תכניות לימוד
אדריכלות  - לימודים לקראת בוגר B.Arch אדריכלות - לימודים לקראת בוגר B.Arch ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי תואר ראשון
אדריכלות - המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A אדריכלות - המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי תארים מתקדמים
אדריכלות - המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A אדריכלות - המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי תארים מתקדמים
אדריכלות - לימודי התואר השני M.A אדריכלות - לימודי התואר השני M.A ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי תארים מתקדמים
אדריכלות - תכנית מצטיינים לתואר שני אדריכלות - תכנית מצטיינים לתואר שני ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר אמנות התיאטרון - המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר החוג לאמנות התיאטרון תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - המסלול המחקרי עם עבודת גמר MA אמנות התיאטרון - המסלול המחקרי עם עבודת גמר MA החוג לאמנות התיאטרון תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - המסלול העיוני עם בחינת גמר MA אמנות התיאטרון - המסלול העיוני עם בחינת גמר MA החוג לאמנות התיאטרון תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - התכנית למצטיינים במשחק אמנות התיאטרון - התכנית למצטיינים במשחק החוג לאמנות התיאטרון תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - לימודי התואר הראשון אמנות התיאטרון - לימודי התואר הראשון החוג לאמנות התיאטרון תואר ראשון
אמנות התיאטרון - לימודי התואר השני אמנות התיאטרון - לימודי התואר השני החוג לאמנות התיאטרון תארים מתקדמים
אמנות התיאטרון - מסלול דו חוגי אמנות התיאטרון - מסלול דו חוגי החוג לאמנות התיאטרון תואר ראשון
אמנות התיאטרון - מסלולים חד חוגיים אמנות התיאטרון - מסלולים חד חוגיים החוג לאמנות התיאטרון תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - ביצוע מוזיקלי וקומפוזיציה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המגמה ללימודי מוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המגמה לקומפוזיציה וניצוח ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המגמות המעשיות ביה"ס למוזיקה - המגמות המעשיות ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המסלול לכלי תזמורת ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המסלול לפסנתר/עוגב/צ'מבלו ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - המסלול לקומפוזיציה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השלישי ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השלישי ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השני (M.A) - המגמה למוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השני (M.A) - המגמה למוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השני .M.Mus. M.A ביה"ס למוזיקה - לימודי התואר השני .M.Mus. M.A ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - לימודי תעודת הוראה ביה"ס למוזיקה - לימודי תעודת הוראה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון, תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - לימודים לקראת "תעודת אמן" ביה"ס למוזיקה - לימודים לקראת "תעודת אמן" ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון, תארים מתקדמים
ביה"ס למוזיקה - לימודים לקראת תואר B.A., B.Mus ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - מסלול דו-חוגי לקראת תואר B.A במוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה - מסלול דו-חוגי לקראת תואר B.A במוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - מסלול חד-חוגי לתואר B.A במוזיקולוגיה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תואר ראשון
ביה"ס למוזיקה - תואר שני - המסלול למוזיקולוגיה וקומפוזיציה ביה"ס למוזיקה - תואר שני - המסלול למוזיקולוגיה וקומפוזיציה ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה תארים מתקדמים
הבעה ויצירה באמנויות הבעה ויצירה באמנויות התכנית הבינתחומית באמנויות: הבעה ויצירה (תכנית מיוחדת) תכניות מיוחדות
התכנית הבינתחומית באמנויות - לימודי התואר השני התכנית הבינתחומית באמנויות - לימודי התואר השני חוגים ותוכניות לימוד תארים מתקדמים
התכנית החד חוגית למצטיינים במשחק החוג לאמנות התיאטרון תכניות מיוחדות
התכנית הרב תחומית באמנויות התכנית הרב תחומית באמנויות חוגים ותוכניות לימוד תואר ראשון
התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה התכנית הרב תחומית באמנויות תכניות מיוחדות
חוגים ותוכניות לימוד חוגים ותוכניות לימוד חוגים ותוכניות לימוד תואר ראשון, תארים מתקדמים, תכניות בינלאומיות, תכניות מיוחדות
לימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה לימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה חוגים ותוכניות לימוד
קולנוע וטלוויזיה - התמחות בימוי/הפקה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - התמחות בתסריטאות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - לימודי הכשרה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - לימודי השלמה ל - M.F.A ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - לימודי התואר השני ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - לימודי התואר השני - M.F.A ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - לימודי התואר השני M.A ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - לימודי תואר ראשון ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול דו חוגי קולנוע וטלוויזיה - מסלול דו חוגי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול חד חוגי - הפקה קולנוע וטלוויזיה - מסלול חד חוגי - הפקה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול חד חוגי - עיוני ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול חד חוגי - תסריטאות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול ללא עבודת גמר ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - מסלול מדיה דיגיטלית ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול מצטיינים לתואר ראשון קולנוע וטלוויזיה - מסלול מצטיינים לתואר ראשון ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה - מסלול מצטיינים לתואר ראשון ולתואר שני קולנוע וטלוויזיה - מסלול מצטיינים לתואר ראשון ולתואר שני ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תואר ראשון, תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - מסלול עם עבודת גמר ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
קולנוע וטלוויזיה - שנת הכשרה קולנוע וטלוויזיה - שנת הכשרה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש תארים מתקדמים
תולדות האמנות - המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A תולדות האמנות - המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A החוג לתולדות האמנות תארים מתקדמים
תולדות האמנות - המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A תולדות האמנות - המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A החוג לתולדות האמנות תארים מתקדמים
תולדות האמנות - המסלול להוראה תולדות האמנות - המסלול להוראה החוג לתולדות האמנות תואר ראשון, תארים מתקדמים
תולדות האמנות - לימודי התואר הראשון החוג לתולדות האמנות תואר ראשון
תולדות האמנות - לימודי התואר השני תולדות האמנות - לימודי התואר השני החוג לתולדות האמנות תארים מתקדמים
תולדות האמנות - מסלול דו חוגי תולדות האמנות - מסלול דו חוגי החוג לתולדות האמנות תואר ראשון
תולדות האמנות - מסלול חד חוגי תולדות האמנות - מסלול חד חוגי החוג לתולדות האמנות תואר ראשון
תולדות האמנות - מסלול ישיר לתואר שני למצטיינים החוג לתולדות האמנות תארים מתקדמים
תולדות האמנות - מסלול מקצועות האמנות תולדות האמנות - מסלול מקצועות האמנות החוג לתולדות האמנות תכניות מיוחדות
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>