מסלול מדיה דיגיטלית

מסלול מדיה דיגיטלית

 

 

קולנוע וטלוויזיה - מסלול  מדיה דיגיטלית

מסלול ייחודי לתואר ראשון (.B.A) ולתואר שני (.M.F.A) בארבע שנים

 

התואר שיוענק: תואר ראשון "בוגר אוניברסיטה" .B.A בקולנוע וטלוויזיה
התואר שיוענק: תואר שני "מוסמך אוניברסיטה באמנויות" .M.F.A בקולנוע וטלוויזיה - בימוי והפקה

ראש התכנית: פרופ' ניצן בן שאול

מנהל מסלול הפקה - מדיה דיגיטלית: אודי בן אריה

 

 

מטרת הלימודים

 

התכנית המוצעת מתמקדת בלימוד ומחקר בשני תחומים מרכזיים: יצירה של אפקטים ויזואליים דיגיטליים לקולנוע ולטלוויזיה (VFX), ויצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות כגון מחשבים, אינטרנט, סלולר, מכשירים ניידים, סביבות וירטואליות מדומות (VR) ורבודות (AR). העיסוק בשני תחומים אלו נמצא בחזית המחקר של המדיה והם מהווים מזה זמן חלק מהותי ובלתי נפרד מהפרקטיקה של הפקות מקצועיות. בנוסף, השימוש באמצעים דיגיטליים ואינטראקטיביים הולך ומתרחב עקב התפתחויות טכנולוגיות שהפכו את הכלים ליצירה בתחומים אלו לזולים ונגישים יותר.

 

המסלול הייחודי בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית בא לענות על צורך הולך וגובר בקרב גופי הפקה בארץ ובחו"ל ביוצרים בעלי אוריינטציה המשלבת סיפורת קולנועית יחד עם הכרת תחום היצירה באמצעים דיגיטליים על בוריו. המסלול יפתח את הלימוד של התחום לא רק ככלי טכני, אלא בעיקר בהקשר של מחקר ויצירה השמים דגש על האסתטיקה האודיו-ויזואלית והנרטיבית הייחודית שמתהווה בתחום.


המסלול הייחודי של ארבע שנים לתואר ראשון (B.A.). ותואר שני (M.F.A.) בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית מיועד לתלמידים מוכשרים המעוניינים להשתלב ביצירה ומחקר בתחום כבר בשלב מוקדם של הלימודים. סטודנטים שיתקבלו למסלול יוכלו להתחיל בלימודי התואר השני כבר בסמסטר א' של שנה ג'.

 

תנאי קבלה למסלול

 

הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים, בעמידה בתנאי הקבלה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה, במבדקי התאמה ובראיון קבלה.

סטודנטים המעוניינים להתקבל לתכנית ישלחו את המסמכים הבאים למזכירות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה:

-  קורות חיים

-  פירוט תמציתי של עד עמוד אחד, כתוב היטב, הכולל את הרקע של המועמד וכיצד המסלול  יקדם את המועמד/ת בהשגת המטרות שלו/ה.

- עבודה/ות יצירתית/ות  (כגון עיבוד דיגיטלי של צילומי סטילס/סרטון קצר/דף קומיקס/תסריט קצר/סיפור קצר/ציור). תלמיד ללא תיק עבודות יגיש מטלה בתחום.

המועמדים יזומנו למבדקי התאמה למסלול ולראיון עם ועדת קבלה. הוועדה תבחן את הידע והמיומנויות של המועמד/ת ואת יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 

ציון המעבר משנה לשנה הוא ממוצע 80 לפחות בכל השיעורים העיוניים והסדנאות/המעבדות המעשיות. סטודנטים שסיימו שנה ב' בממוצע ציונים של 80 בכל השיעורים והסדנאות ומעוניינים להמשיך ללימודי התואר השני, ישלימו את לימודיהם לתואר הראשון בתום שנה ג' בהיקף של 122 ש"ס כמפורט בתכנית ויהיו זכאים לקבל תואר ראשון (.B.A) בקולנוע וטלוויזיה. במקביל הם יחלו בשנה ג' את לימודי התואר השני וישלימו אותם בשנה ד'.  סך כל השעות לתואר השני (.M.F.A) הוא 46 ש"ס.  סה"כ לתואר ראשון (.B.A) ושני (.M.F.A) 168 ש"ס.

