תואר ראשון - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשפא
שנה א'
מבואות - שנה א'
המבואות ייתקיימו בזום
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורא10:0012:00 2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנטית דנה גרין
אב0851000501בקיאות בסרטים א'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ג20:0023:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• תלמידי דו חוגי יכולים ללמוד בשנה א' את הקורס:
• מבוא לתסריטאות שיוכר כשיעור בחירה עיוני
•שנים ב'+ג' (מסגרת 600)
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
• ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
12.10.2020
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
יפורסם
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 מבחן
• מועד ב' של הסדנאות ימי ו'
•30.10.2020 ו 6.11.2020
א'0851151801סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151802סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151803סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151804סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151805סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151806סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151807סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
•אחת לשבועיים
לימודים בקמפוס
א'0851151901סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהב08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151902סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהב08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151903סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151904סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהב09:0011:00209מכסיקו0
א'0851151905סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851151906סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהב09:0011:00209מכסיקו0
א'0851151907סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהה09:0011:00213מכסיקו0
•אחת לשבועיים
• לימודים בקמפוס
סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
א'0851810001דו מימדמר שפירא איל
סדנהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• אסיסטנטית נועה דולברג
א'0851810201יסודות ביצירה דיגיטלית א'מר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
ב'0851810301יסודות ביצירה דיגיטלית ב'מר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851810401יסודות בעיצוב גרפיפרופ' קמינסקי חנן
סדנהד14:0016:00א206מכסיקו2
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
• התרגילים מתקיימים בזום
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00117מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילה12:0014:00 2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00 2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רז אלעד
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רז אלעד
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר גורודינסקי יולי
תרגילה10:0012:00 2
א'0851652711תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא16:0018:00 2
תרגיל במבע קולנועי
א'0851655101תרגיל במבע קולנועימר אונגר יונתן
תרגילה12:0014:00119מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילא14:0016:00 2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילא16:0018:00 2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילד16:0018:00 2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילא14:0016:00005הגלריה2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועימר גורודינסקי יולי
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
א'0851655108תרגיל במבע קולנועימר אונגר יונתן
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851655109תרגיל במבע קולנועימר איתן עידו
תרגילד18:0020:00203דן-דוד2
א'0851655110תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילד16:0018:00 2
א'0851655111תרגיל במבע קולנועימר אונגר יונתן
תרגילד18:0020:00 2
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
• מרכז אבישר אריאל
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654602קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654604קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילג16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654606קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילא10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד14:0016:0001קיקואין2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654609קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילג18:0020:0001קיקואין2
ב'0851654610קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא14:0016:00 2
ב'0851654611קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילא10:0012:0001קיקואין2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00119מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00 1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00212מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00212מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר קופיבקר יונתן
תרגילה14:0016:00119מכסיקו1
ב'0851655408תרגיל בלימודי טלוויזיהמר קופיבקר יונתן
תרגילה14:0016:00119מכסיקו1
ב'0851655409תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילד14:0016:0002קיקואין1
ב'0851655410תרגיל בלימודי טלוויזיהמר קופיבקר יונתן
תרגילד14:0016:00א117מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' בן משה נעמה
תרגילא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' בניה יעל
תרגילא16:0018:0001קיקואין2
ב'0851151603כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851151604כתיבת תסריטמר לוי תומר
תרגילא10:0012:0002קיקואין2
ב'0851151605כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילה10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0851151607כתיבת תסריטגב' פרי רומי
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851151608כתיבת תסריטגב' שמעון נעם סיוןן
תרגילה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851151609כתיבת תסריטגב' שמעון נעם סיוןן
תרגילג16:0018:0001קיקואין2
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
• הסדנאות ייתקיימובקמפוס
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00120מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:0001קיקואין2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'מר הלר גור
סדנהה12:0014:0001קיקואין2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'מר הלר גור
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00ב122מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:0001קיקואין2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659110יסודות בבימוי קולנועי א'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0851658810יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
• הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול
אב0851151101יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151105יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהב14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151106יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהב14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151107יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהה14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151108יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהה14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
אנגלית מתקדמים
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב14:0016:00
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00 0
מבואות חובה שנה ב'
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אב0851000601בקיאות בסרטים ב'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה18:0021:00א206מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00 2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראליגב' דולברג נועה
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילה08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראליגב' דולברג נועה
תרגילב16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראלימר ארבל יואב
תרגילג18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851655307תרגיל בקולנוע ישראלימר ארבל יואב
תרגילג10:0012:00 2
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
•ריכוז: ד"ר אורי לוין
א'0851400001תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סג16:0020:00119מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סא14:0018:00 4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' פישר תומר
פרו"סא10:0014:00 4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה08:0012:00120מכסיקו4
•דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות
• וקריאה וכתיבה מודרכת
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
• מרכזת מסלול מצטיינים ד"ר אורי לוין
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד08:0010:00120מכסיקו2
א'0851672201המחקר והביקורת הוידאוגרפייםמר אבישר אריאל
שיעורב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851615201שקרים אמיתיים:לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטריד"ר לנדסמן אוהד
שיעורא16:0018:00א119מכסיקו2
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב0851512501משאלה אחרונה: קולנוע ומוות או מות הקולנועד"ר לוין אורי
סמינרה18:0020:00א119מכסיקו4
שיעורי בחירה שנים ב'- ד'
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
ב'0851674401האפוס ההיסטוריגב' פישר תומר
שיעורד10:0012:00 2
א'0851668501קולנוע דרום קוריאני חדשד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00 2
ב'0851614001לפחד בקולנוע, ולפחד מהקולנוע הרטוריקה של סרטי אימהד"ר מוהבן שקד מירי
שיעורה10:0014:00209מכסיקו2
א'0851669701דיוויד לינץ'ד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:00 2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00 2
א'0851673801קולנוע של אכזריות: הסרטים של מיכאל האנקהד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00 2
ב'0851619701קולנוע מזרח אירופאי חדשד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00 2
ב'0851668201הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקאיתד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851964501ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:0002קיקואין2
ב'0851671501הקולנוע של סטנלי קובריקד"ר לנדסמן אוהד
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0851672601מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידיד"ר זהבית שטרן
שיעורג12:0016:0002קיקואין2
א'0851673901אקירה קוראסוואהמר ברוך ירון
שיעורד16:0020:0001קיקואין2
ב'0851672301המרוץ לצמרת של וס אנדרסון:דיונים אסתטיים ותמטיים ביצירתו הקומר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
א'0851616501מדע בדיוני בקולנוע ובטלוויזיהמר דבורה ארז
שיעורה12:0016:00 2
א'0851616701קולנוע אמריקאי עכשווימר דבורה ארז
שיעורב16:0020:00 2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00 2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:00 2
א'0851620301נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקאייםד"ר לוי יעל
שיעורד14:0016:00 2
א'0851673401טלוויזיה שחור לבן: טלוויזיה אמריקאית וגזעד"ר לוי יעל
שיעורג18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851672701הסטוריה בתלת מימדדר פדלון דור
שיעורד08:0012:00212מכסיקו2
א'0851674101אלימות בקולנועדר פדלון דור
שיעורה08:0012:00 2
א'0851620101פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלותד"ר גרינברג סלבה
שיעורא18:0020:00211מכסיקו2
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א'0851621901הקולנוע של אורי זהרד"ר שוייצר אריאל
שיעורב16:0020:00 2
ב'0851674201רב -תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851674301קולנוע עכשווי בעולם הערבימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00211מכסיקו2
קורס מקוון באנגלית
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
תלמידי מדיה דיגיטלית: חובה לבחור 2 מ- 5 הקורסים הבאים:
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:00 2
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00 2
ב'0851672701הסטוריה בתלת מימדדר פדלון דור
שיעורד08:0012:00212מכסיקו2
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00 2
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00 4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן-לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרה14:0020:00119מכסיקו4
ב'0851512201ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00119מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00117מכסיקו4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0020:00 4
ב'0851904601גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00 4
ב'0851512901קולנוע קוויריד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
ב'0851512701קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851903901שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעותפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00 4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00 4
א'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנועד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א'0851511701לראות את האור :על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרד16:0020:00 4
א'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00 4
ב'0851512101אהבה ישראלית:היסטוריה תרבותית של הרומנטיקה בקולנוע ובטלוויזיד"ר טלמון מירי
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851902001ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרופרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00א117מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
שיעורים מחוץ לבהי"ס - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0608117701כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטיד"ר פפרמן טליה
שיעורג10:0012:00326גילמן
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
שיעורג12:0014:00001רוזנברג
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00מקוון-
א'0608360601נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטיגב' אסתי רידר אינדורסקי
שיעורד10:0012:00מקוון-
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00282גילמן
א'0662101301מבוא לספרות ילדים ותרבות הילדד"ר רימה שיכמנטר
שיעורג14:0018:00280גילמן0
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא16:0018:00מקוון-
א'0662296701רטוריקה וספרות ילדיםד"ר קרן סדון
שיעורג12:0014:00
א'0662196001תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינוד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00
א'0662209501ילדים בעידן של כלכלה גלובליתד"ר פפרמן טליה
שיעורג16:0018:00מקוון-
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסיםד"ר מעין מזור
שיעורד10:0012:00326גילמן0
א'0662113701סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתיד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורד16:0018:00מקוון-0
א'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00מקוון-
ב'0662130301דמויות ורגשותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00281גילמן
ב'0662212501רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנטד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00279גילמן0
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר יואב כץ
שו"תא18:0020:00 2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00117מכסיקו2
א'0851210401תיאוריות בתסריטאותגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00119מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851212301מרעיון להצעה בסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמטי 2מר צפור אסף
שיעורה08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851212501קונפליקט בדרמהמר קו אל ארז
שיעורג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםגב' שרון טלי
שו"תד10:0012:00א122מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851300501מהצעה לטריטמנט בסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב08:0010:00120מכסיקו2
א'0851301101פורמטים אלטרנטיביים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00117מכסיקו2
א'0851303001בין תסריט לבימויגב' ויניק מיכל
שו"תד14:0016:00א206מכסיקו2
א'0851303301דרמה מרובת פרקיםגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:0002קיקואין2
שיעורי חובה
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאפרופ' גרין איתן
שו"תה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851300301מטריטמנט לפרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851302801כתיבה בז'אנריםמר צפור אסף
שו"תג10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851302901התסריטאי היוצר- כיתת אמןגב' מלמד שני
שו"תד10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851303201פיצ'ינגמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00א117מכסיקו2
• חונכות אישית לשנה ג' בלבד
• יש לבחור אחת מהחונכויות
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
שו"תא16:0018:00ג122מכסיקו2
• או
ב'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר צפור אסף
שו"תד12:0014:00ג122מכסיקו2
• או
ב'0851303101חונכות אישית לפרוייקט גמרגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00ג122מכסיקו2
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
סמסטר א'
סדנאות מקצועיות מרוכזות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות לפי הפירוט הבא:
• יפורסם בשעות 15:30-17:30 (שמות משפחה א-כ)
• יפורסם בשעות 9:00-11:00 (שמות משפחה י-ת)
ב'0851001101סדנה למקצועות הסטגב' סלע ליבנת
סדנה 0
•סדנאות מקצועיות
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתג09:0012:00א122מכסיקו0
הקבץ הפקה 1
סדנאות ושיעורים
שיעורים שנתיים
אב0851253401סדנת בימוי לסרט קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00ב122מכסיקו4
אב0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00211מכסיקו4
אב0851253403סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00120מכסיקו4
אב0851253404סדנת בימוי לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהד14:0016:00ב122מכסיקו4
אב0851252901סדנת תסריט לסרט קיץפרופ' בלוך ירון
סדנהד08:0010:00ב122מכסיקו4
אב0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו4
אב0851252904סדנת תסריט לסרט קיץפרופ' בלוך ירון
סדנהד10:0012:00211מכסיקו4
א'0851256201משחק 1גב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851256202משחק 1מר שני ירון
סדנהג12:0014:00א122מכסיקו2
א'0851256203משחק 1מר שני ירון
