ועדות הפקולטה

ועדת הוראה וקבלה

   

דר' תמר צ'ולקמן- יו"ר

דר, רז גל
ד"ר אורי רום  
ד"ר דפנה בן-שאול  
ד"ר טליה מרגלית   
   

משתתפים בישיבות ועדת הוראה וקבלה בתוקף תפקידם:

פרופ' צביקה סרפר - דקאן הפקולטה  
גב' אתי לנמן - משנה מנהלי לדקאן  
גב' גלית נבה שינדלר - ע' ראש מינהל לענייני תלמידים  

 

נציג הפקולטה לועדת ההיגוי של המרכז לקידום הוראה

ד"ר יאיר ליפשיץ

ועדת מחקר

פרופ' אסף פינקוס - יו"ר ועדת המחקר הפקולטטית

ד"ר גילי שלום - מרכזת הועדה  
   

ועדת בטיחות

יו"ר הוועדה: מר במבי פרידמן

גב' אתי לנמן - משנה מנהלי לדקאן גב' ליבי בר  - ע' משנה מנהלי לדקאן
יוסי עופר - ממונה בטיחות גזרתי מר אמיר טאוזינגר - רכז הפקות, ביה"ס לקו"ט
מר צביקה סגל - מנהל הבית, מקסיקו מר דוד רון - מנהל אולפני הטלוויזיה, ביה"ס לקו"ט
אלירון טל אלימלך - מנהל הבית, ביה"ס למוסיקה מר גיא גודורוב - רכז הפקות, החוג לתאטרון
מר תמיר דגא - מנהל הבית, ביה"ס לאדריכלות/דה בוטון מר אלכס ולסקי - טכנאי הפקות, החוג לתאטרון
נסים[ניסים] עטייה - מנהל הבית, הגלריה מר מנחם בן בסט - אחראי סדנת אדריכלות
גב' דפנה מידן בצלאלאחראית ציוד הוראה מר פיני בטאט - מנהל הספרייה המרכזית
   
   
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive