המסלול הישיר

המסלול הישיר

הליך הקבלה למסלול הישיר: הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תבדוק את התאמתו של המועמד למסלול הישיר, על פי הקריטריונים הכתובים מטה, ותמליץ בפני הוועדה האוניברסיטאית על קבלה או דחייה.  

 

א. תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א' על-תנאי למסלול ישיר

רשאי לפנות לוועדה לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הישיר בוגר אוניברסיטה בלבד, העונה על אחד מהתנאים הבאים:

  1. בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל 95 לפחות, או שיוכח כי נמצא ב-3% העליונים של מחזור הלימודים בו סיים; הינו בעל השכלה רחבה ובשלות לעבודת מחקר עצמאית; המציא מכתבי המלצה, המעידים על אופקי השכלתו ובשלותו למחקר עצמאי משני מומחים בתחום. וכן, המציא אישור בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו  בעבודת הדוקטורט.
  2. תלמיד תואר שני, שלמד שנה אחת לפחות ולא יותר משנתיים מיום הרשמתו לתואר השני, בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל 90 לפחות; סיים מחצית מתכנית הלימודים לתואר שני בציון משוקלל 90 לפחות, וכתב שתי עבודות סמינריוניות בציון 90 לפחות על כל אחת מהן אצל שני מורים שונים; המציא אישור בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו בעבודת הדוקטורט.

ב. הגשת מועמדות לקבלה כתלמיד מחקר במסלול הישיר

  • יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות, חתום ע"י המנחה – (ראו נספח מס' 16).
  • יש להמציא אישור המנחה בכתב להנחיה. (יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות תלמידים 

      לתואר שלישי).

  • יש לצרף תעודות רשמיות, חתומות וסופיות של תואר ראשון ושני.
  • הגשת מועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים בלבד.

 

ג. חובות תלמיד שלב א' 'על תנאי' במסלול הישיר

  1. התלמיד יידרש להשלים 28 ש"ס מקורסי התואר השני בתיאום עם המנחה ובזיקה לנושא. ממוצע  ציוניו של התלמיד בשיעורים וסמינריונים אלה יהיה 90 לפחות.
  2. תוך שנה מקבלתו למסלול הישיר יגיש התלמיד פרויקט בהיקף של עבודה סמינריונית מורחבת בתחום המחקר של הדוקטורט המיועד. את כתיבת הפרויקט ינחה איש הסגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, שהסכים להנחות את התלמיד לדוקטורט. מטרת הפרויקט היא לבחון את כישורי המחקר של המועמד. לאחר שקיבל המועמד את הערות הוועדה, קודם שעבודתו הועברה לקוראים נוספים, הוא יהיה רשאי להגיש רק עוד עבודה מתוקנת אחת. אם תידחה העבודה המתוקנת, התלמיד לא יהיה רשאי להגיש עוד עבודת פרויקט באותו נושא. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תעביר את העבודה לחוות דעת של המנחה וקורא נוסף. על התלמיד להשיג ציון 90 לפחות בפרויקט (למתכונת הפרויקט ראו נספח מס' 2).  
  3. לאחר השלמת ה"פרויקט" ייקרא התלמיד לבחינת כשירות, שבה יציג את עבודתו בפני חברי הוועדה לתלמידי מחקר של הפקולטה, ויענה לשאלותיהם. בבחינה יהיה נוכח לפחות מורה אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה מהתחום בו נכתבה העבודה. אם תדרוש הוועדה תיקונים, יהיה רשאי המועמד להגיש רק עוד נוסח מתוקן אחד. אם יידחה גם נוסח זה, יופסקו לימודיו במסלול הישיר.  
  4. בתום שנה נוספת, כלומר שנתיים מיום הקבלה למסלול הישיר לכל היותר, התלמיד יגיש הצעת מחקר.

 

תלמיד אשר לא עמד בתנאים לעיל יהיה רשאי, באישור הוועדה לתלמידי מוסמך, לחזור ללימודי התואר השני באחד משני המסלולים: תואר שני עם עבודת גמר, או תואר שני ללא עבודת גמר.

 

 ג. הענקת תואר שני

לאחר השלמת מכסת הלימודים הנדרשת (28 ש"ס) ועמידה בבחינת הכשירות ולאחר הגשת הצעת המחקר ואישורה ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, יקבל תלמיד המסלול הישיר אישור על סיום לימודי התואר השני ללא עבודת גמר במסגרת המסלול הישיר לתואר שלישי. התלמיד ייחשב כמי שסיים תואר שני.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>