 

הרישום לתכנית פתוח כמסלול בן ארבע שנים החל מהתואר הראשון. ככל שיאושר רישום לתואר שני, סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון במסלול הייחודי לקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית יידרשו ללימודי השלמה בהיקף של עד 30 ש״ס, שהרכבם ייקבע על ידי וועדת הקבלה, להשיג ממוצע 80 ומעלה בלימודי השלמה אלו, ולהשלמת 48 ש"ס לתואר השני.
סטודנט שלא עמד בדרישות המסלול או אינו מעוניין להמשיך בלימודי התואר השני בדגש על מדיה דיגיטלית, יוכל לעבור לאחד המסלולים האחרים בחוג לאחר תיאום השלמות עם יועץ ביה"ס.

סטודנט המעוניין להשלים את מכסת לימודי התואר הראשון החד-חוגי בדגש על מדיה דיגיטלית, מבלי להמשיך ל- .M.F.A, ישלים את לימודי התואר הראשון בדגש על מדיה דיגיטלית כמפורט בתכנית ויצבור 122 ש"ס. סטודנט כזה יהיה זכאי לקבל תואר ראשון (.B.A) בקולנוע וטלוויזיה.

 

הרישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז - בידינג

הרישום לקורסים בשנה א' הוא במנות – כל קבוצה ברשימה מייצגת מנה חלופית של קורסי חובה. קבלה לקבוצה מסוימת משמעותה קבלת כל השיעורים ו/או התרגילים המוגדרים במנה זו.

 

 

 • תכנית הלימודים לתואר ראשון B.A. (מסלול 120)
   

שנה א' 

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מבואות ותרגילים

102

28 ש"ס

סדנאות

102

12 ש"ס

מבואות חובה מחוץ לביה"ס

100

4 ש"ס

 "כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

סה"כ שנה א'

44 ש"ס

 

מערכת שעות לפי מנות

 

שנה ב' 

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מבואות ותרגילים

104

6 ש"ס

תיאוריות קולנועיות עכשווית

603

4 ש"ס

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

סה"כ:

10 ש"ס

 

 

שנים ב' ג' – שיעורי בחירה עיוניים

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

600

24 ש"ס

שיעורי בחירה מחוץ לביה"ס

100

4 ש"ס

סה"כ

  28 ש"ס
 

*חובה ללמוד לפחות 4 ש"ס מתוך רשימת קורסים בתחום מדיה דיגיטלית

 

שנים ב'  – שיעורים מעשיים  

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

לימודי הפקה מדיה דיגיטלית

281

18 ש"ס

לימודי הפקה* 281 6 ש"ס

סה"כ:

24 ש"ס

 

*בחירת שלושה קורסים (סה"כ 6 ש"ס) מתוך סדנאות ממסלול הפקה בביה"ס

 

שנה ג' – חובה מעשי ועיוני

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מעבדה לפרויקט גמר שנה ג' 281 4 ש"ס

3 סמינרים : סמינר אחד מתחום המדיה הדיגיטלית* 

ו- 2 סמינרי בחירה(כתיבת 2 עבודות סמינריוניות וכתיבת עבודת רפרט אחת )

 

604

12 ש"ס

סה"כ:

16 ש"ס

סה"כ שעות לתואר B.A.**

122 ש"ס

 

התלמידים נדרשים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ועבודת רפרט אחת במהלך התואר הראשון.
*התלמידים ילמדו סמינר מתוך רשימת סמינרים בעלי זיקה לתחום המדיה הדיגיטלית שתוצע להם.
​ניתן להשלים סמינר במדיה דיגיטלית עם עבודה סמינריונית (מומלץ) או עם עבודת רפרט. במקרה של השלמה עם עבודת רפרט יש לקחת בנוסף שני סמינריוני בחירה  עם עבודה סמינריונית בכל אחד מהם.