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851256204משחק 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00א206מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
• כתיבה לטלוויזיה 1 - בזום
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851269801בימוי על נייר - סטורי בורדפרופ' קמינסקי חנן
סדנהד12:0014:00120מכסיקו2
• בימוי על נייר סטורי בורד - מתקיים בזום
א'0851250501הפקה 1גב' שושני שירי
מר מוזר יריב
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
• עריכה ממוחשבת ללא קרדיט אקדמי
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהג14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00213מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851256401משחק 2מר מנור עמיר
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' דרייפוס מיה
סדנהה10:0013:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00211מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
חונכויות אישיות
ב'0851252401חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתה16:0018:00116מכסיקו0
ב'0851252402חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג18:0020:00116מכסיקו0
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתא14:0016:00ב020מכסיקו0
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץגב' ציקו אתי
הדרכה אישיתד12:0014:00117מכסיקו0
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץמר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
ב'0851252804חונכות לסרטי קיץגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתא10:0012:00 0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
• ניתן להרשם לחונכות בחפיפה עם קורסים אחרים
• יש לקבוע פגישות אישיות בתיאום עם המרצה
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3גב' גלאון טליה
סדנה 2
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
•שבועיים מרוכזים בחודש פברואר
ב'0851371701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
• רישום ידני אצל אמיר טאוזינגר
ב'0851371601סדנת מאיץ לתסריט גמרגב' דרייפוס מיה
גב' ויניק מיכל
סדנה 2
• שבוע מרוכז בחופשת סמסטר ב'
• רישום ידני אצל ראשת מגמת הפקה
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל
• שלושה ימים מרוכזים בתאריכים :
• 21-23 ביוני 13:00-16:00
סמסטר א'
סדנאות ושיעורים
אב0851366201סדנת בימוי - דוקומנטרימר גולדפינגר ארנון
סדנהב16:0018:00120מכסיקו4
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00213מכסיקו4
אב0851359801בימוי דרמה לטלוויזיהמר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו4
•הסדנאות שנתיות
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנטמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362901פיתוח תוכן 1גב' להט קרמן מאיה
שיעורד16:0018:00120מכסיקו2
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
סדנהב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851115301הפקת ארועי קולנועד"ר רגב נועה
סדנהג12:0014:00120מכסיקו2
א'0851352201ניתוח סרטי קיץפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0020:0001קיקואין4
א'0851367101סדנת בימוי - אדפטציהמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג16:0018:00213מכסיקו2
א'0851371201סאונד- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה16:0018:00ד014מכסיקו2
א'0851371501תמונה - פוסט פרודקשןמר לרנר דן
סדנהג14:0016:00213מכסיקו2
א'0851371301קולנוע אחר 1פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהא12:0014:00213מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
א'0851382101סדנת אומןגב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00 2
• סדנה מרוכזת
• סדנת אומן תתקיים באופן מרוכז בחופשת סמ' א
חונכויות (פגישות אישיות )
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה12:0014:00 0
א'0851380101חונכות פוסט פרודקשן א'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ב020מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
סמסטר ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851369801סדנת בימוי - דיוקןפרופ' בלוך ירון
סדנהה12:0014:00ג122מכסיקו2
ב'0851369901סדנת בימוי - ריאליזםגב' ויניק מיכל
סדנהד12:0014:00 2
ב'0851380801פיתוח תוכן 2גב' להט קרמן מאיה
סדנהג16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352301יצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851371401קולנוע אחר 2פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1גב' ויניק מיכל
שו"תד14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר שחורי כתריאל
סדנהב12:0016:00ב122מכסיקו2
• הקורס ניתן אחת לשבועיים בתאריכים:
• 8.3.21,22,3.21,5.4.21,19.4.21
• 3.5.21,24.5.21, 7.6.21
ב'0851371701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
• רישום ידני אצל אמיר טאוזינר
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
חונכויות ( פגישות אשיות )
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן ב'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
ב'0851382011חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
• פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
לימודי הפקה שנה ד' - 16 ש"ס
א'0851380901סמינר בימוי עלילתי למתקדמיםגב' זקצר עילית
סדנהב16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851381101עיצוב סאונד למתקדמיםגב' דרור רותם
סדנהא14:0018:00ב122מכסיקו2
• השיעורים מתקיימים אחת לשבועיים
א'0851380902סמינר בימוי עלילתי למתקדמיםגב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851382401שוטינג לבמאי-ות וצלמ-ותמר מעוז שמואל
סדנהה10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851382201חונכות אישית דוקומנטרי סרט גמרגב' בראון נטע לי
סדנה 2
•פגישות אשיות אחת לשבועיים
סדנאות ושיעורים
ב'0809900201לוקיישן, לוקיישן, לוקיישןגב' להט קרמן מאיה
ד"ר מטרני קרן
שיעורג08:0012:00119מכסיקו4
• קורס מעשי בין תחומי
א'0851353801סדנת בימוי לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
א'0851381201עריכת תסריט לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
סדנהב14:0016:00213מכסיקו2
א'0851381301מתסריט הצילומים אל העותק הסופימר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851381401בימוי על נייר 2פרופ' קמינסקי חנן
סדנהד10:0012:00200מכסיקו2
• בימוי על נייר 2 - בזום
