קורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח/חברה

תשע"ו

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה באדריכלות
א'0881321101חקר והערכת פתרונות אדריכלייםד"ר מרגלית טליה
אדר' עמיר טל
שו"סג14:0016:00
ב'0881321102חקר והערכת פתרונות אדריכלייםד"ר מרגלית טליה
אדר' עמיר טל
שו"סה16:0018:00
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר איילת שוסטר
שיעורב18:0020:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שיעורב08:0010:00013Bפורטר
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב16:0018:00101פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בסוציולוגיה
א'1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה
שו"תה16:0019:00004נפתלי
א'1041260501יסודות הפסיכולוגיה החברתיתד"ר קריכלי-כץ תמר
שו"תא08:3011:00210נפתלי
ב'1041310201חברה בישראלפרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
שיעורה16:0019:00201נפתלי
ב'1041260401משפחה וחברהפרופ' שטייר חיה
שו"תה16:0019:00210נפתלי
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א'0691229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0691225001אתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שו"תא12:0014:00232יד אבנר
א'0691223401יסודות הגיאוגרפיה ההיסטוריתמר ירון בלסלב
שו"תג12:0014:00232יד אבנר 0
א'0691401101תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני*פרופ' יובל פורטוגלי
שו"סג16:0018:00115יד אבנר
א'0691426601ניידות תחבורה וקיימותד"ר משה גבעוני
שו"סב14:0016:00115יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672110201מבוא לספרות היוונית הקלאסיתמר אייל ניסני
שיעורג14:0018:00306גילמן0
א'0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורב14:0016:00220גילמן0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00281גילמן0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00101נפתלי0
ב'0608113302שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטיד"ר וילמובסקי ענבל
שו"תג12:0014:00278גילמן
א'0608114401היסטוריה ומגדר בתרבות המערבד"ר מיכל שפירא
שיעורה18:0020:00282גילמן
ב'0608320001גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורב16:0018:00001ווב0
ב'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**ד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00277גילמן0
ב'0608360201סרבנות גט - איך יוצאים מזה?ד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א'0621104901היסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-20פרופ' שלמה זנד
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0621108601המאה האמריקניתפרופ' אייל נווה
שיעורב16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0621118001אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700פרופ' בלהה מלמן
שיעורא10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
ב'0621118201עושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריהפרופ' גדי אלגזי
שיעורג14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621120401אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומאפרופ' יונתן פרייס
שיעורב12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621120401אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומאפרופ' יונתן פרייס
שיעורב12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621154201תולדות הנצרות 1350 - 2016פרופ' דוד כ"ץ
שיעורה16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662208401תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטיניתד"ר נאואל ריבקה
שיעורא14:0016:00278גילמן
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662111501מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראליתד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן0
א'0662141601ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקהד"ר אפריים דוידי
שיעורה12:0014:00326גילמן
א'0662103201יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיוםגב' פלורינדה פ. גולדברג
שיעורג14:0016:00106רוזנברג
ב'0662115101ניהול - מקורות רעיוניים ומודליםד"ר עידן שמעוני
שיעורג12:0014:00326גילמן
א'0662115401צדק חברתי ואי/ שוויון בישראלגב' יערה בוקסבאום
שיעורה10:0012:00279גילמן
ב'0662116201התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרניד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן
ב'0662117001כוחן של מילים - נאומי מופתד"ר מעין מזור
שיעורג14:0016:00280גילמן0
א'0662196001תולדות המחשבה הכלכליתד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן
ב'0662196401ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיהד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן
ב'0662222801העיתונות החרדית והמודרנהמר יובל חרובי
שיעורב16:0018:00282גילמן0
א'0662223201כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מד"ר דינה מויאל
שיעורה10:0012:00306גילמן
א'0662223301מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריהד"ר יקותיאל שהם
שיעורה10:0012:00326גילמן
א'0662223601מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוסד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00281גילמן0
א'0662223701מבוא למיתולוגיהד"ר מעין מזור
שיעורג14:0016:00278גילמן0
א'0662312001מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת**מר אבירם שריאל
שיעורב10:0012:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לאנגלית
ב'0626236101אמקסיקה: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקוד"ר עתליה שרגאי
שיעורב14:0016:00102רוזנברג
א'0626236201דיקנס והעידן הויקטוריאני ** Charles Dickens and the Victoriaגב' מירב קורן-קאוק
שיעורא10:0012:00103ווב
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0625625001ויקטור הוגו 1מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב
ב'0625625101ויקטור הוגו 2מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב'0677106201יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב -ב (עד שנת 1400)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00002רוזנברג0
א'0677106101יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - א (עד שנת 1100)(קורס חובה)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00001רוזנברג0
א'0677109001היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)פרופ' יורם ארדר
שיעורב14:0016:00280גילמן
ב'0677109301היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות העבאסיתפרופ' יורם ארדר
שיעורב14:0016:00104רוזנברג
ב'0677111101מדינת ישראל בעשור הראשוןד"ר אורית רוזין
שיעורג16:0018:00305גילמן0
ב'0677113901בונים אומהד"ר אורית רוזין
שיעורג14:0016:00281גילמן0
א'0677114701התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881פרופ' מאיר חזן
שיעורה10:0012:00282גילמן
ב'0677118701היישוב בין שתי מלחמות העולםפרופ' מאיר חזן
שיעורה14:0016:00001ווב0
ב'0677122901יהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבותד"ר סקוט אורי
שיעורא12:0014:00220גילמן0
א'0677126301המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומהד"ר רוני שטאובר
שיעורב12:0014:00282גילמן
ב'0677126401השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאותד"ר רוני שטאובר
שיעורב12:0014:00281גילמן
א'0677126501משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציוניתד"ר רוני שטאובר
שיעורב08:0010:00279גילמן
ב'0677126601יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראלד"ר רוני שטאובר
שיעורב08:0010:00281גילמן
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א'0671100101הארכיאולוגיה מהי?פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורג10:0012:00326גילמן0
ב'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורא14:0016:00282גילמן0
ב'0671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג14:0016:00282גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורג14:0016:00326גילמן
ב'0671100102הארכיאולוגיה מהי?דר' יובל גדות
שיעורב12:0014:00278גילמן0
א'0671104701מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקניםפרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00282גילמן
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א'0627101001מבוא לבלשנותדר' איה מלצר-אשר
שיעורב14:0016:00001ווב0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב0687100101מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אורי סלע
שיעורא14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0687240201נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדהד"ר איילה קלמפרר
שיעורב12:0014:00279גילמן0
ב'0687219301כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיוגב' אסנת אלכביר
שיעורב14:0016:00281גילמן
א'0687244101יפן בזירה הבינלאומיתד"ר רחל שאול
שיעורב12:0014:00277גילמן
אב0687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687216001בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקדד"ר ארבל קרן
שיעורא14:0016:00281גילמן0
א'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתפרופ' מרק גמזה
שיעורג10:0012:00002רוזנברג
ב'0687216801"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסיןגב' בינה- פולק אביטל
שיעורג10:0012:00280גילמן
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00281גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00281גילמן
אב0687100301מבוא לתולדות הודו ותרבותהד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>