קורסי בחירה מרחבי הקמפוס - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
קורסי בחירה מרחבי הקמפוס
כלים שלובים
א'1880090101משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומיפרופ' רות רונן
שיעור
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר גרונטמן מיכל
שיעורב18:0020:00
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר מישורי דניאל
שיעורב08:0010:00
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב16:0018:00101פורטר
א'0910115001אקולוגיה תעשייתיתד"ר אלכס גולברג
שיעורה08:0011:00
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א'0349130301מבוא לתכנון עירוני ואזוריפרופ' טובי פנסטר
שו"תג12:0014:00120יד אבנר
א'0349160601מבוא לגאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוקפרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
שו"תב10:0012:00120יד אבנר 0
א'0349292901גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשהד"ר ירון בלסלב
שו"תב14:0016:00115יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672154701הדרמה היוונית והרומיתפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורב14:0016:00279גילמן
א'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאפרופ' יונתן פרייס
שיעורג12:0014:00279גילמן
ב'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורא10:0012:00279גילמן0
ב'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג12:0014:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0672154501השירה האפית ביוון וברומאפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורה12:0014:00281גילמן
א'0672155801איך כתבו היסטוריה ביוון וברומא?פרופ' יונתן פרייס
שיעורג14:0016:00
א'0672120101לשון רומית למתחיליםמר אברהם ארואטי
שו"תא12:0014:00305גילמן0
ב'0672120101לשון רומית למתחיליםמר אברהם ארואטי
שו"תב12:0014:00281גילמן0
ב'0672120101לשון רומית למתחיליםמר אברהם ארואטי
שו"תה12:0014:00277גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00 0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00282גילמן0
א'0608115501מגדר וארגוניםד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
שיעורג16:0018:00001רוזנברג
ב'0608117701כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטיד"ר פפרמן טליה
שיעורג10:0012:00326גילמן
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
ב'0621121701מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרניתד"ר אמיר טייכר
שיעורג16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0621118001אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700פרופ' בלהה מלמן
שיעורב10:0012:00מקוון-0
ב'0621122101הדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האימפריה הרומיתפרופ' סילבי הוניגמן
שיעורב14:0016:00277גילמן0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00282גילמן
א'0662296701רטוריקה וספרות ילדיםד"ר קרן סדון
שיעורג12:0014:00
א'0662196001תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינוד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00
א'0662209501ילדים בעידן של כלכלה גלובליתד"ר פפרמן טליה
שיעורג16:0018:00מקוון-
א'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00מקוון-
א'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00מקוון-
ב'0662130301דמויות ורגשותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00281גילמן
ב'0662224101פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשוויתפרופ' שי פרוגל
שיעורב14:0016:00001ווב
ב'0662260501אגדות יהודיות על הורים וילדיםפרופ' דרור בורשטיין
שיעורב14:0016:00305גילמן
ב'0662201001מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיהד"ר חנה לבנת
שיעורג10:0012:00305גילמן
ב'0662115101ניהול - מקורות רעיוניים ומודליםד"ר עידן שמעוני
שיעורג12:0014:00278גילמן
ב'0662130401רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירותד"ר אלי אילון
שיעורג14:0016:00278גילמן
ב'0662212501רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנטד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00279גילמן0
