המסלול המחקרי עם עבודת גמר MA

המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 

 

 

סה"כ  השעות לתואר 32 ש"ס

חובות המסלול המחקרי 

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 32 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולא כולל לימודי שפה זרה שנייה ברמת פטור). במסגרת לימודיהם יגישו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות בחוג לאמנות התיאטרון ושש עבודות רפרט (במסגרת קורסים כמפורט בהמשך). בנוסף ללימודים תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודת-גמר (תזה) שתוגש בסוף לימודיהם. עבודת הגמר שקולה ל - 4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

בחירת הקורסים ומילוי חובות המסלול:

קורסים: התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג לאמנות התיאטרון. קיימת אפשרות ללמוד סמינר אחד מהתואר הראשון של החוג, בכפוף לאישור יועץ. בסמינר זה תיכתב עבודת רפרט בלבד.

כמו כן, ניתן ללמוד עד  שני שיעורי בחירה או סמינרים ברמת תואר שני בפקולטה לאמנויות (עד 4 ש"ס), בכפוף לאישור יועץ.


 עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו במהלך התואר שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן בשנה הראשונה ללימודים. שתי העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת סמינריונים של התואר השני בחוג לאמנות התיאטרון בלבד, אצל מורים שונים. 

הנחיית עבודת הגמר

בסיום השנה הראשונה ישיגו התלמידים את הסכמתו של איש סגל בכיר להנחותם בעבודת הגמר, יסכמו אתו את נושא העבודה ויתחילו בהכנת הצעת המחקר. נושא העבודה והמנחה טעונים את אישור ועדת ההוראה של החוג. כאמור, הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. במידה שנדרש מנחה נוסף או מנחה מאוניברסיטה אחרת, ניתן לפנות לוועדת ההוראה של החוג.

 

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות החוג.

 

שנה שניה: מיועדת לכתיבת עבודת הגמר. תכנית הלימודים של התלמידים בשנה זו תיקבע בתיאום עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול קורסים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או מלימודי חוגים אחרים בכפוף לאישור יועץ.
 

תלמידי המסלול העיוני יוכלו לעבור לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) מהמסלול העיוני (עם בחינת גמר) למסלול המחקרי (עם עבודת תזה) ובתנאי שעמדו בדרישות הבאות:

(א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 85 ומעלה.

(ב) סיכום עם מנחה על הנחיית עבודת גמר והגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, לאישור המנחה. 

 

עבודת גמר: 
א. בתחילת שנת הלימודים השנייה  התלמידים אמורים להגיש את ההצעה לעבודת הגמר למזכירות החוג בשני עותקים בצירוף אישור בכתב של המנחה. ההצעה תועבר לקורא נוסף שייבחר ע"י יועץ החוג לתואר שני עיוני ולאחר אישורו צריכה ההצעה לקבל אישור של ועדת ההוראה החוגית.
ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תוגש העבודה הכרוכה למזכירות החוג בשלושה עותקים, עותק נוסף של העבודה יוגש על גבי החסן נייד. העבודה תימסר למנחה ולקורא שני, שייבחר על-ידי ועדת ההוראה החוגית.
ג. הציון הסופי של העבודה הוא ממוצע של ציוני המנחה והקורא הנוסף. כל קורא יעביר בנפרד את ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות החוג. לפרטים נוספים לחץ כאן
 

ציון הגמר: 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

עבודות סמינריוניות 30%

קורסים ועבודות רפרט 30%

עבודת גמר 40%

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

לרשימת קורסים מפורטת

תכנית הלימודים במסלול המחקרי עם עבודת גמר (32 ש"ס) 

 

 

שנה א'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת + כתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

שיעורי בחירה או סמינר בפקולטה (כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית בכפוף לאישור יועץ) 604 4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 

 

שנה ב'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת + כתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

שיעורי בחירה או סמינר בפקולטה (כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית בכפוף לאישור יועץ) 604 4 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>