החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א תואר II - כלל התכניות

תשפ"אסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0811454901הפקת גמר ב'מר טיראן אלון
עבודה מעשית 0
א'0811166701תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא15:0018:00120מכסיקו3
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00212מכסיקו3
•*בחירה באחד מהקורסים:
פרפורמנס; תיאטרון סיפור;מחומרים אישיים ליצירה.
•להשלמת הלימודים חובה להשתתף ב-5 הפקות.
•הפקת משחק סצינות שנה ב';': הפקה מוסיקלית שנה ב':
•*3 הפקות עם במאים מקצועיים בשנים ג' ו- ד'.
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 16ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים בחוג
ורפרט מהתוכנית הבינתחומית
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר ושתי עבודות רפרט בחוג
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
סמינרים מסגרת - 602
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
•*חובה למסלול קהילתי
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ושיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
א'0810506701אמנות המקריד"ר אייל דותן
סמינרד16:0018:0002קיקואין2
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
א'0810508801אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבותד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821565601לצלם את ההיסטוריה הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
ב'0810509401ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810510801מהו צילום עכשיו?ד"ר אהד זהבי
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0810510401מה יפה? מהפסיכיאטריה עד קלוד קהון ודיימיאן הירסטדר' אלפנדרי עידית
סמינרא16:0018:00117מכסיקו2
ב'0810510901קריאות ביניים: סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי באמנויותד"ר בן - שאול דפנה
סמינרד16:0018:00209מכסיקו2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':20 ש"ס
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*בית הספר מדעי התרבות
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821565601לצלם את ההיסטוריה הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
א'0810508801אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבותד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810510801מהו צילום עכשיו?ד"ר אהד זהבי
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט בחוג
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0620403001תרגום פוליטי:בין מזרח למערבמר עאמר חלייחל
ד"ר גל הרץ
סמינרא16:0020:00מקוון-
•*בית הספר למדעי התרבות
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
שעורים מעשיים 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
מסלול בימוי 613
מסלול שחקן יוצר מסגרת 614
שנה א'
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00212מכסיקו3
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהעבודה מעשיתה10:0013:00209מכסיקו
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא15:0018:00120מכסיקו3
א'0811166701תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811175601תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811175601תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00121מכסיקו
•*מסלול שחקן יוצר נרשמים לשני הסמסטרים
מסלול שחקן יוצר מסגרת 613
שנה ב'
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא12:0016:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00121מכסיקו2
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתה10:0012:00א207מכסיקו
ב'0811399201הפקת טריבונהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתה14:0016:00121מכסיקו
ב'0811333501פרויקט גמר בשחקן יוצר- טריבונהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה16:0020:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811333501פרויקט גמר בשחקן יוצר- טריבונהפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתה16:0020:00121מכסיקו4
מסלול בימוי - מסגרת 613
שנה א'
א'0811616601פרקטיקות של מעבריםפרופ' רוני תורן
עבודה מעשיתא10:0014:00121מכסיקו4
א'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0020:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויעבודה מעשיתב16:0020:00317ביה"ס להנדסאים0
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויעבודה מעשיתב16:0020:00318ביה"ס להנדסאים0
ב'0811477001מרעיון למופעגב' אפרת שטיינהולף
עבודה מעשיתא16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00ב206מכסיקו4
מסלול בימוי - מסגרת 613
שנה ב'
אב0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב09:0013:00121מכסיקו3
אב0811420901פרוייקטים מתקדמים בבימוימר רול גדי
מר תבורי דורון
עבודה מעשיתב13:0017:00 2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>