תואר ראשון - ביה"ס לאדריכלות - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תשע"ז
לימודים לתואר ראשון
שנה א'
א'0881110101סטודיו א1ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנהא16:0019:00201סנרט3
א'0881110101סטודיו א1ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנהד10:0015:00201סנרט5
א'0881110102סטודיו א2אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנהא16:0019:00202סנרט3
א'0881110102סטודיו א2אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנהד10:0015:00202סנרט5
א'0881110103סטודיו א3אדר' יחיאלי אוהד
אדר' הרף ליאונרדו
סדנהא16:0019:00203סנרט3
א'0881110103סטודיו א3אדר' יחיאלי אוהד
אדר' הרף ליאונרדו
סדנהד10:0015:00203סנרט5
א'0881110104סטודיו א4אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנהא16:0019:00204סנרט3
א'0881110104סטודיו א4אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנהד10:0015:00204סנרט5
ב'0881110401סטודיו א1אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנהא16:0019:00201סנרט3
ב'0881110401סטודיו א1אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנהד10:0015:00201סנרט5
ב'0881110402סטודיו א2ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנהא16:0019:00203סנרט3
ב'0881110402סטודיו א2ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנהד10:0015:00203סנרט5
ב'0881110403סטודיו א3אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנהא16:0019:00202סנרט3
ב'0881110403סטודיו א3אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנהד10:0015:00202סנרט5
ב'0881110404סטודיו א4אדר' יחיאלי אוהד
אדר' הרף ליאונרדו
סדנהא16:0019:00204סנרט3
ב'0881110404סטודיו א4אדר' יחיאלי אוהד
אדר' הרף ליאונרדו
סדנהד10:0015:00204סנרט5
א'0881110701הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
שיעורב08:0010:0001קיקואין2
א'0881110702הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
סדנהב10:0013:00201סנרט3
א'0881110703הבנת המרחב והבעתו-1אדר' משה סלומון
סדנהב13:0016:00203סנרט3
א'0881110301עיצוב בסיסי א'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב10:0013:00203סנרט3
א'0881110302עיצוב בסיסי א'בורשטיין איתמר
סדנהב10:0013:00204סנרט3
א'0881110303עיצוב בסיסי א'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב13:0016:00201סנרט3
א'0881110304עיצוב בסיסי א'בורשטיין איתמר
סדנהב13:0016:00202סנרט3
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881130101תקשורת גרפית א'אדר' כהן נעמי
שיעורה08:0010:0001קיקואין2
א'0881130102תקשורת גרפית א'אדר' כהן נעמי
תרגילה10:0012:00201סנרט2
א'0881130103תקשורת גרפית א'מר דרור אילן
תרגילה10:0012:00202סנרט2
ב'0881130201תקשורת גרפית ב'אדר' כהן נעמי
שיעורה08:0010:0001קיקואין2
ב'0881130202תקשורת גרפית ב'אדר' כהן נעמי
תרגילה10:0012:00203סנרט2
ב'0881130203תקשורת גרפית ב'מר דרור אילן
תרגילה10:0012:00204סנרט2
ב'0881130801מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם
שיעורג08:0010:00203דן-דוד2
ב'0881130802מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם
תרגילג10:0011:00203דן-דוד1
ב'0881130803מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם
תרגילג11:0012:00203דן-דוד1
א'0881130401מתמטיקה לאדריכליםד"ר סעד דוד
שו"תג12:0014:0001קיקואין2
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881140401מבוא לסוציולוגיהד"ר אדלר אירית
שיעורב08:0010:00201דן-דוד2
ב'0881140801יסודות בתקשורת חזותיתגב' גז דנה
סדנהב10:0013:00212מכסיקו3
ב'0881140802יסודות בתקשורת חזותיתגסלב אנה
סדנהב10:0013:00 3
ב'0881140803יסודות בתקשורת חזותיתרוטנברג עדה
סדנהב10:0013:00 3
ב'0881140804יסודות בתקשורת חזותיתבן-יהודה עודד
סדנהב10:0013:00 3
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881111101מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיותאדר' כרמון אסתר
שיעורא09:0012:00212מכסיקו3
