הינך נמצא כאן

סגל הוראה

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' מיכל אביעד קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6405288
פרופ' אילן אבישר קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6408403
03-6429877
אריאל אבישר קולנוע וטלוויזיהעוזר הוראה
עירא אבנרי אמנות התאטרוןסגל אקדמי זוטר
אבי אברמוביץ ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
ד"ר הנרי אונגר מנהלת הפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6407230
קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6407230
ד"ר נעם מרדכי אוסטרליץ ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיראדריכלות
פרופ' רות איל מנהלת הפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון09-9555639
פרופ' זוהר איתן ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכירמוזיקולוגיה03-640841503-6409174
ד"ר חן אלון אמנות התאטרוןעמית הוראה
מנהלת הפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר עידית אלפנדרי מנהלת הפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירספרות03-6408711
03-5242663
03-5242663
שלי אמריו ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
עודד אסף ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
ענת אפרתי ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
פרופ' ארנון ארז ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכירמוזיקה03-6408418
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראהמוזיקה03-6408418
דניאל ארליך ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
יוסי ארנהיים ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכירמוזיקה
אלון בור ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהמורה מן החוץ07-7703093
רונן בורשבסקי-בר ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכיר
איתמר בורשטיין ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
פרופ' יגאל בורשטיין קולנוע וטלוויזיהאמריטוסקולנוע וטלויזיה03-6408403
03-5243095
03-5243095
פרופ' שי בורשטין מנהלת הפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקולוגיה
ד"ר שי בידרמן קולנוע וטלוויזיהעמית הוראה
ירון בלוך קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6406848
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיראדריכלות03-640571803-6405780
ד"ר מרים בלושטיין ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
ד"ר גולדה בלס תולדות האמנותעמית הוראה03-640848203-6409482
אהוד בן אריה קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי זוטר03-6408403
יעל בן זאב קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי זוטר03-5270449
אפרת בן נון ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכירמוזיקה
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראהמוזיקה
ד"ר בנימין בן-דוד קולנוע וטלוויזיהעמית הוראה03-640684803-6044413
ד"ר דפנה בן-שאול אמנות התאטרוןסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון03-6408612
פרופ' ניצן בן-שאול קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6406846
סיגלית בנאי קולנוע וטלוויזיהעמית הוראה03-6408403
פרופ' אמנון בר אור ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיראדריכלות03-6405455
03-5163082
03-5163079
דדי בראון אמנות התאטרוןעמית הוראה
יוסף ברדנשוילי ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי זוטר03-640841503-6408415
ענבל בת-יער כהן קולנוע וטלוויזיהעוזר הוראה
פרופ' שבתאי גביזון קולנוע וטלוויזיהסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה03-6408403
ד"ר ענבל גוטר ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
ארנון גולדפינגר קולנוע וטלוויזיהעמית הוראה03-640840303-5272063
פרופ' הרי גולומב אמנות התאטרוןבדימוסאמנות התאטרון03-640900403-6969485
מנהלת הפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון03-640900403-6969485
חמוטל גור אמנות התאטרוןעוזר הוראה
יוליה גורביץ ברוט ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
פרופ' אלכסנדר גורין ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהסגל אקדמי בכירמוזיקה
פרופ' מרים גורצקה-ביל אמנות התאטרוןסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון03-6408612
ענבל גיל טיטלבאום ביה"ס לאדריכלותעוזר הוראה
יהושע גלוטמן קולנוע וטלוויזיהעמית הוראה
דנה גלזר ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
חגית גלזר ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן - מהטהעמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by