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהה18:0020:00ב122מכסיקו2
א'0851381501הפקה 3מר מוזר יריב
סדנהא17:0020:00209מכסיקו3
א'0851381601מוסיקה בסרטיםמר בנימין אבי
סדנהג10:0012:00209מכסיקו2
א'0851381701עיצוב תפאורהמר דולב עידו
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851381801מקצועות הסט למתקדמיםגב' שושני שירי
סדנהג12:0014:00209מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
א'0851382101סדנת אומןגב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00 2
• סדנת אמן תתקיים בחופשת סמ'א' באופן מרוכז
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
• שלושה ימים מרוכזים בתאריכים:
• 21-23 ביוני 13:00-16:00
סרטי גמר חונכויות ( פגישות אשיות )
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה12:0014:00 0
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
הדרכה אישיתה12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 0
ב'0851355004חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
הדרכה אישיתד12:0014:00 0
ב'0851355005חונכות תסריט לסרט גמרגב' זקצר עילית
הדרכה אישיתב10:0012:00 0
א'0851370301חונכות ליהוק לסרט גמרגב' אזולאי אורית
הדרכה אישיתד14:0016:00 0
א'0851367001חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה14:0016:00ב020מכסיקו0
א'0851380101חונכות פוסט פרודקשן א'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ב020מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
ב'0851366901חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו0
ב'0851382501חונכות שוטינג לפרוייקט גמרמר מעוז שמואל
הדרכה אישית 0
ב'0851367201חונכות תסריט ובימוי לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851382301תסריט וראף קאט פרוייקט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד 0
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן ב'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851363001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתד18:0020:00117מכסיקו0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
ב'0851382011חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
מדיה דיגיטלית שנה ב'
מדיה דיגיטלית סדנאות הפקה
סדנאות הפקה משותפות לשתי ההתמחויות
סדנאות מרוכזות לפני סמ' א'
א'0851001003סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
• יפורסם בשעות 13:00-15:00
ב'0851831701עריכה ממוחשבתמר הדס ערן
סדנהד14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• סדנת בחירה
א'0851830101סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר שוורצנברג עמית
סדנהא16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו0
א'0851831801תרגיל לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר ניסים גיל
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851830001הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא10:0013:00 2
התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטביות 1
ריכוז : אודי בן אריה
א'0851830201טכנולוגיה, מבע ותרבות דיגיטליתמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851830301יסודות בעיצוב אינטראקטיביגב' שפר קטי
סדנהא14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830601TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת אמר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851831401תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת אמר שלו רון
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830701TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת במר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831601תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת במר שלו רון
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830401כתיבה דרמתית למדיה דיגיטליתמר צפור אסף
סדנהג08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851830501מציאות מדומהמר בהט יותם
סדנהה16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים-VFX 1
ב'0851830801אפקטים דיגיטליים לקולנוע וטלוויזיהמר שיף איתי
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830901אנימציה תלת מימד א'מר כצמן יונתן
סדנהא09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
ב'0851831001אנימציה תלת מימד ב'מר כצמן יונתן
סדנהב09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
א'0851831101אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג א'מר טביב לירן
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831201אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג ב'מר גבע יהונתן
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
מעבדת קיץ - חובה שנה ב'
ב'0851831301מעבדת מאיץ פרוייקט גמרמר בן אריה אהוד
גב' גפני ענת
הדרכה אישית 2
• 4 ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ב' - יפורסם
קורסי בחירה מתוך הקבץ הפקה (בהיקף 6 ש"ס)
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851256201משחק 1גב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851256204משחק 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00א206מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1גב' שושני שירי
מר מוזר יריב
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתג09:0012:00א122מכסיקו0
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהג14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00212מכסיקו2
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהג14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00213מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00211מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
ב'0851382011חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
שנה ג' להשלמת BA חד חוגי
מעבדה לפרויקט גמר - שנה ג'
א'0851850001פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות א'מר הקסלמן נדב
מעבדהג12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851851801פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות ב'גב' שקל מאיה
מעבדהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
סמינרים - קולנוע ומדיה דיגיטלית
• התלמידים ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים הבאים
• בעלי זיקה לתחום מדיה דיגיטלית
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00117מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>