** עם השלמת התואר .B.A של המסלול לקולנוע וטלוויזיה - מדיה דיגיטלית, תלמידי המסלול לא ידרשו להשלמות נוספות לקראת לימודי התואר השני (.M.F.A) במסלול מדיה דיגיטלית. זאת כיוון שלימודי ההפקה והלימודים העיוניים שלקחו במסגרת התואר הראשון מהווים רקע מספיק ללימודי ה .M.F.A במסלול המדיה הדיגיטלית.

 

 

 • תכנית הלימודים לתואר שני M.F.A.

רשימת קורסים שנה א'

שנה א'  (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מעבדות לפרויקט גמר שנה א' (בהתאם להתמחות)

810

12 ש"ס

חונכויות למעבדת פרויקט גמר שנה א'  שנבחרה*
 
810 2 ש"ס
חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית*
 
810 4 ש"ס

סה"כ:

18 ש"ס

 

 

 

שנה א' –  (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שיעור מתודולוגי

800

4 ש"ס

סה"כ:

4 ש"ס

סה"כ שנה א' לימודי M.F.A

22 ש"ס

 

רשימת קורסים שנה ב'

שנה ב' – (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מעבדות וחונכויות לפרויקט גמר שנה ב' 

810

14 ש"ס

סה"כ:

14 ש"ס

 

 

 

שנה ב'  (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שני סמינרים של תואר שני בקולנוע ומדיה דיגיטלית )כתיבת עבודה סמינריונית בכל אחד מהם( 

801

8 ש"ס

סמינר מחלקתי עיוני

821

2 ש"ס

סה"כ:

10 ש"ס

סה"כ שנה ב' לימודי M.F.A

24 ש"ס

סה"כ שעות לתואר M.F.A*

46 ש"ס

 

*  תלמידים שלא  למדו בתואר הראשון במסלול הייחודי בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית יידרשו  ללימודי השלמה בהיקף של עד 30 ש״ס, שהרכבם ייקבע על ידי וועדת הקבלה. להשיג ממוצע 80 ומעלה בלימודי ההשלמה אלו, ולהשלמת 48 ש"ס לתואר השני.

 

מידע לתלמידי שנים ב'-ג'

 

לתלמידי שנה ב'

הסדנאות המקצועיות "סדנה לשימוש בציוד" ו"סדנת מקצועות הסט" הן חובה (ואינן נכללות במניין השעות לתואר). הסדנאות הנ"ל מהוות דרישת קדם לקורסים המעשיים.

 

מעבדת מאיץ פרויקט גמר

בסיום שנה ב' במהלך סמסטר הקיץ, תתקיים מעבדת מאיץ פרויקט גמר, המעבדה היא חובה לכל תלמידי המסלול למדיה דיגיטלית, ומטרתה לקדם את גיבוש הרעיון לפרויקט הגמר.

 

מידע לתלמידי שנים ב'-ד'

 

 1. לתלמידים המפיקים פרויקטים במסגרת הלימודים יינתן ציוד בהתאם ליכולתו של בית הספר ולאחר בחינת כל מקרה לגופו.
   
 2. במקרה של נזק או אובדן ציוד התלמיד יחויב בכיסוי הנזקים ו/או בתשלום קנס בהתאם.
   
 3. סטודנט שהפיק פרויקט גמר במסגרת לימודיו באוניברסיטה חייב להשאיר בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה עותק מקורי של הפרויקט, צילומי סטילס וסינופסיס קצר בעברית ובאנגלית. האוניברסיטה תהיה רשאית להשתמש בכל עת בפרויקט הגמר לצרכים שאינם מסחריים כגון: הוראה, מחקר, ייצוג בפסטיבלים, יחסי ציבור, ערבי התרמה לביה"ס וכיו"ב.

