התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה

עיצוב: במבי פרידמן
עיצוב: במבי פרידמן
מרצה בכיר בתכנית
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: ירון אבולפיה
עיצוב: ירון אבולפיה
בוגר הפקולטה לאמנויות
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: דינה קונסון
עיצוב: דינה קונסון
מרצה בתכנית
עיצוב: איריס מועלם
עיצוב: איריס מועלם
בוגרת הפקולטה לאמנויות
עיצוב: עדו דולב
עיצוב: עדו דולב
מרצה בכיר בתכנית
עיצוב: במבי פרידמן
עיצוב: במבי פרידמן
מרצה בכיר בתכנית
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: איריס מועלם
עיצוב: איריס מועלם
בוגרת הפקולטה לאמנויות
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
עיצוב: פרופ' מרים גורצקי
מרצה בכירה בתכנית
עיצוב: במבי פרידמן
עיצוב: במבי פרידמן
מרצה בכיר בתכנית
עיצוב: איריס מועלם
עיצוב: איריס מועלם
בוגרת הפקולטה לאמנויות
עיצוב: במבי פרידמן
עיצוב: במבי פרידמן
מרצה בכיר בתכנית
עיצוב: דינה קונסון
עיצוב: דינה קונסון
מרצה בתכנית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive