מסלול דו חוגי - התכנית הרב תחומית באמנויות

מסלול דו-חוגי

 

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

 

 

מסלול דו חוגי - התכנית הרב תחומית באמנויות

מסלול דו-חוגי

סה"כ  60 ש"ס

 

 

מבנה תכנית הלימודים

התלמידים יבחרו באחת משתי אפשרויות אלה:

 

1.

 שיעורי הליבה        20  ש"ס

הקבץ חוגי              24 ש"ס

הקבץ חוגי             16 ש"ס

סה"כ:                 60  ש"ס

 

2.

שיעורי הליבה        20 ש"ס

הקבץ חוגי            24 ש"ס

הקבץ רב תחומי     16 ש"ס

סה"כ:                 60  ש"ס

 

 

סמינרים: בשנה ג' ישתתפו התלמידים בשני סמינרים: אחד בחטיבת שיעורי הליבה ואחד בהקבץ החוגי  המורחב (24 ש"ס), ויגישו באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. 

על התלמידים להשאיר בידיהם עותק של העבודה וחומרים נילווים (אם יש כאלו).

 

מועדי הגשת עבודות:

ראה בפרק "תקנון הפקולטה"

 

 

חלוקת שעות

סוג השיעור שיעורי ליבה חובה הקבץ חוגי 1 הקבץ חוגי 2 הקבץ רב-תחומי

חובה

16

16

12

16/12

בחירה

-

8

4

 

סמינרים

4 (עבודת רפרט או עבודה סמינריונית)

4 (עבודת רפרט או עבודה סמינריונית)   4 (עבודת רפרט)
סה"כ 20 24 16 16
 

 

 

תכנית הלימודים

 

שיעורי ליבה – חטיבה רב-תחומית (20 ש"ס)

 

שנה א' - שיעורי  חובה

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

12 ש"ס מהקורסים האלה:
תחנות בתרבות המערב

 100

 שיעור

 4 ש"ס

תיאטרון ומחול כשפה בימתית
(חובה לתלמידי הקבץ תיאטרון ולתלמידי הקבץ קולנוע)

100

 שיעור

 2 ש"ס

מבוא לשפת הקולנוע
(חובה לתלמידי הקבץ קולנוע ולתלמידי הקבץ תיאטרון)
100 שיעור

 2 ש"ס

 מבוא לשפת המוזיקה

 100

 שיעור

 4 ש"ס

האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
(חובה לתלמידי הקבץ אדריכלות.
תלמידי הקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה)
100 שיעור  2 ש"ס
האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו
(חובה לתלמידי הקבץ אדריכלות.
תלמידי הקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה)
100 שיעור  2 ש"ס

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

 

 

סה"כ

 

12 ש"ס

 

שנה ב' – ג'

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

4 ש"ס מהקורסים האלה:

אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה  100  שיעור  4 ש"ס
או:
אמת וייצוג באמנויות  100  שיעור  2 ש"ס
+
זרמים בביקורת המאה העשרים 100 שיעור  2 ש"ס
"כלים שלובים" - שיעורי העשרה      

סמינר – שנה ג'

203 סמינר  4 ש"ס
 

סה"כ

 

8 ש"ס

 

הקבצים חוגיים

 

 

אמנות התיאטרון ( 24/16 ש"ס)

 

שנה א– שיעורי חובה

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

תולדות התיאטרון: יוון ורומא

111

שיעור

2   ש"ס

תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס

111

שיעור

2   ש"ס

קריאת מחזות

111

שיעור

2  ש"ס

שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני

111

תרגיל

2  ש"ס

סה"כ

 

 

8 ש"ס

 

 

 

 

שנה  ב'- ג'

* הרישום לשיעורים המעשיים  יהיה ידני במזכירות התכנית הרב תחומית

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

4 ש"ס מהקורסים האלה:      

תולדות התאטרון מהמאה ה –17 ועד איבסן +
מבוא לתיאטרון מודרני

111  

111


שיעור 

שיעור

 

2  ש"ס

2 ש"ס

או      

על הבמה: מחזאות עולמית במאה ה-21

111

שיעור

4  ש"ס

שיעורי בחירה / שיעורי בחירה מעשיים 

111

שיעור  תרגיל

8/4 ש"ס

סמינר – שנה ג'

203

סמינר

4 ש"ס

סה"כ

 

 

16/8 ש"ס

 

 

 

 

 

                                                                                                    

תולדות האמנות (24/16 ש"ס)

תלמיד הבוחר בהקבץ של החוג לתולדות האמנות לא יוכל לבחור בהקבץ רב-תחומי - אמנות ישראלית.

