מועמד לתלמיד מחקר

תנאי קבלה ל"מועמד לתלמיד מחקר"

בעל תואר מוסמך אוניברסיטה שלא עומד בתנאי הקבלה למסלול הרגיל לתואר שלישי יוכל להגיש מועמדותו כ"מועמד לתלמיד מחקר". עליו לעמוד בתנאים הבאים:

  1. בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה לאמנויות, בציון משוקלל 90 לפחות, המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי בתחום שבו קיבל את התואר השני, ואשר השיג הסכמה בכתב להנחיה מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, יכתוב בתוך שנה מקבלתו כ"מועמד לתלמיד מחקר" עבודת מחקר שקולה לעבודת גמר באותו תחום בו יש לו תואר שני, ולהשיג בה ציון של 90 לפחות. לאחר שעמד בדרישה זו רשאי המועמד להגיש מועמדותו כתלמיד מחקר שלב א'.
     
  2. בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה לאמנויות, בציון משוקלל 90 לפחות, המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי בתחום אחר מתחומי הפקולטה לאמנויות מזה שבו קיבל את התואר השני, ואשר השיג הסכמה בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו, יחויב בלימודי השלמה ומבחן בקיאות. לימודי ההשלמה יהיו בהיקף שלא יפחת מ- 16 שעות סמסטריאליות הכוללות 2 סמינריונים מלימודי התואר השני וכתיבת עבודה סמינריונית באחד מהם לפחות. שמות הקורסים, מכסת לימודי ההשלמה שמעבר ל- 16 ש"ס (אם נדרשים בהתאם לרקע הקודם של המועמד) ומתכונת מבחן הבקיאות ייקבעו על ידי חבר הסגל שהסכים להנחותו ובאישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. בנוסף, יהיה עליו לכתוב עבודה שקולה לעבודת גמר. לימודי ההשלמה, מבחן הבקיאות והעבודה השקולה לעבודת גמר יהיו כולם בתחום החדש בו הוא מתכון ללמוד במסגרת לימודי התואר השלישי. יהיה עליו, בתוך שנתיים לכל המאוחר מיום התקבלותו כ"מועמד לתלמיד מחקר", להשיג ציון משוקלל של 90 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 90 לפחות במבחן הבקיאות ובעבודה השקולה לעבודת גמר. לאחר שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'.
  3.  בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום קרוב לזה שבו הוא מבקש להתקבל לתואר השלישי, בציון משוקלל 90 לפחות, שהגיש עבודת גמר שציונה הוא 90 לפחות, והשיג הסכמה להנחותו בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו, חייב בהשלמת לימודים בתחום בו הוא מבקש ללמוד לתואר השלישי ולעמוד במבחן בקיאות באותו תחום כמפורט בסעיף קטן (2). על המועמד להשיג ציון משוקלל של 90 לפחות בלימודי ההשלמה ולהשיג ציון של 90 לפחות במבחן הבקיאות. על המועמד להשלים את מכסת לימודי ההשלמה ולעמוד במבחן הבקיאות בתוך שנה מהתקבלותו לתואר "מועמד לתלמיד מחקר". לאחר שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'. יצוין שבמקרה של היעדר ידע כלשהו בתחום בו מבקש המועמד להתקבל לתואר השלישי, יופנה להגיש מועמדותו ללימודי התואר השני בפקולטה לאמנויות.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>