןבדימוס
פרידל בלוםבדימוסזמרה
אפרת בן נוןסגל אקדמי בכירזמרה
פרופ' יחזקאל בראון ז"לאמריטוס
פרופ' הרי גולומבסגל אקדמי בכיר
פרופ' אלכסנדר גוריןסגל אקדמי בכירעוגב
פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרסגל אקדמי בכירמוסיקולוגיה
פרופ' ויקטור דרביאנקואמריטוס
פרופ' עוזי ויזלאמריטוס
פרופ' אריה ורדיאמריטוס
מורה מן החוץפסנתר
פרופ' אסף זהרסגל אקדמי בכירפסנתר
פרופ' מירה זכאיאמריטוסזמרה
פרופ' יהונתן זקאמריטוספסנתר
פרופ' אסתר דורית טנאיסגל אקדמי בכירמוסיקולוגיה
ד"ר ארוין יונגרבדימוס
פרופ' סמיון ירושביץאמריטוס
פרופ' יהודית כהןבדימוס
פרופ' תומר לבסגל אקדמי בכירפסנתר
ראש בית הספר
פרופ' עמי-חי מעיניאמריטוס
אירינה סבטלובהבדימוס
פרופ' יצחק סדאיאמריטוס
ראובן סרוסיסגל אקדמי בכירקומפוזיציה, תיאוריה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive