תואר שני - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשע"ז

תשע"ז

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0851511601קולנוע אמריקאי:מהקולנוע העצמאי ועד לשוברי הקופות הגלובלייםד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
לימודי תואר שני MFA
שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652402מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00211מכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
•26-27.9.2016
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
•27.9.2016
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש, בטיחות עבודה בצבע
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 - מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהה11:0013:00120מכסיקו
• הסדנה תתקיים ב- 27.10
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםגב' שלום עזר טלי
סדנהה14:0018:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תשע"זפרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתד18:0020:00 2
א'0851916201סדנת בימוי קולנוע נסיונימר מוגרבי אברהם
סדנהא10:0014:00212מכסיקו4
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851933001פיתוח סדרות טלוויזיהמר ארניה אלון
סדנהה12:0015:00ב122מכסיקו2
• סדנה מרוכזת
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד - שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851258101צילום סטילס במאה ה -21גב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא16:0020:00209מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםמורה מן החוץ
סדנה 2
שנה ב'
שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמר ב'מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
ב'0851953201חונכות בימוי תשע"זפרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר שני ירון
הדרכה אישיתה10:0012:00א119מכסיקו2
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
א'0851933001פיתוח סדרות טלוויזיהמר ארניה אלון
סדנהה12:0015:00ב122מכסיקו2
אב0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
•מתקיים לאורך כל השנה, אחת לשבועיים
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בסוף חודש יוני
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד - שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851258101צילום סטילס במאה ה -21גב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר גולדמן שי
סדנה 2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםמורה מן החוץ
סדנה 2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
ב'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניפרופ' אבישר אילן
שיעורד16:0020:00א117מכסיקו4
סמינר חובה
ב'0851932901תיאוריות קולנועיות בנות זמננוד"ר בן דוד בני
סמינרד10:0014:00117מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
א'0851505901הקולנוע של ז'אן לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906001סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851510501פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301הקולנוע הפלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי:הפואטיקה של חיי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851511401ייצוגי חבורות בטלוויזיה ובקולנוע הישראלייםד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
מסלול תסריטאות
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות לתואר משיעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית:
שנה א' - שיעורי חובה
סמסטר א' - שיעורי חובה
•תכנית תסריטאות בתשע"ז לא תפתח
שנה ב'
סמסטר א' - שיעורי חובה
א'0851921101פרוייקט גמר - שלב א'פרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00200מכסיקו2
א'0851923001הסדרה הטלוויזיונית ב'מר צפור אסף
שו"תה08:0010:00א119מכסיקו2
• חובה לבחור אחת משלושת החונכויות
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתב14:0016:00 0
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 0
•יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
סמסטר ב' - שיעורי חובה
ב'0851921301פרוייקט גמר - שלב ב'פרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00209מכסיקו2
• בנוסף להגשת תסריט לפ"ג תוגש עבודה עיונית בהיקף של סמינר.
•ניתן לבחור שיעור אחד נוסף ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
שעורי בחירה תסריטאות לשנים א' ב'
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
א'0851211401פרקטיקות בעבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851303001בין תסריט לבימויגב' ויניק מיכל
שו"תד10:0012:00212מכסיקו2
•פתוח לתלמידי שנה ב' בלבד
שיעורי בחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר עצמור לירן
סדנהב12:0015:0002קיקואין3
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
שעורי בחירה ממסלול הפקה תואר שני
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בסוף חודש יוני
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
חטיבת לימודים עיונית - מסגרת שיעורים עיוניים
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
ב'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניפרופ' אבישר אילן
שיעורד16:0020:00א117מכסיקו4
סמינר חובה
ב'0851932901תיאוריות קולנועיות בנות זמננוד"ר בן דוד בני
סמינרד10:0014:00117מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
א'0851511601קולנוע אמריקאי:מהקולנוע העצמאי ועד לשוברי הקופות הגלובלייםד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906001סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851510501פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301הקולנוע הפלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי:הפואטיקה של חיי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851511401ייצוגי חבורות בטלוויזיה ובקולנוע הישראלייםד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
לימודי השלמה MA קולנוע וטלוויזיה
• שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652402מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00211מכסיקו2
אחת מהקבוצות הבאות:
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' דן ענת
פרו"סד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
אחד מהשניים הבאים:
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• סמינריון מתוך היצע הסמינריונים לתואר ראשון
•בחוג לקולנוע. ראה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
• סמינריונים מתולודוגיים
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
• סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה
ב'0851987001החוויה הקולנועית:גישותפנומולוגיות לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851982201זיכרון גורלי: טראומה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
סמינריוני בחירה יחודיים
•פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
•באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
• דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
סמינריוני בחירה
ב'0851986801סקרנות,הפתעה ומתח בקולנוע נרטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851987101מבט עדכני על תיאוריות "קלאסיות"ד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851987201כסף וקולנוע:מחקרים על תעשיית המדיה וקפיטליזםד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851986701פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851904701הקולנוע הישראלי ופרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
א'0851986301מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותיתד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00213מכסיקו4
ב'0851986601תוכניות ריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
א'0851986201האתיקה של הדימוי התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851986501אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושיד"ר פיק ענת
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851986501אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושיד"ר פיק ענת
סמינרה10:0014:00119מכסיקו0
• הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
•מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך חודש
בתאריכים 20.4.17-18.5.17
ב'0851987301ירושלים:עיר, קולנוע וטלוויזיה (סמינר מחקר)פרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
• הסמינריון לא יפתח בס' ב'
ב'0851986401"מודרניזם בקולנוע"-הפרויקט שלא הושלםפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
• הסמינריון לא יפתח בסמ' ב'
ב'0851986901כתב עת- מגדר בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
• סלבה גרינברג הפקה ועורכת שותפה
•הסמינר פתוח לסטודנטים מצטיינים מתואר ראשון
• באישור מנחה הסמינר
• דרישת קדם סמינר בתחום מגדר
• יש לקחת לפחות סמינריון אחר בנושא מגדר
• מתוך שלושת הסמינריונים : מירי טלמון, רז יוסף, ענת זנגר
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
סמינרים מתואר ראשון
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851511401ייצוגי חבורות בטלוויזיה ובקולנוע הישראלייםד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
•ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מקורסי תואר ראשון ולהגיש עבודת רפראט
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>