א'0881888801הדרכת בטיחות**פרויקט 0
•קורס חובה לכל תלמידי שנה א' בתאריכים: 26.10 - 27.10


סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ב'
א'0881210101סטודיו ב1אדר' קיש יונתן
אדר' פלג עמיר
סדנהא16:0019:00205סנרט3
א'0881210101סטודיו ב1אדר' קיש יונתן
אדר' פלג עמיר
סדנהד10:0015:00205סנרט5
א'0881210102סטודיו ב2אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנהא16:0019:00206סנרט3
א'0881210102סטודיו ב2אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנהד10:0015:00206סנרט5
א'0881210103סטודיו ב3אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהא16:0019:00207סנרט3
א'0881210103סטודיו ב3אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהד10:0015:00207סנרט5
א'0881210104סטודיו ב4אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנהא16:0019:00208סנרט3
א'0881210104סטודיו ב4אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנהד10:0015:00208סנרט5
ב'0881210401סטודיו ב1אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנהא16:0019:00208סנרט3
ב'0881210401סטודיו ב1אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנהד10:0015:00208סנרט5
ב'0881210402סטודיו ב2אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנהא16:0019:00207סנרט3
ב'0881210402סטודיו ב2אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנהד10:0015:00207סנרט5
ב'0881210403סטודיו ב3אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנהא16:0019:00205סנרט3
ב'0881210403סטודיו ב3אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנהד10:0015:00205סנרט5
ב'0881210404סטודיו ב4אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהא16:0019:00206סנרט3
ב'0881210404סטודיו ב4אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנהד10:0015:00206סנרט5
ב'0881250501הבנת המרחב והבעתו-2אדר' משה סלומון
סדנהה10:0013:00205סנרט3
ב'0881250502הבנת המרחב והבעתו-2אדר' משה סלומון
סדנהה13:0016:00א205סנרט3
ב'0881250401מידול תלת מימדיאדר' אזולאי טל
שיעורה10:0012:00213סנרט2
ב'0881250402מידול תלת מימדיאדר' אזולאי טל
תרגילה12:0013:00213סנרט1
ב'0881250403מידול תלת מימדיאדר' אזולאי טל
שיעורה13:0015:00213סנרט2
ב'0881250404מידול תלת מימדיאדר' אזולאי טל
תרגילה15:0016:00213סנרט1
א'0881230501מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
שיעורה10:0012:00213סנרט2
א'0881230502מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
תרגילה12:0013:00213סנרט1
א'0881230503מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
שיעורה13:0015:00213סנרט2
א'0881230504מבוא לתיב"ממר בראונר עמי
תרגילה15:0016:00213סנרט1
ב'0881230301סטטיקה וחוזק חומריםלבון קארין
שו"תא10:0012:00201דן-דוד2
ב'0881230301סטטיקה וחוזק חומריםלבון קארין
שו"תג10:0012:00201דן-דוד2
א'0881130901פיזיקה לאדריכליםפרופ' עציון ארז
שיעורא10:0012:00006(מלמד)מלמד2
א'0881130902פיזיקה לאדריכליםבנשלום נמרוד
תרגילה09:0010:00201דן-דוד1
א'0881130903פיזיקה לאדריכליםבנשלום נמרוד
תרגילה16:0017:00203דן-דוד1
א'0881131001טכנולוגיות בניהאדר' יחיאלי אוהד
שיעורב09:0011:00209מכסיקו2
א'0881111301סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויהפרופ' בר-אור אמנון
שו"תא12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0881111301סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטוריפרופ' בר-אור אמנון
שו"תא14:0016:00201דן-דוד2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר מרגלית דנה
שיעורא14:0016:00203דן-דוד2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0881240501מבוא לכלכלה עירוניתד"ר זימון יאיר
שיעורב11:0014:0001קיקואין3
ב'0881211301עיצוב בסיסי ב'בורשטיין איתמר
סדנהב10:0013:00205סנרט3
ב'0881211302עיצוב בסיסי ב'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב10:0013:00206סנרט3
ב'0881211303עיצוב בסיסי ב'בורשטיין איתמר
סדנהב13:0016:00207סנרט3
ב'0881211304עיצוב בסיסי ב'גב' חן שכנאי מיכל
סדנהב13:0016:00208סנרט3
ב'0881310601חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהג12:0016:00206סנרט1
ב'0881310602חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'גב' פרידמן סימון
סדנהג12:0016:00207סנרט3
ב'0881310603חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'אדר' גזית טל
סדנהג12:0016:00205סנרט
ב'0881310604חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'אדר' הלברשטט צחי
סדנהג12:0016:00208סנרט


סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ג'
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' אשכולות מיכל
סדנהא16:0019:00001בסנרט3
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' אשכולות מיכל
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00216סנרט3
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00216סנרט5
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהא16:0019:00215סנרט3
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהד10:0015:00215סנרט5
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' קייזר דני
סדנהא16:0019:00001בסנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' קייזר דני
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00216סנרט3
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00216סנרט5
ב'0881312702סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהא16:0019:00001דסנרט3
ב'0881312702סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהד10:0015:00001דסנרט5
ב'0881311302סטודיו ירוקד"ר אוסטרליץ נועם
סדנהא16:0019:00
ב'0881311302סטודיו ירוקד"ר אוסטרליץ נועם
סדנה10:0015:00
א'0881330301מבנים 1ד"ר לייבוביץ אדי
שו"תה13:0017:00211מכסיקו4
א'0881350501סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוניאדר' גולדמן ענת
שיעורא09:0012:0001קיקואין3
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350601מימדים בני קיימא באדריכלות עכשוויתד"ר אוסטרליץ נועם
שו"תב14:0016:00212מכסיקו2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:00211מכסיקו3
א'0881312501סטודיו טכנולוגי א'אדר' גזית טל
סדנהב09:0013:00209סנרט4
א'0881312502סטודיו טכנולוגי א'אדר' שפירא דן
סדנהב09:0013:00210סנרט4
א'0881312503סטודיו טכנולוגי א'גב' פרידמן סימון
סדנהב09:0013:00211סנרט4
א'0881312504סטודיו טכנולוגי א'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהב09:0013:00214סנרט4
ב'0881250301מורפולוגיהאדר' צינמן דוד
שיעורא10:0014:0001קיקואין2
ב'0881312601תכנון באמצעות מדיה דיגיטאליתאדר' לביא תמיר
שיעורג09:0011:00213סנרט2
ב'0881312602תכנון באמצעות מדיה דיגיטאליתאדר' לביא תמיר
תרגילג11:0012:00213סנרט1
ב'0881312603תכנון באמצעות מדיה דיגיטאליתאדר' לביא תמיר
שיעורג12:0014:00213סנרט2
ב'0881312604תכנון באמצעות מדיה דיגיטאליתאדר' לביא תמיר
תרגילג14:0015:00213סנרט1
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881222201ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחבד"ר שיבר יואב
פרו"סב12:0016:00211מכסיקו4
ב'0881230701סוגיות מגדריות באדריכלות מודרניתד"ר דוידי סיגל
פרו"סב12:0016:00209מכסיקו4
•לבחירה פרו"ס אחד מבין השניים
א'0881211401עיצוב מידע מורכבקציר ענת
סדנהג09:0012:00201דן-דוד3
א'0881211402עיצוב מידע מורכבבן פורת תרזה
סדנהג09:0012:00210סנרט3
א'0881211403עיצוב מידע מורכבסדן מאיר
סדנהג09:0012:00211סנרט3
א'0881211404עיצוב מידע מורכברוטנברג עדה
סדנהג09:0012:00214סנרט3


סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ד'
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' אשכולות מיכל
סדנהא16:0019:00001בסנרט3
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' אשכולות מיכל
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00216סנרט3
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00216סנרט5
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהא16:0019:00215סנרט3
