קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
•אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםפרופ' פינקוס אסף
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00 2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• קורסי אנגלית לקראת פטור
•לקורסי אנגלית יש להרשם באתר היחידה לשפות זרות
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
•תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00 4
•או:
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורא10:0012:00 2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
•שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
•יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
ב'0861600201ביקורת אמנות ביקורת תרבותד"ר שאול סתר
שיעורב14:0016:00212מכסיקו2
א'0809600001כוחו של המרחב האוצרותיד"ר מאיר תמר
שיעורה10:0012:00200מכסיקו2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
א'0861405601פינה באוש-תיאטרון, מחול, אמנות ומונטאז'ד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00 4
ב'0810509101"לנוע בלי לזוז": מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוד"ר אופנהיים רועי
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורד12:0014:00 2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
שנה ב' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00 2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00 2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג10:0012:00 2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00א119מכסיקו
ב'0811190701הפילוסוף נכנס אל הבמהד"ר עירא אבנרי
שיעורא14:0016:00211מכסיקו
א'0811179201גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווימר משה פרלשטיין
שיעורא10:0012:00 2
א'0811121401דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורא12:0014:00 2
א'0811190801חנוך לויןפרופ' יערי נורית
שיעורב14:1016:10
שיעור בחירה מעשי
א'0811190501שחקן, אדם, קהילהגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
קורס אקדמי בשפה האנגלית
א'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00 2
סמינריונים
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
ב'0811270501התנ"ך בתיאטרוןד"ר להבי שרון
סמינרב16:0020:00212מכסיקו4
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811235301תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811228101שיקספיר, תחושות ורגשותד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
תולדות האמנות
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
ב'0821113101מבוא לאמנות העולם העתיק: יוון ורומאד"ר ניב אלון
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821135101מבוא לאמנות העולם העתיק:מיתולוגיות של העולם העתיק:אמנות ואלוד"ר ניב אלון
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגילב16:0018:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילב14:0016:00א206מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
א'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורה16:0018:00 2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821688601מסעות ועולי רגל באמנות ימה"בפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00ג206מכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00 2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורג10:0012:00213מכסיקו2
א'0821678701ממהפכה למהפכה:אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00 2
א'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00 2
א'0821618401בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקהד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעורד14:0016:00 2
ב'0821604001אוריינטליזם,קולוניאליזם וארכיטקטורה:קהיר כנרטיב בתקופה המודרדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00209מכסיקו2
ב'0821674901לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומיד"ר שדה נאוה
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0821698401אדום, כחול, צהוב: צבעים באמנותד"ר שלום גילי
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
א'0821668301Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
סמינריונים
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
א'0821394501הערות שוליים חזותיות:בין טקסט ותמונה באמנות הרנסנס והבארוקד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00 4
ב'0821324501זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנותפרופ' פינקוס אסף
סמינרב10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821316301היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפןד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00200מכסיקו4
א'0821374901סוגיות באמנות המאה העשריםד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרד16:0020:00 4
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
שנה א
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב19:0021:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה:
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00030ביה"ס למוזיקה4
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00 2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד14:0016:0001קיקואין2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
שיעורי חובה בשנים א' וב' :
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00117מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילה12:0014:00 2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00 2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00 2
שנה ג' - שיעורי בחירה
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:0002קיקואין2
א'0851673801קולנוע של אכזריות: הסרטים של מיכאל האנקהד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00 2
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
ב'0851672301המרוץ לצמרת של וס אנדרסון:דיונים אסתטיים ותמטיים ביצירתו הקומר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