 

פרויקט הגמר לתואר .M.F.A בקולנוע וטלוויזיה - מדיה דיגיטלית: 

 

פרויקט הגמר יהיה יצירתי. כפרויקט גמר בהתמחות VFX יגיש התלמיד סרט קצר, או דרמת טלוויזיה קצרה המבוססת בעיקרה על אפקטים דיגיטליים. בהתמחות בטכנולוגיות אינטראקטיביות יגיש התלמיד סרט אינטראקטיבי קצר או פיילוט אינטראקטיבי לסדרה באחת מהפלטפורמות הבאות: מחשב, אינטרנט, סלולר, מכשירים ניידים, סביבות מציאות מדומה (Virtual Reality) ,מציאות רבודה (Augmented Reality) ומציאות מורחבת (Extended Reality). העבודה יכולה להיות בתחומים עלילתי/בדיוני, תיעודי, אקספרימנטלי או בצירוף זה או אחר של התחומים השונים. לפרויקט הגמר יצרף התלמיד עבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית שתעסוק באחד ההיבטים של עבודתו/ה היצירתית. 

זכאות לציון בפרויקט גמר
 

התלמיד יהיה זכאי לציון בתנאי שהשתתף באחד מתפקידים אלה ביצירה במדיה דיגיטלית : במאי, מפיק, צלם, עורך, אמן תלת מימד, אמן אפקטים וויזואליים, מעצב חווית משתמש, מתכנת.
תלמיד המבקש לקבל הכרה בפרויקט גמר בתפקיד הפקה, צילום, עריכה, אמן תלת מימד, אמן אפקטים וויזואליים, עיצוב חווית משתמש, תכנות יידרש להציג בנוסף לפרויקט הגמר לפחות עבודה מעשית משמעותית אחת באותו התחום.

סטודנט יהיה רשאי להגיש תסריט לוועדת התסריטים של פרויקט הגמר רק אחרי שעבר קורס "חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית" ו- " חונכויות למעבדת פרויקט גמר שנה ג' שנבחרה".

הסטודנטים יציגו את פרויקט הגמר בפני ועדת פרויקטים. הוועדה, בשיתוף עם מנחה הסדנה, תעניק אישור וציון לפרויקט.

הוועדה רשאית לשקול הענקת ציון לפרויקט גמר גם על סמך מכלול עבודות אחרות של הסטודנט וזאת בכפוף לאישור מרכז תחום לימודי הפקה/ראש המסלול.  

בהגשת פרויקט הגמר על התלמיד להיות פעיל במערכת מנהל תלמידים קרי, אינו חייב שכ"ל לסמסטר בו מוגש הפרויקט.

את פרויקט הגמר יש להגיש בצירוף "טופס הגשת פרויקט גמר" אותו יש לקבל במזכירות בית הספר.

 

מלגות

תלמידים במסלול מדיה דיגיטלית לתואר ראשון ולתואר שני בארבע שנים, יהיו זכאים להחזר שכר לימוד של שנה אחת מלימודי התואר הראשון אם עמדו בתנאים שלהלן:

 1. סיימו את לימודי התואר ראשון עד סוף השנה השלישית ללימודיהם ויקבלו את תעודת התואר הראשון, בטקס הענקת תארים  שיתקיים בסוף סמסטר ב' של השנה הרביעית.
 2. סיימו את כל חובות השמיעה של התואר השני עד תום השנה הרביעית ללימודיהם והגישו את מטלת הסיום עד תום סמסטר א' של השנה החמישית ויקבלו את תעודת התואר השני, בטקס הענקת תארים שיתקיים בסוף סמסטר ב' של השנה החמישית.

 

 חישוב ציון הגמר: 

 

- לתואר הראשון (BA)

 65% - ציוני קורסים

35% - עבודות סמינריוניות

 

- לתואר השני (MFA)

25% - ציוני הקורסים

35% - עבודות סמינריוניות

40% - פרויקט גמר ועבודה עיונית נלווית

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>