משרות אקדמיות פנויות

  • ביה"ס למוזיקה
  • החוג לאמנות התאטרון
  • החוג לתולדות האמנות
ביה"ס למוזיקה

 קול קורא להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל אקדמי בכיר

במגמה הווקאלית

 

החל באוקטובר 2017 , שנת הלימודים תשע"ח

בהיקף של משרה שלמה או בהיקף של חצי משרה

 

המשרה מחייבת הוראת הזמרה ופיתוח הקול ברמות הגבוהות ביותר.

 

המועמדים/ות יתבקשו להוכיח השכלה בתחום, ניסיון משמעותי קודם בתחום, ובכלל זה ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים מוכרים ובעלי מוניטין, יכולת הובלת תלמידים להישגים משמעותיים ויכולת פיתוח קורסים מקצועיים בתחום.

נדרשת ידיעה של עברית ואנגלית ויכולת הוראה בשפות אלו.

 

הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת בהתאם לכללי האוניברסיטה.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, ובכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

 

על המועמדים לשלוח את המסמכים הרשומים מטה לפרופ' צביקה סרפר,
דקאן הפקולטה לאמנויות
כתובת דוא"ל: galim@tauex.tau.ac.il

 

  • מכתב פנייה
  • קורות חיים מפורטים
  • שלוש המלצות שיישלחו ישירות ע"י הממליצים אל דקאן הפקולטה

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 21.5.2017


משרת סגל אקדמי בכיר בביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה 

במסלול העיוני-מחקרי, בתחום חקר המוזיקה

 

החל באוקטובר 2017  שנת הלימודים תשע"ח

היקף המשרה: 100%

 

המשרה פתוחה למועמדים בכל הדרגות ובכל תחומי ההתמחות העיוניים/מחקריים במוזיקה, לרבות:

 

תאוריה וניתוח, מוזיקולוגיה היסטורית, אתנומוזיקולוגיה וחקר המוזיקה הפופולרית, טכנולוגיה במוזיקה, קוגניציה מוזיקלית וכיו"ב.

 

על המועמד/ת להיות בעל/ת תואר שלישי PhD באחד התחומים הרלוונטיים ויכולת מחקרית מוכחת. המשרה מחייבת עשייה מחקרית, הוראה לתואר ראשון ושני והנחיית תלמידי מחקר בתחום ההתמחות. נדרשת ידיעה של השפות עברית ואנגלית ויכולת הוראה בשפות אלו.

 

הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת בהתאם לכללי האוניברסיטה. הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, ובכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

 

על המועמדים לשלוח את המסמכים הרשומים מטה לפרופ' צביקה סרפר, 
דקאן הפקולטה לאמנויות
(הכתובת: אוניברסיטת ת"א 6997801, כתובת דוא"ל: taniab@tauex.tau.ac.il):

  • מכתב פנייה
  • קורות חיים מעודכנים ומפורטים
  • שלוש המלצות שיישלחו ישירות ע"י הממליצים אל דקאן הפקולטה

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 22.12.2016

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive