מסלול מדיה דיגיטלית

מסלול מדיה דיגיטלית

 

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 • תשע"ד
 • תשע"ג

 

קולנוע וטלוויזיה - מסלול  מדיה דיגיטלית

מסלול ייחודי לתואר ראשון (BA) ולתואר שני (MFA) בארבע שנים

 בית הספר ע"ש סטיב טיש לקולנוע וטלוויזיה

 

ראש התכנית: פרופ' ניצן בן שאול

מרכז תחום לימודי הפקה: אודי בן אריה

 

 

מטרת הלימודים

 

התכנית המוצעת מתמקדת בלימוד ומחקר בשני תחומים מרכזיים: יצירה של אפקטים ויזואליים דיגיטליים לקולנוע ולטלוויזיה (VFX), ויצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות כגון מחשבים, אינטרנט, סלולר, מכשירים ניידים, סביבות וירטואליות מדומות (VR) ורבודות (AR). העיסוק בשני תחומים אלו נמצא בחזית המחקר של המדיה והם מהווים מזה זמן חלק מהותי ובלתי נפרד מהפרקטיקה של הפקות מקצועיות. בנוסף, השימוש באמצעים דיגיטליים ואינטראקטיביים הולך ומתרחב עקב התפתחויות טכנולוגיות שהפכו את הכלים ליצירה בתחומים אלו לזולים ונגישים יותר.

 

המסלול הייחודי בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית בא לענות על צורך הולך וגובר בקרב גופי הפקה בארץ ובחו"ל ביוצרים בעלי אוריינטציה המשלבת סיפורת קולנועית יחד עם הכרת תחום היצירה באמצעים דיגיטליים על בוריו. המסלול יפתח את הלימוד של התחום לא רק ככלי טכני, אלא בעיקר בהקשר של מחקר ויצירה השמים דגש על האסתטיקה האודיו-ויזואלית והנרטיבית הייחודית שמתהווה בתחום.


המסלול הייחודי של ארבע שנים לתואר ראשון (B.A.). ותואר שני (MFA.) בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית מיועד לתלמידים מוכשרים המעוניינים להשתלב ביצירה ומחקר בתחום כבר בשלב מוקדם של הלימודים. סטודנטים שיתקבלו למסלול יוכלו להתחיל בלימודי התואר השני כבר בסמסטר א' של שנה ג'.

 

תנאי קבלה למסלול

 

הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים, בעמידה בתנאי הקבלה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה, במבדקי התאמה ובראיון קבלה.

סטודנטים המעוניינים להתקבל לתכנית ישלחו את המסמכים הבאים למזכירות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה:

-  קורות חיים

-  פירוט תמציתי של עד עמוד אחד, כתוב היטב, הכולל את הרקע של המועמד וכיצד המסלול  יקדם את המועמד/ת בהשגת המטרות שלו/ה.

- עבודה/ות יצירתית/ות  (כגון עיבוד דיגיטלי של צילומי סטילס/סרטון קצר/דף קומיקס/תסריט קצר/סיפור קצר/ציור). תלמיד ללא תיק עבודות יגיש מטלה בתחום.

המועמדים יזומנו למבדקי התאמה למסלול ולראיון עם ועדת קבלה. הוועדה תבחן את הידע והמיומנויות של המועמד/ת ואת יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 

ציון המעבר משנה לשנה הוא ממוצע 85 לפחות בכל השיעורים העיוניים והסדנאות/המעבדות המעשיות. סטודנטים שסיימו שנה ב' בממוצע ציונים של 85 בכל השיעורים והסדנאות ומעוניינים להמשיך ללימודי התואר השני, ישלימו את לימודיהם לתואר הראשון בתום שנה ג' בהיקף של 119 ש"ס כמפורט בתכנית ויהיו זכאים לקבל תואר ראשון (BA) בקולנוע וטלוויזיה. במקביל הם יחלו בשנה ג' את לימודי התואר השני וישלימו אותם בשנה ד'.  סך כל השעות לתואר השני (MFA) הוא 46 ש"ס.  סה"כ לתואר ראשון (BA) ושני (MFA) 165 ש"ס.

 

 סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון במסלול הייחודי לקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית  יידרשו לשנת השלמות ולהשלמת 50 ש"ס לתואר השני.

 

סטודנט שלא עמד בדרישות המסלול או אינו מעוניין להמשיך בלימודי התואר השני בדגש על מדיה דיגיטלית, יוכל לעבור לאחד המסלולים האחרים בחוג לאחר תיאום השלמות עם יועץ ביה"ס.

 

סטודנט המעוניין להשלים את מכסת לימודי התואר הראשון החד-חוגי בדגש על מדיה דיגיטלית, מבלי להמשיך ל- MFA, ישלים את לימודי התואר הראשון בדגש על מדיה דיגיטלית כמפורט בתכנית ויצבור 119 ש"ס. סטודנט כזה יהיה זכאי לקבל תואר ראשון (BA) בקולנוע וטלוויזיה.

 

 

 

הרישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז - בידינג

הרישום לקורסים בשנה א' הוא במנות – כל קבוצה ברשימה מייצגת מנה חלופית של קורסי חובה. קבלה לקבוצה מסוימת משמעותה קבלת כל השיעורים ו/או התרגילים המוגדרים במנה זו.

 

 

 • תכנית הלימודים לתואר ראשון B.A. (מסלול 120)
   

שנה א' – חובה

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מבואות ותרגילים

102

31 ש"ס

סדנאות

102

8 ש"ס

מבואות חובה מחוץ לביה"ס

100

4 ש"ס

 "כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

סה"כ שנה א'

43 ש"ס

 

מערכת שעות לפי מנות

 

שנה ב' – חובה

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

מבואות ותרגילים

104

9 ש"ס

תיאוריות קולנועיות עכשווית

603

4 ש"ס

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

סה"כ:

13 ש"ס

 

 

שנים ב' ג' – שיעורי בחירה עיוניים

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס

600

20 ש"ס

שיעורי בחירה עיוניים מחוץ לביה"ס

100

4 ש"ס

סה"כ:

24 ש"ס

 

 

שנים ב' ג' – שיעורים מעשיים  

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שיעורים מעשיים ( מדיה דיגיטלית + הפקה)

281

27 ש"ס

סה"כ:

27 ש"ס

 

 

שנה ג' – חובה

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

2 סמינרים

604

8 ש"ס

סמינר (עם עבודת רפרט)

(במסלול ייחודי זה ניתנת האפשרות להמיר סמינר זה של התואר הראשון בסמינר של התואר השני, ולסיים את התואר השני ב- 46 ש"ס במקום 50 ש"ס. ההמרה הזאת תאושר עם הגשת עבודת רפרט בסמינר ולא עבודה סמינריונית).

 

4 ש"ס

סה"כ:

12 ש"ס

סה"כ שעות לתואר B.A.*

119 ש"ס

 

 

* עם השלמת התואר BA של המסלול לקולנוע וטלוויזיה - מדיה דיגיטלית, תלמידי המסלול לא ידרשו להשלמות נוספות לקראת לימודי התואר השני (MFA) במסלול מדיה דיגיטלית. זאת כיוון שלימודי ההפקה והלימודים העיוניים שלקחו במסגרת התואר הראשון מהווים רקע מספיק ללימודי ה MFA במסלול המדיה הדיגיטלית.

 

 

 

 

 

 • תכנית הלימודים לתואר שני M.F.A.

 

שנה ג' – חובה שיעורי הפקה (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות או  ביצירת VFX

810

12 ש"ס

סה"כ:

12 ש"ס

 

 

שנה ג' – חובה הפקה חונכויות (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

חונכויות למעבדת פרויקט גמר שנה ג' שנבחרה*

810

2 ש"ס

חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית*

810

2 ש"ס

סה"כ:

4 ש"ס

 

 

שנה ג' – חובה שיעורים עיוניים (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שיעור מתודולוגי

800

4 ש"ס

סה"כ:

4 ש"ס

סה"כ שנה ג' לימודי M.F.A

20 ש"ס

 

 

שנה ד' – שיעורי הפקה (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

סדנת בימוי

810

2 ש"ס

מעבדה ייעודית לפרויקט גמר 2

810

4 ש"ס

חונכויות

810

8 ש"ס

ליווי פרויקט גמר

810

2 ש"ס

סה"כ:

16 ש"ס

 

 

 

שנה ד' – שיעורים עיוניים (לימודי M.F.A)

שם הקורס

מסגרת

מס' שעות

שני סמינרים של תואר שני בקולנוע ומדיה דיגיטלית )עם כתיבת עבודה סמינריונית בכל אחד מהם( 

801

8 ש"ס

סמינר מחלקתי עיוני

821

2 ש"ס

סה"כ:

10 ש"ס

סה"כ שנה ד' לימודי M.F.A

26 ש"ס

סה"כ שעות לתואר M.F.A*

46 ש"ס

 

*  תלמידים שלא  למדו בתואר הראשון במסלול הייחודי בקולנוע וטלוויזיה בדגש על מדיה דיגיטלית יידרשו לשנת השלמות ולהשלמת 50 ש"ס לתואר השני.

 

 

מידע לתלמידי שנים ב'-ג'

 

לתלמידי שנה ב'

הסדנאות המקצועיות "סדנה לשימוש בציוד" ו"סדנת מקצועות הסט" הן חובה (ואינן נכללות במניין השעות לתואר). הסדנאות הנ"ל מהוות דרישת קדם לקורסים המעשיים.

