רשימת קורסים - התכנית הבינתחומית באמנויות - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600701החיים כיצירת אמנות: עיצוב עצמי והעצמי המעוצבד"ר איתי שניר
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
•סמינר מתודולוגי
ב'0810510901קריאות ביניים: סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי באמנויותד"ר בן - שאול דפנה
סמינרד16:0018:00209מכסיקו2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810511001דימויים חזותיים ונרטיבים על סליחה וטינה בתרבות העולםדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0810510501האם ניתן ללמוד מתמונות?ד"ר ברוך בליך
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
א'0810508801אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבותד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
א'0810509601על יציתיות באמנות ובמדעד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00 4
ב'0810510701צו האופנה: הפוליטיקה של הלבוש בתרבות חזותיתד"ר מיכל קרייסברג
סמינרב10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0810510801מהו צילום עכשיו?ד"ר אהד זהבי
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0810510401מה יפה? מהפסיכיאטריה עד קלוד קהון ודיימיאן הירסטדר' אלפנדרי עידית
סמינרא16:0018:00117מכסיקו2
א'0810506701אמנות המקריד"ר אייל דותן
סמינרד16:0018:0002קיקואין2
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810510601אמנות גבוהה מול ולצד אמנות פופולריתד"ר ברוך בליך
סמינרד14:0016:00209מכסיקו2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821516501הביאנלות הגלובליות של אסיה ומעבר: לאתגר את אירופהד"ר אילת זהר
סמינרד14:0018:00 4
א'0821509001על ענקים ושאר יצורים: mirabilia באמנות ימי הבינייםפרופ' פינקוס אסף
סמינרב08:0012:00200מכסיקו4
א'0821549801ארמונות, רובוטים ואגדות: אמנות ופרפורמנס בחצרות אסלאמיותד"ר אריה קפיטיקין
סמינרג12:0016:00 4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00 4
א'0821568001דמיון צילומיד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00 4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821502501בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרותד"ר ברטל רננה
סמינרה10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821594401עיר ללא חומות: לחיות וליצור ברשת אורבניתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821565601לצלם את ההיסטוריה הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
א'0821515101המיתוס של רפאל והמצאת הסגנון(ות) ברנסנס האיטלקיד"ר ספי הנדלר
סמינרה10:0014:00 4
א'0821521301אמנות מהדלתא: מגע בין תרבויות בעת העתיקהד"ר ניב אלון
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821574501אמנות, אי-וודאות, ומחשבת החירותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא14:0018:00200מכסיקו4
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
א'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0020:00 4
ב'0851904601גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00 4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851903901שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעותפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00 4
א'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00 4
ב'0851902001ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרופרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851982201זיכרון גורלי: זמן וטראומהפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00 4
ב'0851905201חזרות במדיה - רימייקים, סרטי המשך וסדרותפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851983901פנומנולוגיה וקולנוע:קריאה מודרכתד"ר חגין בועז
סמינרג18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851989401אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרא16:0020:00211מכסיקו4
ב'0851988601פמינזם וקוויר כאן ועכשיופרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851989901המסה הקולנועיתד"ר לנדסמן אוהד
סמינרג10:0016:0002קיקואין4
ב'0851982601חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851990201הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרנייםד"ר לוין אורי
סמינרג10:0014:00א117מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
ב'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג10:0012:00002רוזנברג
ב'0607540001נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדרד"ר גבע שרון
שיעורה10:0012:00278גילמן
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלד"ר משעלי יעל
שיעורה18:0020:00280גילמן
ב'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00280גילמן
ב'0607532101מגדר ורגשותד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00301ווב
א'0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרה16:0020:00280גילמן
א'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00211רוזנברג
א'0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזה"תד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרד16:0020:00מקוון-
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה10:0012:00001ווב
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
א'0881604101ערים חכמות - עבר הווה ועתידד"ר אפרת ליברטל
סמינרג09:0013:00ג206מכסיקו4
א'0881604901האובייקט והמרחב בעידן הדיגיטליפרופ' נוימן ערן
סמינרד15:0019:00לא לשיבוץלא נדרשת כיתה4
ב'0881601101פוליטיקה של תיכנון ופיתוח עירוניד"ר מרגלית טליה
סמינרג08:0012:00ג206מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>