ב'0662296501עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990)ד"ר אפרים דוידי
שיעורה10:0012:00277גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א'0677129301ההיסטוריה של התפילה היהודיתפרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00מקוון-
ב'0677129401יהודים ומומרים לאורך ההיסטוריהפרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00106רוזנברג
א'0677115101תולדות השואה - קורס מקווןפרופ' חוי דרייפוס
שיעורג10:0012:00
ב'0677129101השואה במזרח אירופהפרופ' חוי דרייפוס
שיעורג10:0012:00106רוזנברג
א'0677153301יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקהד"ר נח גרבר
שיעורא12:0016:00מקוון-
ב'0677153401עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה'ד"ר נח גרבר
שו"תא12:0016:00
א'0677153201הציונות והיישוב 1917-1881פרופ' מאיר חזן
שיעורב10:0012:00מקוון-
א'0677205401העימות היהודי ערבי 1939-1905פרופ' מאיר חזן
שיעורב14:0016:00מקוון-
ב'0677118701"המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות עולםפרופ' מאיר חזן
שיעורה10:0012:00103רוזנברג
ב'0677113101המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטיתפרופ' מאיר חזן
שיעורה14:0016:00103רוזנברג
ב'0677158901יהודי מזרח אירופה 1939-1600ד"ר סקוט אורי
שיעורה12:0014:00205רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?**ד"ר עדו קוך
שיעורד16:0018:00282גילמן0
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**דר' יובל גדות
שיעורא10:0012:00281גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורג16:0018:00מקוון-
א'0671101001האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטוריתפרופ' רן ברקאי
שיעורד10:0012:00220גילמן0
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורג12:0014:00281גילמן0
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ופרופ' אמיר גילן
שיעורא14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0671103101מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתיתפרופ' אמיר גילן
שיעורא14:0016:00מקוון-
ב'0671238301תקופת האימפריות במזרח הקדום: האימפריה הניאו-אשורית והניאו-בבפרופ' יורם כהן
שיעורג16:0018:00307גילמן
א'0671233101ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגיד"ר לנגוט דפנה
שיעורא12:0014:00220גילמן
א'0671252101שיטות תארוך בארכיאולוגיהד"ר לנגוט דפנה
שיעורג14:0016:00מקוון-
ב'0671232901ביות צמחים וסביבה בפרספקטיבה ארכיאולוגיתד"ר לנגוט דפנה
שיעורג12:0014:00307גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א'0687242501דת וחברה ביפן המודרניתד"ר ארז יוסקוביץ
שיעורב14:0016:00מקוון-
א'0687250901הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורותד"ר רוני פרצ'ק
שיעורה10:0012:00מקוון-
א'0687248601מבוא לדתות סיןפרופ' מאיר שחר
שיעורג10:0012:00
א'0687247301בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקהד"ר רועי צהר
שיעורג14:0016:00מקוון-
א'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתפרופ' מרק גמזה
שיעורה14:0016:00מקוון-
ב'0687253401מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה הגותיתד"ר איתן בולוקן
שיעורא10:0012:00306גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00305גילמן
ב'0687253301יפן בעת החדשה המוקדמת: סוגיות חברתיות ותרבותיותד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0012:00
ב'0687252301פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערבד"ר קרן ארבל
שיעורב10:0012:00280גילמן
ב'0687206201אדריכלות וסביבה ביפןמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן
ב'0687251801נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרניתד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג10:0012:00304גילמן
ב'0687253101מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקיםד"ר יואל קורנרייך
שיעורג14:0016:00001רוזנברג
ב'0687216601עולם העבודה ביפן הגלובאליתד"ר בייקוביץ אביטל
שיעורה10:0012:00281גילמן
ב'0618522901שיעור קריאה: צ'יאן מו - מחשבות רגועות משפת האגםגב' ענבל שמיר
שיעורה12:0014:00455גילמן
ב'0687252401שווקים ומסחר בהודו העכשווית: כלכלה,חברה ותרבותמר אופיר מזרחי
שיעורה12:0014:00307גילמן
ב'0687253201ספרות סינית במאה העשרים והעשרים-ואחתפרופ' מרק גמזה
שיעורה16:0018:00305גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
ב'0631114202ספרות נשית: תרגיל בספרות מודרניתגב' נארימן כרום
שיעורב10:0012:00220גילמן
א'0631332001ז'אנרים ספרותיים קלאסייםפרופ' ג'יריס ח'ורי
שו"תב14:0016:00מקוון-0
ב'0631417601מחמוד דרוויש: האיש והיצירהפרופ' ג'יריס ח'ורי
שיעורב14:0016:00317גילמן
ב'0631246101טקסטים עיוניים קלאסייםד"ר אמיר לרנר
שו"תה12:0014:00106רוזנברג0
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0668224601צרפת במאה ה- 20 א'מר עמנואל הלפרין
שיעורג12:0014:00
ב'0668229301צרפת במאה ה-20 ב'מר עמנואל הלפרין
שיעורג14:0016:00001ווב
לימודי בחירה בחוג לספרות
א'0680130501המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערבפרופ' אורי ש. כהן
שיעורג14:0016:00מקוון-
ב'0680131301כוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירולד"ר אריאל זינדר
שיעורא10:0012:00307גילמן
ב'0680111601יצירות מופת בשירת ימי הבינייםד"ר אריאל זינדר
שיעורג10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
ב'0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסודפרופ' אבנר הולצמן
שיעורג14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0680214201הסיפור הקצר ודרכי פרשנותופרופ' אבנר הולצמן
שיעורג18:0020:00מקוון-
א'0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהר
שיעורב12:0014:00מקוון-
ב'0680321701על מסורות התרגום בין ערבית לעבריתד"ר אלמוג בהר
שיעורב14:0016:00306גילמן
ב'0680211901קריאה במקיואןד"ר אייל דותן
שיעורב12:0014:00456גילמן
ב'0680131201המצאת האדם המודרני (המשך)פרופ' אורי ש. כהן
שיעורה10:0012:00306גילמן
ב'0680214301מדינת אשכנזפרופ' אורי ש. כהן
שיעורה16:0018:00307גילמן
א'0680280101מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערביתפרופ' גלילי שחר
שיעורב10:0012:00מקוון-
ב'0680319301מבוא לספרות פרסית קלאסיתפרופ' גלילי שחר
שיעורב10:0012:00282גילמן
ב'0680212901יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריהד"ר דנה אולמרט
שיעורג12:0014:00317גילמן
א'0680830801ספרות יידישד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה12:0014:00מקוון-
ב'0680319501Jewish American Literatureד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורב14:0016:00449גילמן
א'0680130201בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציהפרופ' ישעיהו שן
שיעורג12:0014:00
א'0680327201הפנטסטי בראי הקוגניציהפרופ' ישעיהו שן
שיעורה14:0016:00מקוון-
א'0680319801האישה ברומן הנאורות בצרפתפרופ' מישל קאהן
שיעורג10:0012:00
ב'0680214601הפואטיקה של הציטוטפרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורה12:0014:00361גילמן
א'0680324301תיאוריה צרפתית במאה ה-20 בפרופ' עירן דורפמן
שיעורב14:0016:00מקוון-
ב'0680211501קריאה בברית החדשהד"ר רן הכהן
שיעורה14:0016:00278גילמן
א'0680212701על הזהות הפלסטינית בישראלד"ר מנאר מח'ול
שיעורה12:0014:00מקוון-
ב'0680327101קשב לספרותד"ר אמיר חרש
שיעורג16:0018:00106רוזנברג
א'0680318201סודות ושקריםד"ר איל בסן
שיעורה10:0012:00מקוון-
ב'0680321801הסיפור האמריקאי הקצרד"ר חן אדלסבורג
שיעורב16:0018:00277גילמן
ב'0680214901ספרות וקפיטליזםד"ר יחיל צבן
שיעורא12:0014:00361גילמן
א'0680120301מבוא לספרות העממיתד"ר נגה ליבי כהן
שיעורג16:0018:00מקוון-
ב'0680328201מה זה ספר?ד"ר ננה אריאל
שיעורב14:0016:00279גילמן
א'0680290601סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50ד"ר קרן דותן
שיעורב16:0018:00מקוון-
ב'0680312901החוויה הנאראטיביתד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורג10:0012:00306גילמן
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
א'1071232001זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנושד"ר בן-שפר גד
שיעורה14:0016:00
ב'1071231601היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרניתפרופ' אלגום דניאל
שיעורה12:0014:00210נפתלי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>