ב'0851674401האפוס ההיסטוריגב' פישר תומר
שיעורד10:0012:00 2
ב'0851671501הקולנוע של סטנלי קובריקד"ר לנדסמן אוהד
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0851669701דיוויד לינץ'ד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:00 2
א'0851673901אקירה קוראסוואהמר ברוך ירון
שיעורד16:0020:0001קיקואין2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:00 2
ב'0851672601מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידיד"ר זהבית שטרן
שיעורג12:0016:0002קיקואין2
קורס אקדמי בשפה האנגלית(קורס מקוון)
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
סמינרים
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00117מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00 4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן-לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרה14:0020:00119מכסיקו4
ב'0851512201ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00119מכסיקו4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנועד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00 2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר שוקד נועם
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881350501מבוא לתיאוריות אורבניותאדר' גולדמן ענת
שיעורה09:0012:0001קיקואין3
א'0881450601טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקהאדר' שליטא חן
שיעורב08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:00 3
ב'0687251801נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרניתד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג10:0012:00304גילמן
ב'0687206201אדריכלות וסביבה ביפןמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן
סמינרים
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881412601שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירונייםד"ר מטרני קרן
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
ב'0881400601גישות אתיות וחברתיות באדריכלותד"ר כהן שלי
סמינרב14:0018:00201דן-דוד4
ב'0881400801מורכבות והעירד"ר אפרת ליברטל
סמינרא09:0013:00ג206מכסיקו4
ב'0851903901שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעותפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות מקומית וגלובלית
*יש לבחור בקורס מבוא אחד לפחות
*בתחום האמנויות הישראליות או בתחום אמנויות גלובליות
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821647401Made to be Seen: צילום וגזע באמריקהד"ר איילת כרמי
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0821678401שנים-עשר הסנסיי: מאסטרים ואמנים מובילים ביפן, 1950-2020ד"ר אילת זהר
שיעורג18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00201דן-דוד2
ב'0821614801אמנות, חירות ולחם: סוריאליזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0851674301קולנוע עכשווי בעולם הערבימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00211מכסיקו2
א'0851621901הקולנוע של אורי זהרד"ר שוייצר אריאל
שיעורב16:0020:00 2
ב'0851619701קולנוע מזרח אירופאי חדשד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00 2
א'0851668501קולנוע דרום קוריאני חדשד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00 2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00א119מכסיקו
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00 2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0687206201אדריכלות וסביבה ביפןמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן
א'0687243901חיים בין תרבויותפרופ' מרק גמזה
שיעורד10:0012:00מקוון-
א'0687252901הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיהפרופ' דני רוה
שיעורד10:0012:00מקוון-
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00305גילמן
ב'0687253201ספרות סינית במאה העשרים והעשרים-ואחתפרופ' מרק גמזה
שיעורה16:0018:00305גילמן
ב'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג12:0014:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0662209501ילדים בעידן של כלכלה גלובליתד"ר פפרמן טליה
שיעורג16:0018:00מקוון-
ב'0662296501עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990)ד"ר אפרים דוידי
שיעורה10:0012:00277גילמן
א'0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהר
שיעורב12:0014:00מקוון-
ב'0680319501Jewish American Literatureד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורב14:0016:00449גילמן
א'0680212701על הזהות הפלסטינית בישראלד"ר מנאר מח'ול
שיעורה12:0014:00מקוון-
א'0680290601סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50ד"ר קרן דותן
שיעורב16:0018:00מקוון-
א'0680316101אתיופיה ודימוייהד"ר רן הכהן
שיעורד14:0016:00
ב'0626268201Visual History of the United Statesד"ר איילת כרמי
שיעורד14:0016:00205רוזנברג
א'0618104301מבוא לפילוסופיה סיניתפרופ' גליה פת-שמיר
שיעורא10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0618104201מבוא לפילוסופיה הודיתפרופ' דני רוה
שיעורד12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
סמינרים
ב'0821316301היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפןד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00200מכסיקו4
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00 4
א'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00 4
ב'0851512101אהבה ישראלית:היסטוריה תרבותית של הרומנטיקה בקולנוע ובטלוויזיד"ר טלמון מירי
סמינרב16:0020:00 4
א'0680400001דור המדינה בסיפורת הישראליתפרופ' יוחאי אופנהיימר
סמינרד10:0014:00מקוון-
א'1031369101מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויד"ר שומר יעל
סמינרב10:0014:00
ב'1031449301הקולנוע והסכסוך הישראלי פלשתיניפרופ' אמל ג'מאל
סמינרא16:0019:00207נפתלי
הקבץ נשים ומגדר באמנות
א'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00 2
א'0851620301נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקאייםד"ר לוי יעל