 

מעבדת מאיץ פרויקט גמר

בסיום שנה ב' במהלך סמסטר הקיץ, תתקיים מעבדת מאיץ פרויקט גמר, המעבדה היא חובה לכל תלמידי המסלול למדיה דיגיטלית, ומטרתה לקדם את גיבוש הרעיון לפרויקט הגמר.

 

מידע לתלמידי שנים ב'-ד'

 

 1. לתלמידים המפיקים פרויקטים במסגרת הלימודים יינתן ציוד בהתאם ליכולתו של בית הספר ולאחר בחינת כל מקרה לגופו.
   
 2. במקרה של נזק או אובדן ציוד התלמיד יחויב בכיסוי הנזקים ו/או בתשלום קנס בהתאם.
   
 3. סטודנט שהפיק פרויקט גמר במסגרת לימודיו באוניברסיטה חייב להשאיר בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה עותק מקורי של הפרויקט, צילומי סטילס וסינופסיס קצר בעברית ובאנגלית. האוניברסיטה תהיה רשאית להשתמש בכל עת בפרויקט הגמר לצרכים שאינם מסחריים כגון: הוראה, מחקר, ייצוג בפסטיבלים, יחסי ציבור, ערבי התרמה לביה"ס וכיו"ב.

 

פרויקט הגמר לתואר MFA בקולנוע וטלוויזיה - מדיה דיגיטלית: 

 

פרויקט הגמר יהיה יצירתי. כפרויקט גמר בהתמחות VFX יגיש התלמיד סרט קצר, או דרמת טלוויזיה קצרה המבוססת בעיקרה על אפקטים דיגיטליים. בהתמחות בטכנולוגיות אינטראקטיביות יגיש התלמיד סרט אינטראקטיבי קצר או פיילוט אינטראקטיבי לסדרה באחת מהפלטפורמות הבאות: מחשב, אינטרנט, סלולר, מכשירים ניידים, סביבות מציאות מדומה (Virtual Reality) ומציאות רבודה (Augmented Reality). העבודה יכולה להיות בתחומים עלילתי/בדיוני, תיעודי, אקספרימנטלי או בצירוף זה או אחר של התחומים השונים. לפרויקט הגמר יצרף התלמיד עבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית שתעסוק באחד ההיבטים של עבודתו/ה היצירתית. 

 

זכאות לציון בפרויקט גמר
 

התלמיד יהיה  זכאי לציון בתנאי שהשתתף באחד מתפקידים אלה ביצירה במדיה דיגיטלית : במאי, מפיק, צלם, עורך, מתכנת.
תלמיד המבקש לקבל הכרה בפרויקט גמר בתפקיד הפקה, צילום, עריכה, תכנות יידרש להציג בנוסף לפרויקט הגמר לפחות עבודה מעשית משמעותית אחת באותו התחום.

סטודנט יהיה רשאי להגיש תסריט לוועדת התסריטים של פרויקט הגמר רק אחרי שעבר קורס "חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית" ו- " חונכויות למעבדת פרויקט גמר שנה ג' שנבחרה".

הסטודנטים יציגו את פרויקט הגמר בפני ועדת פרויקטים. הוועדה, בשיתוף עם מנחה הסדנה, תעניק אישור וציון לפרויקט.

הוועדה רשאית לשקול הענקת ציון לפרויקט גמר גם על סמך מכלול עבודות אחרות של הסטודנט וזאת בכפוף לאישור מרכז תחום לימודי הפקה/ראש המסלול.  

בהגשת פרויקט הגמר על התלמיד להיות פעיל במערכת מנהל תלמידים קרי, אינו חייב שכ"ל לסמסטר בו מוגש הפרויקט.

את פרויקט הגמר יש להגיש בצירוף "טופס הגשת פרויקט גמר" אותו יש לקבל במזכירות בית הספר.

 

 

 חישוב ציון הגמר: 

 

- לתואר הראשון (BA)

 65% - ציוני קורסים

35% - עבודות סמינריוניות

 

 

- לתואר השני (MFA)

25% - ציוני הקורסים

35% - עבודות סמינריוניות

40% - פרויקט גמר ועבודה עיונית נלווית

 

מלגות

תלמידים במסלולים "המיוחדים" לתואר ראשון ולתואר שני בארבע שנים (תאטרון, עיצוב, ניו-מדיה), יהיו זכאים להחזר שכר לימוד של שנה אחת מלימודי התואר הראשון אם עמדו בתנאים שלהלן:

 1. סיימו את לימודי התואר ראשון עד סוף השנה השלישית ללימודיהם ויקבלו את תעודת התואר הראשון, בטקס הענקת תארים  שיתקיים במהלך/סוף סמסטר ב' של השנה הרביעית.
 2. סיימו את כל חובות השמיעה של התואר השני עד תום השנה הרביעית ללימודיהם והגישו את מטלת הסיום עד תום סמסטר א' של השנה החמישית ויקבלו את תעודת התואר השני, בטקס הענקת תארים שיתקיים במהלך/סוף סמסטר ב' של השנה החמישית.

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>