בחינות בית

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 • תשע"ד
 • תשע"ג
 

 

 1. לבחינת בית שני מועדים.
   
 2. התלמידים יקבלו את שאלון הבחינה באתר הקורס (Moodleיומיים (48 שעות) לפני מועד הגשתה.
   
 3. התאריך המפורסם בלוח הבחינות הוא תאריך הגשת הבחינה למזכירות היחידה בשעות קבלת הקהל או בתיבת הדואר של היחידה. התיבה תרוקן לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום ההגשה.
   
 4. המורה ימסור ציונים  לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הבחינות ע"י הסטודנטים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive