קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תשפ"א

תשפ"אסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשפ"א
שנה א' 38 ש"ס
מסלול חד-חוגי עיוני
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי עיוני- 24 ש"ס
14ש"ס שעורי חובה עיוניים ; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס שעורים מעש
מסלול בימוי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
=============================================
שיעורי חובה עיוניים (מסגרת 104)
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורד12:0014:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאמר קריגר יאשה
תרגילד14:0016:00 2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' דרור בן ששון ים
תרגילד14:0016:00209מכסיקו2
•*קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא14:0016:00 2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה***גב' גליה יואלי
תרגילא16:0018:00213מכסיקו1
ב'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה***גב' גליה יואלי
תרגילג12:0014:00119מכסיקו1
•*אחת לשבועיים
א'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00209מכסיקו1
ב'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו1
•*אחת לשבועיים
השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
א'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתג10:0013:00ב206מכסיקו3
ב'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתד14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811136201שיעור משחק לבימויעבודה מעשיתד14:0017:00317ביה"ס להנדסאים
ב'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד10:0013:00א207מכסיקו3
ב'0811025401אובייקט בחללמר אמסולום מתן
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811025401אובייקט בחללעבודה מעשיתב10:0013:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00211מכסיקו
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00318ביה"ס להנדסאים
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
תכנית מצטיינים במשחק שנה א'
20 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 32 ש"ס שיעורים מעשיים
(כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
א'0811021601תיאטרון פיזימר טיראן אלון
עבודה מעשיתב12:0015:00ב206מכסיקו
א'0811080601פלדנקרייז א'מר הולנדר נועם
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה12:0015:00א207מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב10:0013:00ב206מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה10:0013:00ב206מכסיקו3
א'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתה16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתה16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתב10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811022601אמנות הדבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתה13:0016:00א207מכסיקו3
א'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתב17:0019:00121מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתב14:0016:00121מכסיקו2
שנה ב'
מסלול חד חוגי עיוני 44ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 8 ש"ס רפרט+ סמינריון;
4ש"ס שעורי הפקה; 12ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי עיוני סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שעורי חובה עיוניים - מסגרת 105
א'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00 2
ב'0811026301תיאטרון ככלי לשינוי חברתיד"ר חן אלון
שיעורה12:0014:00315ביה"ס להנדסאים2
ב'0811026301תיאטרון ככלי לשינוי חברתישיעורה12:0014:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00200מכסיקו2
מוסדות תרבות בעידן הריחוק החברתי
ב'0811342301תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00ג206מכסיקו2
מידע תרבותי בטוויטר ואינסטגרם
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג10:0012:00 2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811190801חנוך לויןפרופ' יערי נורית
שיעורב14:1016:10
ב'0811190701הפילוסוף נכנס אל הבמהד"ר עירא אבנרי
שיעורא14:0016:00211מכסיקו
4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811103301ע. במאי, מפיק, ניהול הצגהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתא12:0014:00209מכסיקו
א'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00209מכסיקו1
ב'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו1
•*אחת לשבועיים
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00 4
•*חובה לכתת משחק כתיבת רפראט
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
•חובה למסלול קהילתי
ב'0811228101שיקספיר, תחושות ורגשותד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811270501התנ"ך בתיאטרוןד"ר להבי שרון
סמינרב16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811235301תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
א'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתה15:0018:00121מכסיקו3
א'0811081401הבמאי כפרשןמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811081401הבמאי כפרשןמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתד10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה09:0012:00ב206מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811328401בימוי לוקאלי, אוניברסלי, אקטואלי, פוליטיפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00318ביה"ס להנדסאים
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
ב'0811156201כתיבה ודרמטורגיהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתא16:0019:00209מכסיקו3
א'0811190501שחקן, אדם, קהילהגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
•*חובה לחד חוגי וקהילתי
ב'0811172601קול אישי קול רביםגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
ב'0811172601קול אישי קול רביםעבודה מעשיתה09:0012:00212מכסיקו
•*חובה לחד חוגי וקהילתי
ב'0811172701יחסים בן אישיים בקבוצה***ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתד13:0016:00א207מכסיקו3
•*קורס חובה לקהילתי
•*תלמידי חד חוגי וקהילתי יכולים לבחור קורס אחד בלבד מבימוי.