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנהד10:0015:00215סנרט5
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00214סנרט3
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00214סנרט5
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' קייזר דני
סדנהא16:0019:00001בסנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' קייזר דני
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00216סנרט3
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00216סנרט5
ב'0881312702סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהא16:0019:00001דסנרט3
ב'0881312702סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהד10:0015:00001דסנרט5
ב'0881311302סטודיו ירוקד"ר אוסטרליץ נועם
סדנהא16:0019:00
ב'0881311302סטודיו ירוקד"ר אוסטרליץ נועם
סדנה10:0015:00
ב'0881430101אקוסטיקהד"ר קלר יולי
שיעורב14:0016:00201דן-דוד2
א'0881430201מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה
שו"תא12:0014:00203דן-דוד2
ב'0881430501מבנים 2 ב'ד"ר גילת רבקה
שו"תא10:0012:00203דן-דוד2
ב'0881422101סטודיו טכנולוגי ב'אדר' גזית טל
סדנהה09:0013:00209סנרט4
ב'0881422102סטודיו טכנולוגי ב'אדר' בודק מוטי
סדנהה09:0013:00210סנרט4
ב'0881422103סטודיו טכנולוגי ב'גב' פרידמן סימון
סדנהה09:0013:00211סנרט4
ב'0881422104סטודיו טכנולוגי ב'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881410001עיצוב פניםאדר' כרמון אסתר
סדנהה09:0013:00209סנרט4
א'0881410002עיצוב פניםאדר' מנדלקרן עמית
סדנהה09:0013:00210סנרט4
א'0881410003עיצוב פניםפרופ' פרידמן יוסי
סדנהה09:0013:00211סנרט4
א'0881410004עיצוב פניםאדר' רימור גיא
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881440901היבטים משפטיים באדריכלותהשופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעורב17:0020:00203דן-דוד3
א'0881440101תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'אדר' שפירא רות
שו"תב14:0017:00203דן-דוד3
ב'0881441001תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'אדר' שפירא רות
שו"תב11:0014:00201דן-דוד3
א'0881450601מרחבים ירוקיםד"ר אוסטרליץ נועם
שיעורב12:0014:00203דן-דוד2
ב'0881250201אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנהאנג' אהרוני רפאל
שיעורה14:0017:00201דן-דוד3
ב'0881451601מקום אדריכלות מקוםד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0881221801מחשבות ירוקות: תיאוריה ופרקטיקה של בניה ירוקה ופיתוח בר קימאד"ר אוסטרליץ נועם
סמינרא12:0016:0002קיקואין4
א'0881451401סוגיות בהסטוריה ןתיאוריה של האדריכלותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
•לבחירה סמינר אחד מבין השלושה הנ"ל


סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ה'
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
א'0881510102סטודיו ה'1אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
א'0881510102סטודיו ה'1אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' עמיר טל
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים3
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' עמיר טל
סדנהד10:0019:00321ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510202סטודיו ה'2אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510202סטודיו ה'2אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' עמיר טל
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' עמיר טל
סדנהד10:0019:00321ביה"ס להנדסאים9
א'0881530101מבנים 3ד"ר מוסרי אברהם
שו"תה09:0012:00203דן-דוד3
א'0881530501מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם
שיעורה12:0014:00203דן-דוד2
א'0881521301קדושה ואדריכלותד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורא12:0016:00201דן-דוד4
א'0881440401סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנוןד"ר מרגלית טליה
שו"תא09:0012:00201דן-דוד3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>