קורסי בחירה בפקולטה לאמנויות - תשפ"א

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
קורסים מעשיים בין תחומיים
א'0809900101הרומן של פובל: סאטירה בינתחומיתד"ר ברטל רננה
גב' בייזר הדר
שיעורא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0809900201לוקיישן, לוקיישן, לוקיישןגב' להט קרמן מאיה
ד"ר מטרני קרן
שיעורג08:0012:00119מכסיקו4
א'0809157001מבוא לתכנות Javascript לאמנויותאדר' דורטהיימר יונתן
שו"תד16:0020:00
ב'0809000201How to predict Culture in 2050סמינר 2
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורד12:0014:00 2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00 2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג10:0012:00 2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00א119מכסיקו
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00 2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00 2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא14:0016:00 2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
א'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00 2
א'0811179201גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווימר משה פרלשטיין
שיעורא10:0012:00 2
ב'0811190701הפילוסוף נכנס אל הבמהד"ר עירא אבנרי
שיעורא14:0016:00211מכסיקו
א'0811121401דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורא12:0014:00 2
שיעורי בחירה באוצרות
א'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורה16:0018:00 2
א'0809600001כוחו של המרחב האוצרותיד"ר מאיר תמר
שיעורה10:0012:00200מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםפרופ' פינקוס אסף
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821678701ממהפכה למהפכה:אמנות הנצחה ואמנות מחאה במרחב הציבורי המצרידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00 2
א'0821668301Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821647401Made to be Seen: צילום וגזע באמריקהד"ר איילת כרמי
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00201דן-דוד2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00 2
א'0821688601מסעות ועולי רגל באמנות ימה"בפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00ג206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
א'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00 2
א'0821618401בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקהד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעורד14:0016:00 2
ב'0821604001אוריינטליזם,קולוניאליזם וארכיטקטורה:קהיר כנרטיב בתקופה המודרדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00209מכסיקו2
ב'0821652301שורשי השנאה: גזע והאחר המפלצתי בימי הבינייםד"ר עינת קלפטר
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821678401שנים-עשר הסנסיי: מאסטרים ואמנים מובילים ביפן, 1950-2020ד"ר אילת זהר
שיעורג18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00 4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורא10:0012:00 2
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00 2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00 2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00 2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881350601קיימות ואקלים העירד"ר מורחיים לוסי
שו"תב16:0018:0001קיקואין2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר שוקד נועם
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
--------עד כאן תצוגה באינטרנט -------
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>