 

שנה א' – שיעורי חובה

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

שני קורסים משיעורי המבוא  האלה ( 4  ש"ס):

מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יונית ואמנות הלניסטית  

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות  קלאסית:רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות ימי הביניים:  בין מסורת, שינוי ותחייה 

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף;רומנסק וגותיקה

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות עמי האיסלאם: הראשית

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות עמי האיסלאם: התפארת

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות הרנסנס:על הציור:אמנות ותיאוריה

121 שיעור 2 ש"ס

מבוא לאמנות הרנסנס:  אמנות חדשה מציאות ישנה

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו

121

שיעור

2 ש"ס

סה"כ

 

 

4 ש"ס

 

 

 

שנים ב' - ג'

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה  ה – 19

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות מודרנית:  מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם

121

שיעור

2 ש"ס

שיעורי בחירה

121

שיעור

8/4 ש"ס

סמינר – שנה ג'

203

סמינר

4 ש"ס

סה"כ

 

 

20/12ש"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוזיקולוגיה (16 ש"ס הקבץ ללא סמינר)

 

הרישום להקבץ מוזיקולוגיה מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה ובעמידה בבחינות הכניסה התיאורטיות.

לתיאום ריאיון יש לפנות למזכירות ביה"ס למוזיקה.

 

שנה א'

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

תולדות המוזיקה ימי הביניים והרנסנס

131

שיעור

4   ש"ס

סה"כ

 

 

4  ש"ס

 

 

שנים ב'- ג'

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

המוזיקה במאה ה-20

131

שיעור

4     ש"ס

תולדות המוזיקה קלאסיקה רומנטיקה

131

שיעור

4     ש"ס

שעורי בחירה

131

שיעור

4 ש"ס

סה"כ

 

 

12 ש"ס

 

 

 

קולנוע וטלוויזיה (24/16 ש"ס) 

 

שנה א' –שעורי חובה

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

מבוא לתולדות הקולנוע א'

151

שיעור

 2 ש"ס

מבוא לתולדות הקולנוע ב'

151

שיעור

 2 ש"ס

4 ש"ס מהקורסים  האלה :

מבוא לתיאוריה קולנועית א' +

תרגיל במבוא לתיאוריה קולנועית

151

151

שיעור

תרגיל

2 ש"ס

2  ש"ס

או:

מבוא לקולנוע ישראלי   +

מבוא ללימודי טלוויזיה

151

151

שיעור

שיעור

2 ש"ס

2 ש"ס

סה"כ

 

 

 8  ש"ס

 

 

שנים  ב' - ג'

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

4  ש"ס מהקורסים הנותרים שלא נלמדו בשנה  א':

מבוא לתיאוריה קולנועית א' +

תרגיל במבוא לתיאוריה קולנועית

151

151

שיעור

תרגיל

2 ש"ס

2 ש"ס

או:

מבוא לקולנוע ישראלי   +

מבוא ללימודי טלוויזיה

151

151

שיעור

שיעור

2 ש"ס

2 ש"ס

שיעורי בחירה

151

שיעור

8/4 ש"ס

סמינר –שנה ג'

203

סמינר

4  ש"ס

סה"כ

 

 

 16/18 ש"ס 

 

 

  

 

 

אדריכלות  (24/16 ש"ס)

 

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

20/16  ש"ס מהקורסים האלה:

 

 

 

שיעורי חובה:

מבוא לניתוח יצירות אמנות – מבט על אדריכלות

181

שיעור

2 ש"ס

מבוא לתאוריות ביקורתיות באדריכלות

181

שיעור

2 ש"ס

6 ש"ס משלושת הקורסים האלה:

תולדות האדריכלות א' – עד הנצרות

181

שיעור

2 ש"ס

תולדות האדריכלות ב + ג

181

שיעור

2 ש"ס

תולדות האדריכלות ה' – אדריכלות במאה ה-20

181

שיעור

4 ש"ס

שיעורי בחירה       

תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן המאה ה- 19 ועד ימינו

181

שיעור

2 ש"ס

מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות

181

שיעור

2 ש"ס

סוגיות ותאוריות בתכנון עירוני

181

שיעור

3 ש"ס

מבוא לעיצוב עירוני

181

שיעור

3 ש"ס

הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן

181 שיעור 2 ש"ס

מבוא לניתוח יצירות

181 שיעור 2 ש"ס

סמינר -  שנה ג'

מי שבוחר ללמוד סמינר בהקבץ זה ילמד רק 20  שעות מהקורסים הנ"ל

 203

סמינר

4 ש"ס

 

 

 

 

קבצים רב  תחומיים

 

אמנות ישראלית (16 ש"ס)

תלמיד הבוחר בהקבץ של החוג לתולדות האמנות לא יוכל לבחור בהקבץ רב-תחומי - אמנות ישראלית.