שיעורד14:0016:00 2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851620101פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלותד"ר גרינברג סלבה
שיעורא18:0020:00211מכסיקו2
ב'1071232801"כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרפרופ' יואל דפנה
שיעורג10:0012:00
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
שיעורג12:0014:00001רוזנברג
ב'0608440401מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטיתד"ר גור זיו חגית
סמינרה16:0018:00278גילמן
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00מקוון-
א'0608360601נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטיגב' אסתי רידר אינדורסקי
שיעורד10:0012:00מקוון-
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0607540001נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדרד"ר גבע שרון
שיעורה10:0012:00278גילמן
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלד"ר משעלי יעל
שיעורה18:0020:00280גילמן
*החל משנה ב' בלבד
ב'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00280גילמן
*החל משנה ב' בלבד
ב'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג10:0012:00002רוזנברג
*החל משנה ג' בלבד
ב'0687242002נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיהד"ר סמדר וינטר
שיעורא16:0018:00307גילמן0
ב'0723201701חינוך מודע מגדרד"ר נץ הדר
שו"תג10:0012:00309שרת
ב'0680319901גברים, סופרז'יסטיות וזונותד"ר עידית אלפנדרי
שיעורא12:0014:00455גילמן
סמינרים
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד12:0016:00001רוזנברג
א'0608360501מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
סמינרג12:0014:00
ב'0607532101מגדר ורגשותד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00301ווב
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
ב'0811235301תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851512901קולנוע קוויריד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
הקבץ לימודי פרפורמנס
*בתשפ"ב יוצעו השיעורים הייעודיים:
*תרבות הפרפורמנס ומחשבת התנועה -
*חובה להקבץ פרפורמנס ובחירה ליתר ההקבצים
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00א119מכסיקו
ב'0811190701הפילוסוף נכנס אל הבמהד"ר עירא אבנרי
שיעורא14:0016:00211מכסיקו
ב'0811172601קול אישי קול רביםגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
א'0811190501שחקן, אדם, קהילהגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד10:0013:00א207מכסיקו3
*ניתן ללמוד עד 4 ש"ס שיעורים מעשיים בלבד
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821678701ממהפכה למהפכה:אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00 2
א'0821668301Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0821688601מסעות ועולי רגל באמנות ימה"בפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00ג206מכסיקו2
א'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00 2
ב'0821614801אמנות, חירות ולחם: סוריאליזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
א'1041359801אקטיביזם 2.0ד"ר קינן עומר
שו"תג09:0012:00
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה10:0012:00001ווב
*החל משנה ג' בלבד
א'0662260801רטוריקה של הגוףד''ר שרון אביטל
שיעורב10:0012:00מקוון-
ב'0662262301לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנועד"ר נדיה אליס
שיעורה10:0012:00279גילמן
ב'0662103101רטוריקה והמסר התקשורתיד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00281גילמן
ב'1031310001התנהגות פוליטית בישראלד"ר מנדלקרן רונן
שיעורב12:0014:00
סמינרים
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0680412401אתה חברה שליד"ר דנה אולמרט
סמינרד10:0014:00261גילמן
א'0608360501מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
סמינרג12:0014:00
ב'0608530801אני המזרחית שאתם לא מכיריםד"ר רוני הלפרן
סמינרג16:0020:00211רוזנברג
הקבץ אמנות-מדיה ותרבות דיגיטלית
ב'0811342301תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00ג206מכסיקו2
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00200מכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00 2
ב'0851672701הסטוריה בתלת מימדדר פדלון דור
שיעורד08:0012:00212מכסיקו2
ב'0851674201רב -תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא16:0018:00מקוון-
א'0662113701סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתיד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורד16:0018:00מקוון-0
א'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00מקוון-
ב'0662212501רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנטד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00279גילמן0
ב'0662103101רטוריקה והמסר התקשורתיד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00281גילמן
ב'0723203701מרחבי מידע דיגיטליים ולמידהד"ר הרדוף-יפה שרון
שו"תד14:0016:00432שרת
ב'0723210001טכנולוגיה חברה ותרבותפרופ' לוין איליה
שו"תה12:0014:00332שרת
ב'0723200401ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידעד"ר להב אורלי
שו"תד12:0014:00324שרת
א'1843062101סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאיתד"ר אלחנתי משה
שיעורד10:0012:00
סמינרים
ב'0851512701קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4
ב'1031397001השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולןפרופ' קוצ'ין מיכאל
סמינרד12:0016:00
הקבץ לימודי יזמות
א'1884010101יסודות היזמות והניהולד"ר ארבל איריס
שיעורג16:0018:00
א'1884020101מבוא ליזמות חברתיתד"ר אבו ענבל
שיעורד18:0020:00
א'1884010201כלים ושיטות ביזמותמר תומר איתי
שיעורא17:0019:00
א'1884020301דגמים של יזמותד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן
ב'1884010102יסודות היזמות והניהולד"ר ארבל איריס
שיעורג16:0018:00
ב'1884010202כלים ושיטות ביזמותמר נחום גל
שיעורד17:0019:00
ב'1884020201ייזום והקמת עסקים חברתייםגב' גורן ג'קי
שיעורב16:0018:00
ב'1884020401הרעיון היזמיד"ר גלית ולנר
שיעורג16:0018:00
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>