קורסי תואר ראשון - התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
•אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
•אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
שיעורי ליבה
שנה א'
א'0861700101זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א'ד"ר שלגו שלומית
שיעורד08:0010:00 2
ב'0861700201זרמים וסגונונת בתולדות העיצוב והבגד ב' **ד"ר שלגו שלומית
שיעורא14:0016:00א117מכסיקו2
• דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםפרופ' פינקוס אסף
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
•היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
א'0861100201הדרכת בטיחותסדנה
השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
קורס בטיחות יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת שנה"ל
• קורסי אנגלית לקראת פטור
•לקורסי אנגלית יש להרשם באתר היחידה לשפות זרות
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00 0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00
הקבצים חוגיים
הקבץ אמנות התיאטרון
שנה א'
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורד12:0014:00 2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
א'0861801801הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא18:0020:00
ב'0861801802הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא18:0020:00
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
שנה א'
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00 2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861700401הנראטיב הקולנועי והטלוויזיונימר גוגנהיים מתן
סדנהב10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00120מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'מר הלר גור
סדנהה12:0014:0001קיקואין2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'מר הלר גור
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00ב122מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
הקבצים יישומיים
גרפי- פלסטי
שנה א'
א'0861800401יסודות ברישוםמר ערן וובר
סדנהא09:0014:00210 עיצובמכסיקו5
א'0861800501שרטוט בסיסימר פרידמן במבי עודד
סדנהב10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800601מאקטגב' קונסון דינה
סדנהב12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800701שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד)גב' קונסון דינה
סדנהג12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800801עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ)גב' קונסון דינה
סדנהג14:0015:00210 עיצובמכסיקו1
עיצוב
שנה א'
א'0861800101יסודות העיצוב א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תב12:0015:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861800201יסודות העיצוב ב'מר דולב עידו
שו"תא09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861800301ציור תלבושותפרופ' גורצקי מרים
שו"תה16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
שנה ב'
שיעורי ליבה
א'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורה16:0018:00 2
ב'0861700301תרגיל בכתיבה אקדמיתמר ארנון רוזנטל
תרגילד10:0012:00201דן-דוד2
אב0861802001ניהול טכני בהפקהמר פרידמן במבי עודד
שו"תג18:0020:00210 עיצובמכסיקו2
•*קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 4 ש"ס:
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00201דן-דוד2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00 2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
הקבצים חוגיים - שנה ב'
הקבץ אמנות התיאטרון
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00 2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
א'0811123501מבוא לעיצוב תאורה***מר פרידמן במבי עודד
שיעורג15:0017:00212מכסיקו2
ב'0811123501מבוא לעיצוב תאורה***מר פרידמן במבי עודד
שיעורג08:0010:00121מכסיקו2
א'0861801901הפקה בתיאטרון-שנה ב'גב אתגר נועה
עבודה מעשיתה13:0014:00210 עיצובמכסיקו0
ב'0861802101הפקה בתיאטרון-שנה ב'גב אתגר נועה
עבודה מעשיתא10:0011:00219ביה"ס להנדסאים0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
*לבחירה בין מבוא לתיאוריות בימוי בתיאטרון
לבין תיאוריות קולנועיות בשנה הבאה
סמינרים
יש לבחור סמינרים מתוך הרשימה:
א'0861405601פינה באוש-תיאטרון, מחול, אמנות ומונטאז'ד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00 4
ב'0811270501התנ"ך בתיאטרוןד"ר להבי שרון
סמינרב16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811228101שיקספיר, תחושות ורגשותד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821324501זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנותפרופ' פינקוס אסף
סמינרב10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821316301היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפןד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00200מכסיקו4
ב'0851512201ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00119מכסיקו4
ב'0851904601גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00 4
ב'0851512901קולנוע קוויריד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
א'0861800901תוכנות מחשב בקולנועגב' ברגמן מיכל
סדנהב10:0012:00 2
א'0861801001טכניקות בהבעה גרפית-פלסטיתד"ר גולדמן אלה
סדנהא14:0019:00210 עיצובמכסיקו5
הקבץ עיצוב - שנה ב'
א'0861801101סגנונות בעיצוב במה א'גב' קיש כנרת
סדנהג09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861801201סגנונות בעיצוב תלבושות א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תג12:0015:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801501סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'פרופ' גורצקי מרים
שו"תד16:0020:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861801701טכניקה של תלבושותגב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנהא17:0019:00210 עיצובמכסיקו2
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
א'0861801301עיצוב למצלמהמר דולב עידו
שו"תה09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801601עיצוב אולפן טלוויזיהמר משה פנחס
שו"תא14:0017:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ג'
שיעורי ליבה
א'0861900201בין תיאוריה לפרקטיקה: שיטות מחקר בעיצוב לבמה ולמסךד"ר שלגו שלומית
סמינרא10:0014:00 4
•*קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 6 ש"ס
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00201דן-דוד2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00 2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
יש לבחור סמינרים:
א'0861405601פינה באוש-תיאטרון, מחול, אמנות ומונטאז'ד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00 4
א'0821339501אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00 4
א'0821394501הערות שוליים חזותיות:בין טקסט ותמונה באמנות הרנסנס והבארוקד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00 4
ב'0821324501זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנותפרופ' פינקוס אסף
סמינרב10:0014:00200מכסיקו4
א'0821374901סוגיות באמנות המאה העשריםד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרד16:0020:00 4
א'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
א'0811229901תיאטרון קוויריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
א'0811229801הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811235301תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0020:00 4
א'0851907401מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומהפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00 4
ב'0851903901שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעותפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851902001ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרופרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:00א117מכסיקו4
הקבץ אמנות התיאטרון
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
•לבחירה בין תיאוריות בימוי לבין תיאוריות קולנועיות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•לבחירה בין תיאוריות בימוי לבין תיאוריות קולנועיות
הקבץ עיצוב
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתד12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תשפ"א
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>