 

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

16/12 ש"ס מהקורסים האלה:

 

 

 

מבוא לאמנות ישראלית

101

שיעור

2 ש"ס

צבעי מים באמנות ישראלית

101 שיעור 2 ש"ס

פסיכה סומא: 'הגוף הפוליטי' בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשווית

101

שיעור

2 ש"ס

שדה האמנות בישראל: אמנים, מנהלי מוזיאונים, אוצרים, פרשנים

101 שיעור 2 ש"ס

מבוא לקולנוע ישראלי

101

שיעור

2 ש"ס

מבוא לקולנוע ישראלי-תרגיל

101 שיעור 2 ש"ס

ייצוג עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים

101 שיעור 2 ש"ס

מאקסלורד ועד באשיר: פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי הישראלי 

101 שיעור 2 ש"ס

מונוגרפיה – דוד פרלוב

101

שיעור

2 ש"ס

חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע

101 שיעור 2 ש"ס

אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי

101 שיעור 2 ש"ס

שכול וטראומה באמנות

101 שיעור 2 ש"ס

מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני

101

שיעור

2 ש"ס

תולדות האדריכלות בארץ ישראל

101

שיעור

2 ש"ס

צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמזרח הקרוב וממדינות ערב

101 שיעור 2 ש"ס

סמינר לשנה ג'

בקורס זה יש לכתוב עבודת רפרט

מי שבוחר ללמוד סמינר בהקבץ זה ילמד רק 12 שעות מהקורסים הנ"ל

 203

סמינר

4 ש"ס

 

 

 

 

 

נשים באמנות (16 ש"ס)

 

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

 

16/12 ש"ס מהקורסים האלה:

 

 

 

 

תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

101

שיעור

2 ש"ס

פמיניזם, משפט וחברה בישראל

101

שיעור

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

101

שיעור

2 ש"ס

ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

101

שיעור

2 ש"ס

גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער

101

שיעור

2 ש"ס

 

שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי

101

שיעור

2 ש"ס

 

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

101

שיעור

2 ש"ס

שוברות שתיקה: קולנוע ישראלי של נשים

101

שיעור

ש"ס

תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיות

101 שיעור 2 ש"ס

פסיכה סומא: 'הגוף הפוליטי' בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשווית

101 שיעור 2 ש"ס

סמינר  לשנה ג'

בקורס זה יש לכתוב עבודת רפרט

מי שבוחר ללמוד סמינר בהקבץ זה ילמד רק 12 שעות מהקורסים הנ"ל

 203

סמינר

4 ש"ס

 

 

 

 

אמנויות במזרח הרחוק והקרוב  (16 ש"ס)

 

 

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

 

16/12 ש"ס מהקורסים האלה:

 

 

 

מבוא לאמנות  עמי האיסלאם א': הראשית

101

שיעור

2 ש"ס

ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה

101 שיעור 2 ש"ס

הקרבה, דם וקדושה באמנות שיעית

101 שיעור 2 ש"ס

צילום קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי: צילום באסיה, צילום מאסיה

101 שיעור 2 ש"ס

הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן

101

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה באסיה

101

שיעור

2 ש"ס

פולחן צלילי: אנשים, מוזיקה וגלובליזציה בטאיוואן 

101

שיעור

2 ש"ס

אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית

101

שיעור

2 ש"ס

תרבות פופולארית וחיי יומיום בסין: מעל ומתחת לפני השטח

 101

 שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנויות באסיה

101

שיעור

2 ש"ס

מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפן

101 שיעור 2 ש"ס

כשהאלים משחקים: תאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיות

101

שיעור

2 ש"ס

מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן  101 שיעור

2 ש"ס

הקולנוע היפני:קוראסוואה מול אוזו

101 שיעור 2 ש"ס

דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20

101 שיעור 2 ש"ס

צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמזרח הקרוב וממדינות ערב

101 שיעור 2 ש"ס

סמינר לשנה ג'

בקורס זה יש לכתוב עבודת רפרט

מי שבוחר ללמוד סמינר בהקבץ זה ילמד רק 12 שעות מהקורסים הנ"ל

 203

סמינר

4 ש"ס

 

 

 

  

תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי (16 ש"ס )

 

 

שם הקורס

מסגרת

אופן הוראה

מס' שעות

 

16/12 ש"ס מהקורסים האלה:

 

 

 

 

מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי

101

שיעור

2 ש"ס

תאוריות קוגנטיבית קולנועית

101

שיעור

2 ש"ס

שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים

101

שיעור

2 ש"ס

מבוא לתרבות דיגיטלית באדריכלות

101

שיעור

2 ש"ס

לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית

101 שיעור 2 ש"ס

ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה

101 שיעור 2 ש"ס

סמינר לשנה ג'

בקורס זה יש לכתוב עבודת רפרט

מי שבוחר ללמוד סמינר בהקבץ זה ילמד רק 12 שעות מהקורסים הנ"ל

 203

סמינר

4 ש"ס

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>