סגל אקדמי בכיר - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' מיכל אביעדסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6405288
פרופ' אילן אבישרסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6429877
03-6408403
ד"ר הנרי אונגרסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6407230
אהרון אקסלרודבדימוס
פרופ' יגאל בורשטייןאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-5243095
03-6408403
03-5243095
ירון בלוךסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406848
פרופ' ניצן בן-שאולסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406846
פרופ' גבריאל בן-שמחוןאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-6408403
07-7337001
פרופ' שבתאי גביזוןסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
פרופ' איתן גריןסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
03-5227846
מיה דרייפוססגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
מיכל וויניקסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' ענת זנגרסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
ד"ר בועז חגיןסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' רז יוסףסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
ראש בית הספרקולנוע וטלויזיה
ד"ר אוהד לנדסמןסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
עמית הוראהקולנוע וטלויזיה
פרופ' יהודה נאמןאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-6096066
03-6960578
יוסף פיצ'חדזהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406847
פרופ' ראובן פלגי הקרסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6407940
פרופ' ארנון צוקרמןאמריטוס
03-5470791
אסף צפורעמית הוראה
סגל אקדמי בכיר
ד"ר ניסים קלדרוןבדימוס
פרופ' דב רובנשטיןסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406097
03-6406096
ד"ר גל רזסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive