המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

בתכנית הבינתחומית באמנויות שני מסלולים: מסלול המסתיים בעבודת גמר (מסלול מחקרי) ומסלול ללא עבודת גמר, המסתיים בבחינת גמר (מסלול עיוני). כתיבת עבודת גמר מיועדת לתלמידים המצטיינים בכישורי מחקר וכתיבה מוכחים.

 

מסלול עם עבודת גמר

תלמידים יתקבלו למסלול המחקרי עם עבודת גמר בתנאי שסיימו את השנה הראשונה (22 ש"ס) בציון ממוצע של 85 לפחות, השיגו ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, וכתבו עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 90 ומעלה. תלמיד שיבחר לכתוב עבודת תזה בזיקה לאחת הדיסציפלינות של הפקולטה, חייב ללמוד שלושה סמינרים בתחום זה במידה שלא למד תחום זה בתואר הראשון.

 

מספר השעות לתואר במסלול עם עבודת גמר הוא 32 ש"ס (ולימוד שפה זרה נוספת  ברמת "פטור" השפה הזרה אינה נכללת במניין שעות זה).

הנחיית עבודת הגמר שקולה ל-4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 

 עבודות סמינר

התלמידים ישתתפו בסמינרים כנדרש על פי תכנית הלימודים. על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות,  לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית. בשאר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

 

שפה זרה

תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה נוספת.

קורסי השפה נלמדים ביחידה לשפות זרות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר היחידה.

תלמידי המסלול העיוני פטורים מחובה זו.

 

שנה א'

 

שם הקורס מסגרת אופן ההוראה מס' שעות
שיעורי ליבה  420 שיעור 2  ש"ס
סמינרים של התכנית 401 סמינר 10 ש"ס
סמינרים מתכנית התואר השני של אחת היחידות* 401 סמינר 8  ש"ס
סמינר מחלקתי של התכנית/סמינר מתודולוגי 401 סמינר 2  ש"ס
סה"כ 22 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' השעות

סמינר של התכנית 

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר של התכנית / של אחת היחידות*

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר מחלקתי/סמינר מתודולוגי 

401

סמינר

2 ש"ס

סה"כ

10 ש"ס

 

 

על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית.

עיקרה של השנה השנייה, ובמיוחד של הסמסטר האחרון, יוקדש לכתיבת עבודת הגמר.

 

מועדי הגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות

 

 

עבודת הגמר

עבודת הגמר תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

התלמיד יבחר בנושא ובמנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה והמנחה טעונים אישור ועדת ההוראה של התכנית. במהלך השנה השנייה, יגיש התלמיד הצעה לעבודת גמר. ההצעה תוגש למזכירות התכנית בשלושה עותקים חתומים ע"י המנחה.  ההצעה תועבר לקורא נוסף לקבלת הערכה ואישור.
תלמיד שיכתוב עבודת גמר בינתחומית במהותה ושאינה מתמקדת בנושא דיסציפלינרי מאחד התחומים הנלמדים בפקולטה לאמנויות, יוכל לבחור בקורסים/סמינרים של התואר השני בפקולטה לאמנויות מכל יחידות הלימוד.
תלמיד שיבחר לכתוב עבודת תזה בזיקה לאחת הדיסציפלינות של הפקולטה, חייב ללמוד שלושה סמינרים בתחום זה.

הנחיית עבודת הגמר

כמנחה רשאי להתמנות מרצה מתחום מחקר הקרוב לנושא העבודה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב.

במקרים מיוחדים בהם נדרש מנחה נוסף או מנחה מאוניברסטה אחרת, ניתן לפנות לוועדת ההוראה של התכנית. 

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לאשר החלפת מנחה
לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות התכנית.

 

 

הגשת העבודה

התלמיד יגיש  את העבודה לאחר  שהשלים כל חובותיו במסלול. לאחר סיום העבודה ואישורה ע"י המנחה, תוגש העבודה למזכירות התכנית על פי ההנחיות שלהלן: שלושה עותקים קשיחים (במקרה של שני מנחים יוגשו למזכירות ארבעה עותקים קשיחים).

שני עותקים נוספים על גבי תקליטורים (אחד מהם יישמר במאגר התכנית והשני יועבר לספריה המרכזית).

אישור בכתב מהמנחה בצירוף  טופס חתום – "העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות".

 

עבודת הגמר תיבדק ע"י  המנחה ולפחות ע"י קורא נוסף, אשר ימונה על-ידי ראש התכנית. כל אחד מהקוראים ייתן ציון וחוות דעת מנומקת למזכירות התכנית. ציון העבודה יהיה ממוצע של כל קוראי העבודה. 

 להנחיות מפורטות לכתיבת הצעה לעבודת גמר וכתיבת עבודת גמר ראה בקישורית המצ"ב.

 

ציון גמר

ציון הגמר יחושב כדלקמן:

 

שיעורים ועבודות רפרט -  30%
עבודות סמינריוניות  -      30%
עבודת הגמר -                 40%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>