מסלול הבעה ויצירה באמנויות

מסלול הבעה ויצירה באמנויות

ראש המסלול: ד"ר דפנה בן-שאול

התואר שיוענק

מוסמך (M.A.) בתכנית הבינתחומית באמנויות.

 

לאתר התכנית לחץ/י כאן

 

מסלול ייחודי זה בתכנית הבינתחומית באמנויות מציע ידע וחקר של יצירתיות, תהליכי יצירה ואופני הבעה אמנותיים. ראשית, הדיון המעמיק בסוגיות אלה מתבצע במסלול הבעה ויצירה  בתחומי אמנות ומדיה שונים – אמנויות פלסטיות, אמנויות במה, אדריכלות, אמנויות מסך ומוזיקה, וכך בפרישה נרחבת של אופני הבעה ובזיקות הדדיות ביניהם. שנית, הלימודים במסלול עוסקים גם בהבעה ויצירה באמנויות כפרויקט אינדיבידואלי המערב הלכי נפש, מופעי עצמיות ותפיסות הקשורות בסובייקט היוצר והשתקפותו ביצירה, וגם בהבעה ויצירה כפרויקט חברתי, קבוצתי וחינוכי המערב קהל וקהילה.

 

גישה עדכנית זו מיועדת לבעלי רקע אקדמי בתחומים שונים של אמנות, יוצרים ותיאורטיקנים, לבעלי תואר טיפולי או לאנשי חינוך וקהילה, ולסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולחקור סוגיות ואופני הבעה באמנויות שונות ותהליכי יצירה אינדיבידואליים וחברתיים.  הדיון הבינתחומי באמנויות, תוך התבוננות בעצמי ובנפשי ובחברתי הקולקטיבי, נקשר בקורסים השונים בסוגיות תרבותיות, אסתטיות, פילוסופיות, חברתיות ופוליטיות, ובמתודולוגיות מגוונות של חקר האמנויות ופרשנותן.

 

הלימודים במסלול הבעה ויצירה באמנויות כוללים התנסות בעבודה אישית במסגרת שיעורים ייחודיים, לרבות סמינרים יישומיים המכילים מרכיב מעשי. תכנית הלימודים כוללת סמינר מחלקתי המורכב מהרצאות בנושא נבחר (כמו למשל "אמנות ומחאה" או "הבית") מזוויות שונות ועם מרצים אורחים מהפקולטה ומחוצה לה. הלימודים כוללים גם סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי, המוקדש ללימוד ולתרגול אקטיבי והתנסותי ומסתיים בכנס סטודנטים שמוצגים בו תוצרי המחקר.

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, במשך שנתיים, ביום רביעי.

 

מכסת השעות לתואר: 36 ש"ס.

ניתן לסיים את הלימודים בתכנית בבחינת גמר בלבד.  

 

 תנאי קבלה

 

עבודות סמינר

התלמידים ישתתפו בסמינרים כנדרש על פי תכנית הלימודים. בשניים מהם יכתבו התלמידים עבודות סמינריוניות ובשאר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

בסמינרים היישומים תוגש  עבודת רפרט. לא ניתן להגיש עבודות סמינריוניות בסמינרים היישומים.

 

בחינת גמר

בחינת  הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו את החומר למבחן.

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א' - סוגיה תיאורטית: דיון במושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; תופעה; אופן פעולה; דיוקן של תקופה/דור/, קבוצה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית, וכיוצ"ב.

נושא  ב' - קורפוס יצירה: ניתוח של קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; קבוצת יצירות המשויכות למאפיין או מכנה משותף נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה, וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את  הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תכלול הרשימה  כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תכלול הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו.

 

3. הרשימה תוגש למורה המוביל את הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יתאמו תאריך לבחינה עם מזכירות התכנית.

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות התכנית את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. היקף כל תשובה בין 2100 ל- 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה שתי שאלות,שאלה אחת לכל נושא. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום נושאי המבחן. השאלות יימסרו למזכירות התכנית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית  שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בע"פ.

 

 

חישוב ציון הגמר

 

30%     -  שיעורים ועבודות רפרט

40%     -  עבודות סמינריוניות

30%     -  בחינת הגמר

 

 סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".
​במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 תכנית הלימודים

 *הקורסים המוצעים בתכנית נתונים לשינויים.

*התכנית תיפתח מדי שנה באופן אלטרנטיבי, כך שתכנית השנה הראשונה ללימודים תהיה זו של שנה א' או זו של שנה ב'. 

 

שנה א'

  שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

תרבות פופולרית: אמנות,
פוליטיקה וההמונים    

420

שיעור

2  ש"ס 

המבט כמפתח פרשני

401

סמינר

4 ש"ס

איך מזהים יצירת אמנות? על היוצרים, הקהל ומה שביניהם

 

401

סמינר

4 ש"ס

הפילוסופיה מתבוננת באמנויות:
נושאים נבחרים באסתטיקה מערבית

401

סמינר

2 ש"ס

שיטות וטכניקות תיאטרוניות:
עבודה עם קהילות מוחלשות

401

סמינר עם היבט יישומי

6 ש"ס

סמינר מתודולוגי 401 סמינר 2 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

"לנוע בלי לזוז" - מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזיקלי

401

סמינר

4 ש"ס

קולני יותר ממילים 

401

סמינר עם
היבט יישומי

6 ש"ס

היוצר ביצירתו: יצירתם של שלושה יוצרים סקנדינביים – כדרמות נפש

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר מחלקתי

401

סמינר

2 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס  

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>