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
שנה ב' תכנית מצטיינים במשחק
14 ש"ס חובה עיוניים; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמ
ב'0811026301תיאטרון ככלי לשינוי חברתיד"ר חן אלון
שיעורה12:0014:00315ביה"ס להנדסאים2
א'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00 2
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00318ביה"ס להנדסאים
א'0811190801חנוך לויןפרופ' יערי נורית
שיעורב14:1016:10
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג10:0012:00 2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
•*סמינר חובה לכתת מצטיינים במשחק-כתיבת רפרט
ב'0811270501התנ"ך בתיאטרוןד"ר להבי שרון
סמינרב16:0020:00212מכסיקו4
•*סמינר חובה לכתת משחק
שיעורים מעשיים (מסגרת 107) 30 ש"ס
א'0811431601עבודה על סצנותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811431601עבודה על סצנותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג16:0019:00211מכסיקו3
ב'0811431601עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811431601עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג16:0019:00ב206מכסיקו3
א'0811431701פיתוח קולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתד16:0019:00211מכסיקו3
ב'0811431701פיתוח קולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתא12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811431901תנועה לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתא13:0015:00א207מכסיקו2
ב'0811431901תנועה לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתב12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811155901פלדנקרייז ב'מר הולנדר נועם
עבודה מעשיתד12:0015:00א207מכסיקו3
ב'0811023401אמנות הסיפורמר ענבר דן
עבודה מעשיתא10:0012:00א207מכסיקו2
ב'0811431801פרויקט כיתתיגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית 3
שנה ג'
מסלול חד חוגי עיוני- סה"כ 40 ש"ס
16ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
12ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורים עיוניים;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס שיעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
10ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורים עיוניים מסגרת 106***
•*ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
א'0811179201גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווימר משה פרלשטיין
שיעורא10:0012:00 2
א'0811190801חנוך לויןפרופ' יערי נורית
שיעורב14:1016:10
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00א119מכסיקו
ב'0811190701הפילוסוף נכנס אל הבמהד"ר עירא אבנרי
שיעורא14:0016:00211מכסיקו
א'0811123501מבוא לעיצוב תאורה***מר פרידמן במבי עודד
שיעורג15:0017:00212מכסיקו2
ב'0811123501מבוא לעיצוב תאורה***מר פרידמן במבי עודד
שיעורג08:0010:00121מכסיקו2
א'0811121401דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורא12:0014:00 2
שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
א'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00209מכסיקו1
ב'0811106101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו1
•*אחת לשבועיים
ב'0811156301הפקה בתיאטרון עצמאיגב' גליה יואלי
עבודה מעשיתג14:0016:00212מכסיקו2
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811333001בימוי סצינותמר רול גדי
עבודה מעשיתג17:0020:00ב206מכסיקו3
ב'0811333001בימוי סצינותמר רול גדי
עבודה מעשיתא17:0020:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811333001בימוי סצינותעבודה מעשיתא17:0020:00318ביה"ס להנדסאים
א'0811081001פרוטוקוליםפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד16:0019:00ג206מכסיקו3
ב'0811081001פרוטוקוליםפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב13:0016:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811081001פרוטוקוליםעבודה מעשיתב13:0016:00318ביה"ס להנדסאים
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתד12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתה14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
א'0811190501שחקן, אדם, קהילהגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811172601קול אישי קול רביםגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
•חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
•חובה למסלול קהלתי
•יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
ב'0811156201כתיבה ודרמטורגיהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתא16:0019:00209מכסיקו3
ב'0811172701יחסים בן אישיים בקבוצה***ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתד13:0016:00א207מכסיקו3
•*קורס חובה לקהילתי
סמינרים - מסגרת 303
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00 4
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
•*חובה למסלול קהילתי
ב'0811228101שיקספיר, תחושות ורגשותד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811270501התנ"ך בתיאטרוןד"ר להבי שרון
סמינרב16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811235301תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
=============================
תכנית מצטיינים במשחק ,שנה ג'
סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 14ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
שנה ג' סמסטר א'
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811156501משחק סצינותמר תבורי דורון
עבודה מעשיתא09:0012:00209מכסיקו3
א'0811156601משחק ג'מר רול גדי
עבודה מעשיתד16:0019:00213מכסיקו3
א'0811156601משחק גמר רול גדי
עבודה מעשיתה15:0018:00211מכסיקו3
א'0811024201דיבורגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה10:0013:00 3
א'0811333601תנועה לשחקניםגב' מור לידור
עבודה מעשיתד10:0012:00א207מכסיקו
א'0811333601תנועה לשחקניםעבודה מעשיתד10:0012:00209מכסיקו
מצטיינים במשחק שנה ג'
סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט) 4 ש"ס
שיעורים מעשיים 20 ש"ס(מסגרת 617)
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב'0811432401מונולוגיםגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811102101דיבורמר ענבר דן
עבודה מעשיתב14:0016:00317ביה"ס להנדסאים2
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2מר מנור עמיר
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' דרייפוס מיה
סדנהה10:0013:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0811177301פרשנות דרמטית בטקסט מוסיקלימר קפטן משה
עבודה מעשיתג15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811021701תהליכי עבודה ויצירה בבימוי+מסטר ב'עבודה מעשיתב18:0020:00
ב'0811235501סצנות קומיותמר ברזין איגור
עבודה מעשיתד10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811615401חזרותפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית 0
ב'0811333701פעולות דיבורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג13:0015:00
סמינרים מתואר שני מסגרת 601
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
תכנית מצטיינים במשחק
שנה ד'
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
סמינרים 8 ש"ס; שעורים מעשיים 14 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811190401ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפטד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
•*חובה לתיאטרון קהילתי
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
שיעורים מעשיים 14 ש"ס מסגרת 617
א'0811454301פרוייקט גמר א'פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב18:0022:00ב206מכסיקו4
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00ב206מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>