דרישות הלימודים

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

 

חובת נוכחות בשיעורים

 

תלמידים חייבים להיות נוכחים לפחות ב-80% מן השיעורים. מורי הקורסים יקפידו על בדיקת הנוכחות.

מילוי חובת נוכחות בשיעורים כולל הגשת התרגילים והעבודות הנדרשים במהלך הקורס. התרגילים והעבודות הינם תנאי מקדים לזכאות לגשת לבחינה או להגיש עבודת סיום (בהתאם לסילבוס)

 

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים – נוהל "פטורים"

 

תלמיד רשאי להגיש בקשה לקבלת פטור מקורס על סמך לימודים קודמים בתנאים הבאים:

  1.  הקורס נלמד במסגרת לימודים אקדמיים לקראת תואר.
  2. הקורס שלמד זהה בתוכנו ובהיקף שעותיו לקורס הנלמד בבית הספר לאדריכלות.
  3. ציון הקורס 80 ומעלה


לשם הגשת בקשת הפטור יש לפנות למזכירות ביה"ס בצירוף סילבוס הקורס וגיליון ציונים רשמי, לא יאוחר משבועיים לאחר תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס הרלוונטי. אם הפטור יאושר ע"י היועצת האקדמית של ביה"ס, ידווח ללא ציון, ולפיכך לא ייכלל בשקלול הציונים.

 

 

דרישות קדם

 

הרשמה לקורס מותנית בהשלמת דרישות הקדם לאותו הקורס כפי שפורסמו בידיעון או בסילבוס של הקורס.
 

 

שיפור ציון חיובי

 

תינתן אפשרות לשפר ציון חיובי ללא הגבלת מספר קורסים. התיקון יבוצע באותה שנה אקדמית. הציון האחרון הוא הציון הקובע.
תלמיד שקיבל ציון חיובי במועד א', ומעוניין לגשת למועד ב' לשפר את הציון, חייב להירשם למועד ב' ב"מידע האישי לתלמיד".
תלמיד אינו רשאי לגשת לבחינה במועד מיוחד על מנת לשפר ציון.

 

 

כישלון בקורסי חובה

 

תלמיד שנכשל או לא השלים חובותיו בקורס , יהיה חייב להירשם לקורסים פעם נוספת בשנה העוקבת, ולעבור אותו בהצלחה.

התלמיד יידרש לקחת במקביל קורסים של השנה הבאה ובלבד שעמד בדרישות הקדם לאותם קורסים. על התלמיד ובאחריותו לבדוק שעמד בתנאי המעבר של שנת הלימוד, להירשם לכל הקורסים הנדרשים בכל שנת לימוד בהתאם לתכנית הלימודים. .

על התלמיד להירשם וללמוד פעם נוספת קורסים שהשיג בהם ציון "נכשל"

 

 

הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות

 

לימודיו של תלמיד יופסקו במקרים הבאים:

·         אם צבר כישלונות בשלושה קורסי חובה או יותר באותה שנה

·         אם נכשל פעמיים באותו קורס חובה

·         אם צבר כישלונות בארבעה קורסי בחירה

 

 

כישלון בקורס "סטודיו"

 

תלמיד שצבר יותר משלושה כישלונות בלימודי הסטודיו יופסקו לימודיו.

תלמיד אשר הופסקו לימודיו, לא יוכל לשוב ולהירשם לביה"ס לאדריכלות פעם נוספת.

 

 

 

 

לימודי סטודיו
 

במסגרת לימודי הסטודיו (אדריכלות, רישום, עיצוב) יידרשו התלמידים להגיש מספר תרגילים במשך כל סמסטר ועבודה סופית בסוף הסמסטר. מועדי ההגשה של העבודה הסופית יפורסמו ע"י המזכירות בתיאום עם המורה בתחילת שנת הלימודים. (תלמיד אשר יגיש את העבודה במועד מאוחר יותר מהמועד שנקבע לכך, ללא אישור ועדת ההוראה של ביה"ס, ייחשב הדבר כאילו לא השלים את חובותיו).

הסיבות לאישור ארכה בהגשת עבודה יכולות להיותשירות מילואים, , לידה או מחלה ממושכת – בהצגת אישורים מתאימים.

 

 

לימודים עיוניים
 

בשיעורים יחויבו התלמידים בהגשת תרגילים, בבחינות סיום או בעבודות סיכום. מועדים אלה יפורסמו ע"י המזכירות בתיאום עם המורה בתחילת שנת הלימודים והתלמיד חייב לעמוד בהם. בקורסים בהם המטלה הסופית היא הגשת עבודה, ישאיר התלמיד בידיו עותק של העבודה.
 

 

בקשה לארכה בהגשת עבודה

 

תלמיד אשר יבקש להגיש עבודה במועד מאוחר יותר, יפנה מראש בבקשה מנומקת למזכירות ביה"ס. הבקשה טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר או באישור ועדת ההוראה של הפקולטה.

אם התלמיד לא הגיש את העבודה במועד ולא קיבל את אישורה של ועדת ההוראה לדחייה בהגשה, עליו להירשם לקורס מחדש.

לא תאושר ארכה בהגשת עבודות, אלא אם כן הוגשה בקשה מראש (טרם מועד ההגשה הנדרש).

 

מועדי הגשת עבודות

 

 

פרויקט גמר - שנה ה'

 

פרויקט הגמר של שנה ה' מחולק לשני סמסטרים:

  1. תכנון עקרוני  - הגשת פרויקט בסוף סמסטר א' - בסופו יינתן ציון
  2. תכנון מפורט  - הגשת פרויקט בסוף סמסטר ב' - בסופו יינתן ציון

 

 

שקלול ציון גמר

 

·          לשיעור סטודיו משקל של 1 נקודה לכל שעה

·         משקלו של מקצוע שבהגדרתו הוא סדנה (מלבד שיעורי הסטודיו) הוא 1/2 נקודה לכל שעה

·         משקלו של תרגיל הוא 1/2 נקודה לכל שעה

·         משקלו של שיעור/פרו"ס/סמינר הוא 1 נקודה לכל שעה

·         משקלם של מקצועות שמורכבים משיעור + תרגיל/סדנה יהיה משקל הכולל את סה"כ השעות  לפי הפירוט בתת הסעיפים ב'-ד' הנ"ל, הכול באופן יחסי

·         משקלו של שיעור ותרגיל (שו"ת) הוא 1 נקודה לכל שעה

 

 

לתשומת לב כל תלמידי ביה"ס:

 

בימי רביעי במשך חמש שנות הלימודים, נדרשת נוכחות חובה בסטודיו במשך כל שעות היום, גם מעבר לשעות המצוינות בידיעון. יום רביעי  מוקדש כולו ללימודים ולעבודה בסטודיו, לסיורים לימודיים, להרצאות אורח ולפעילויות נוספות.

 

 

השלמת לימודים לתואר ב"א לתלמידי אדריכלות אשר לא ימשיכו לימודיהם בביה"ס לאחר שתי שנות לימוד

 

תלמידי ביה"ס לאדריכלות אשר סיימו שתי שנות לימוד, יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר ראשון בתכנית הרב-תחומית באמנויות, במסלול החד-חוגי של התכנית, ובלבד שהינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית. לפרטים, נא לפנות למזכירות התכנית הרב-תחומית באמנויות.

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים".

 
 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>