נספחים - טפסים

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה

נספח מספר 1: מתכונת קבלה לתלמידים בעלי תואר M.F.A. ו M.Mus

 1. בעלי התארים  M.F.A. ו M.Mus המבקשים להמשיך ללימודי תואר שלישי יופנו ללימודי תואר שני מחקרי עם עבודת גמר. משישלימו חובותיהם לתואר בציונים הנדרשים יוכלו להציג מועמדותם ללימודי התואר השלישי
 2. מתן פטורים מקורסים או סמינרים עיוניים חופפים שנלמדו במסגרת התכנית המעשית בהיקף של עד 12 ש"ס ובתנאי שהציון בהם הוא 90 ומעלה
 3. עמידה בבחינת פטור בשפה זרה נוספת בהתאם לדרישת תכנית התואר השני
 4. כתיבת עבודה סמינריונית אחת לפחות

 

 

נספח מספר 2: מתכונת הפרויקט

הפרויקט יהיה בהיקף של כ-50 עמודים, מודפסים ברווח כפול, בגופןTimes New Roman  גודל 12.

 

 

נספח מספר 3: הנחיות מפורטות להגשת הצעת המחקר ומתכונתה

 1.  היקף ההצעה לא יעלה על 20 עמודים (לא כולל רשימת הספרות), כתובים ברווח וחצי, בגופן Times New Roman גודל 12, ועם שוליים של 2 ס"מ לפחות משני צדי העמוד.
 2.  יש לצרף להצעה קורות חיים  ורשימת פרסומים של כותב ההצעה.
 3.  ש להגיש עם ההצעה שני עותקים מלאים וחתומים של "טופס קריטריונים נלווה להצעת מחקר"(ראו נספח מס' 6). עותק אחד ייחתם ע"י מנחה העבודה; עותק שני ע"י נציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר. נציג התחום בוועדה יחליט אם ההצעה בשלה להגיע לדיון בוועדה.

 

 

 

נספח מספר 4: הגשת עבודת הדוקטור

יש להגיש עבודת דוקטור בצירוף הטפסים האלה:

 

 1. יש למסור לוועדה 3 עותקים של העבודה
 2. קו"ח ורשימת פרסומים מעודכנת של כותב העבודה
 3. "דף אישור העבודה" (ראו נספח טפסים). מנחה/י העבודה או חברי הוועדה המלווה (אם הוקמה כזו) יחתמו על גבי הדף. הדף החתום ייכלל בתוך העבודה המוגשת.
 4. עבודת הדוקטור תועבר לשיפוט רק לאחר קבלת חוות דעתו המלאה של המנחה או המנחים כולל "טופס הערכה והנחיות לכתיבת חוות דעת מפורטת" (ראו נספח 10). מנחה/י העבודה (או חברי הוועדה המלווה, אם הוקמה כזו) ימלאו ויגישו, כל אחד בנפרד, עותק חתום של הטופס ואת חוות הדעת של כל אחד ישירות למזכירות תלמידי תואר שלישי.

 

 

נספח מספר 5: מתכונת עבודת הדוקטור

1. עבודת הדוקטור תהיה ערוכה על-פי אמות המידה המדעיות המקובלות בתחום המחקר של העבודה.

      היקף העבודה יהיה כ- 200 עמודים (לא כולל צילומים ודיאגרמות)..

2. העבודה תוגש כתובה ברווח וחצי, בגופן Times New Roman גודל 12,

      ועם שוליים של לפחות 2 ס"מ מימין ומשמאל.

3. רישום ביבליוגרפי/מראי מקום ייעשה לפי אחד הפורמטים המקובלים בתחום בפקולטה,

      ובלבד שיהיה עקבי לאורך כל העבודה 

4. אחרי דף השער יופיע דף חתימת המנחה/ים, או חברי הוועדה המלווה אם הוקמה (ראו דוגמה להלן).

5. לפני דף השער האחורי יופיע דף חתימת המנחה/ים (או חברי הוועדה המלווה אם הוקמה כזו), ולפני דף

      חתום זה יופיע תקציר שאורכו כ-5% מהחיבור, כולו בשפה האנגלית (או בשפה העברית, אם תיכתב

      העבודה בשפה זרה). דפים אלו יעוצבו על-פי הדוגמה (ראו דוגמה להלן).

 

טפסים:

file iconנספח מספר 6: טופס קריטריונים נלווה להצעת מחקר

file iconנספח מספר 7: דו"ח מנחה על התקדמות שנתית של תלמיד/ת מחקר

file iconנספח מספר 8: דו"ח התקדמות חצי שנתי של תלמיד/ת מחקר

file iconנספח מספר 9: דו"ח חבר וועדה מלווה על התקדמות שנתית של  תלמיד/ת מחקר

file iconנספח מספר 10: טופס הערכה והנחיות לכתיבת חוות דעת מפורטת 

file iconנספח מספר 11: דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת דוקטורט (עברית) 

file iconנספח מספר 12: דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת דוקטורט (אנגלית) 

file iconנספח מספר 13: דוגמת דף חתימת מנחה/ים של עבודת דוקטורט (עברית) 

file iconנספח מספר 14: דוגמת דף חתימת מנחה/ים של עבודת דוקטורט (אנגלית) 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>