מנהלת ביה"ס

ראשי ביה"ס
ראש ביה"ס:
פרופ' רז יוסף

עוזרת מנהלית:
גב' חלי מנשה

ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
בניין מכסיקו חדר 116
אוניברסיטת תל-אביב
תל-אביב, ישראל 6997801


שעות קבלה:
ימים א,ב, ג, ה 15:00-10:00
יום ד 15:00-12:00
חדר 116


תואר ראשון (BA, BFA):
מזכירות תלמידים:
גב' אירית לן
טל': 03-6408403              

 

תואר ראשון (BA) ותואר שני (MA):

יפורסם

 

תואר שני (MFA), לימודי הכשרה ומסלול מדיה דיגיטלית:
מזכירות תלמידים:
גב' נילי יבניאל
טל':03-6405288


מנהל טכני אולפנים:
מר דוד רון
טל': 03-6407449


טכנאי טלוויזיה וציוד:
מר משה זר
טל': 03-6406875

מחשבים וחדרי עריכה:
טל':03-6405698


מחסן ציוד:
גב' מירי אלקהל
טל':03-6408527

מנהל ארכיון הסרטים:

מר ליביו כרמלי
טל': 03-6409513


ייעוץ אקדמי במידע נוסף

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive