מסלול מחקרי עם עבודת גמר

 

 

רשימת קורסי .M.A

קורסי השלמה .M.A

 

סה"כ: 28 ש"ס

 

במסגרת לימודיהם ישתתפו הסטודנטים בסמינרים מתואר שני בהיקף 28 ש״ס. בשניים מן הסמינרים יגישו עבודה סמינריונית. ביתר הסמינרים יגישו עבודת רפרט.

הסטודנטים יחויבו בלימוד שפה זרה נוספת (פרט לאנגלית) ברמת פטור (לא נכלל במניין השעות לתואר).

עבודת הגמר שקולה ל - 8 ש"ס לצורך חישוב שכר לימוד בלבד.

 

קבלה למסלול עם עבודת גמר

באפשרות תלמידי התואר השני או מתקבלים לתואר השני, שהוכיחו יכולת אקדמית גבוהה, להגיש לוועדת הקבלה בקשה להתקבל למסלול המחקרי עם עבודת גמר בכל נקודה לפני או במהלך לימודיהם.

על הבקשה לוועדת הקבלה למסלול המחקרי לכלול:

 

 1. הצעת מחקר ראשונית המתארת את נושא המחקר (עד עמוד)
 2. דוגמת כתיבה המעידה על יכולת כתיבה אקדמית ברמה גבוהה (כגון עבודת סמינר, רפרט בסמינר, או מאמר אקדמי)
 3. קורות חיים
 4. גיליונות ציונים מהתואר הראשון ומהתואר השני
 5. במידה ולמועמד/ת אין ציונים בהיקף של 12 ש״ס לפחות מתוך התואר השני, יש לצרף מכתב המלצה מאיש/אשת סגל במוסד אקדמי מוכר המעיד על כשירות המועמד/ת לכתיבת תזה
 6. אם כבר נוצר קשר עם חבר/ת סגל אשר הסכימ/ה לשמש מנחה לתזה, יש לצרף את אישור חבר/ת הסגל

 

ועדת הקבלה למסלול המחקרי תשקול את הישגי המועמד/ת וכן את התאמת הנושא לתחומי המחקר הקיימים בקרב הסגל העיוני הבכיר בבית הספר. במידה וטרם נוצר קשר עם מנחה, הוועדה  תמליץ למועמד/ת על חבר/ת סגל מתאימ/ה. במידת הצורך, הוועדה תתייעץ עם חברי סגל נוספים ויכולה לזמן את המועמד לריאיון ו/או להצגת נושא התזה בפני חברי הוועדה או נציג/ים מתוכה. הוועדה עשויה להמליץ לתלמיד/ה להחליף את נושא המחקר אם להערכתה אינו מתאים בהיקפו לעבודת תזה או לא ניתן יהיה למצוא מנחה מתאים בתחום. הוועדה יכולה להחליט שיהיה על המועמד/ת להגיש את הבקשה במועד מאוחר יותר, למשל, לאחר שיתקבלו ציונים נוספים המעידים על בשלות לכתיבת תזה.

 

מהתלמידים שמתקבלים למסלול המחקרי נדרש:

 1. לשמור על ממוצע 90 ומעלה לאורך התואר.
 2. להשלים עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה במהלך התואר.
 3. להראות התקדמות בהשלמת כל החובות לתואר במסלול המחקרי לרבות קבלת פטור בלימודי שפה זרה שניה, שאיננה אנגלית.

 

הוועדה רשאית להחליט בכל עת להעביר למסלול העיוני עם בחינת גמר תלמידים שהתקבלו למסלול המחקרי עם עבודת גמר אם מתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 

 1. ממוצע ציוניהם בתואר מתחת ל-90.
 2. אף אחת מהעבודות הסמינריוניות שהגישו אינה בציון 90 ומעלה.
 3. אינם מצליחים לעמוד בתכנית הלימודים של המסלול המחקרי; לדוגמה: אינם מצליחים לקבל הסכמה מאיש/אשת סגל לשמש כמנחה במסגרת שנות התקן לתואר; מתעכבים בהגשת הצעה לתזה במסגרת שנות התקן לתואר; נכשלו בקורסים או לא השלימו קורסים רבים אליהם נרשמו; מתקשים לעמוד בדרישה להגיע לרמת פטור בשפה זרה שניה שאיננה אנגלית.

 

 

מבנה הלימודים

 

שנה א'

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

אופן ההוראה

 

מס' שעות

קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט)

402 סמינר 2 ש"ס
 

סמינר מתודולוגי חובה  (כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט)

402/403

סמינר

4 ש"ס
 

סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודה סמינריונית)

403

סמינר

4 ש"ס
 

סמינרים בביה"ס (כתיבת עבודות רפרט)

402

סמינר

10 ש"ס
 

סה"כ

 

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 

סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודת סמינר)

403

סמינר

4 ש"ס
 
סמינר מחקרי חובה  (כתיבת עבודת רפרט)  
 
402

סמינר

4 ש"ס
 

סה"כ

 

8 ש"ס

 

 

 

הערה:

באפשרות התלמידים ללמוד סמינר (עם כתיבת עבודת רפרט) מחוץ לביה"ס או קורס/סמינר (עם כתיבת מטלת סיום או כתיבת עבודת רפרט בהתאמה) ברמת תואר ראשון בכמות שעות מוגבלת באישור יועץ או ראש התכנית. 

 עבודת הגמר

עבודת הגמר לתואר השני היא עבודה מחקרית במתכונת אקדמית. על העבודה לשקף מקוריות מחקרית, כושר ניתוח וסינתזה של המקורות, התמודדות עם גישות מדעיות, מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.  כללי ההגשה של עבודת הגמר מפורטים בתקנון הפקולטה לאמנויות.

 

הנחיית עבודת הגמר

הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל אביב ועל פי כללי בית הספר והפקולטה. 

להנחיות נוספות ראה תקנון הפקולטה.

 

 הרכב ציון הגמר

ציון התואר השני ייקבע על בסיס ציוני התלמיד בקורסים שהשתתף בהם, עבודות סמינריוניות שכתב, ועבודת הגמר ע"פ השקלול הבא:

ציוני שיעורים ועבודות רפרט - 30%

ציוני עבודות סמינריוניות - 30%

ציון עבודת הגמר - 40%

 

 סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>