המגמות המעשיות

 לימודי התואר השני .M.Mus, .M.A

 

המגמות המעשיות: ביצוע, קומפוזיציה וניצוח

 

 

לדרישות המעבר תואר II - ראו למטה ב"מידע נוסף"

 

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

מסלול לימודים לקראת התואר "מוסמך במוזיקה" (.M.Mus)

עם עבודת גמר*

משך הלימודים לקראת התואר .M.Mus הוא שנתיים.

במשך תקופת לימודים זו על התלמיד להשתתף בשיעורים, סדנאות וסמינרים במסגרת של 28-32 ש"ס, ע"פ תכנית הלימודים וכמו כן להשתתף בפעילויות מוזיקליות הנוגעות לתחום התמחותו.

תלמידי תואר שני בכלי תזמורת חייבים להשתתף בכל הפעילויות והקונצרטים של התזמורת הסימפונית של ביה"ס ובהרכבים הקאמריים.

 

 

* הקבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית:

א.   בעבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה בשנה הראשונה ללימודים

ב.   באישור של ועדת היגוי ללימודי תואר שני להצעת המחקר.

ג.    לא ניתן להתקבל  ללימודי תואר שלישי .Ph.D עם תואר מעשי במוזיקה.

 

 

המגמה לביצוע

 

כלי תזמורת

השתתפות בחזרות סקציה במסגרת "רפרטואר תזמורתי", ככל הנדרש ע"פ תכנית העבודה השנתית של התזמורת.

בתום השנה השנייה חייב הסטודנט בתכנית רסיטל פומבי באורך מלא. התכנית תאושר ע"י ראש המחלקה והמורה האישי.

כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מורה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

 

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה שבועית אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
תזמורת סימפונית

033

סדנה 24 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 14 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
סמינרים**

040

סמינר 4 ש"ס

סה"כ

    52 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

 

 

פסנתר, עוגב

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 14 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
סמינרים**

040

oמינר 4 ש"ס

סה"כ

    28 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

 

 

מוזיקה קאמרית (רק לתלמידי המחלקה לפסנתר)

קבלה למסלול מותנית בבחינת כניסה במוזיקה קאמרית הכוללת שתי יצירות עם כלים שונים. תכנית הבחינה בכפוף לאישור ראש המסלול.

תלמיד המתמחה במוזיקה קאמרית או בליווי, חייב לבצע פרקטיקום מונחה כמלווה (במחלקות ניצוח, זמרה, כלי קשת או כלי נשיפה) במסגרת של 16 ש"ס. שעות אלו אינן נכללות במניין שעות הקורסים לתואר.

עם תום שנת הלימודים השנייה נדרשים הסטודנטים להופיע בשני רסיטלים, האחד כמלווה של זמרים והשני כמלווה של כלים אחרים, או בשני קונצרטים קאמריים להרכבים שונים. את התכנית יקבע ראש המחלקה וועדת ההוראה תאשר זאת.

כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מורה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 14 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
סמינרים**

040

oמינר 4 ש"ס
חובת ליווי (לא נכלל במניין הנקודות לתואר)     16 ש"ס

סה"כ

    28 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

 

 

זמרה 

 

במקרים מיוחדים יידרשו התלמידים להיבחן בתום השנה הראשונה ללימודיהם ע"פ תקנות המסלול. בתום השנה השנייה חייב הסטודנט בתכנית רסיטל פומבי באורך מלא הכולל חמש תקופות של יצירה מוזיקלית בהתאם לתקנות המסלול.

כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה שבועית אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס

הדרכה ברפרטואר ווקאלי

033 הדרכה 4 ש"ס

כיתת האופרה

033 שו"ת 8 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 12 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 4 ש"ס
סמינרים**

040

oמינר 4 ש"ס

סה"כ

    36 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 


 

המגמה לקומפוזיציה ולניצוח

 

 המסלול קומפוזיציה

נוכחות חובה בסמינר המחלקתי בקומפוזיציה במשך שנתיים (לא נכלל במניין השעות לתואר).

עם סיום תקופת הלימודים על התלמיד במסלול לקומפוזיציה להגיש עבודת גמר בכתב (בנושא תיאורטי-אנליטי) וארבע יצירות מוזיקליות:

א.   יצירה לכלי סולו, או לכל כלי בליווי פסנתר

ב.   יצירה למקהלה: א-קאפלה/בליווי אנסמבל כלי (אפשרי שימוש באמצעים אלקטרוניים)

ג.    יצירה לאנסמבל (לפחות 12 כלים) עם או בלי סולו כלי או קולי

ד.    יצירה תזמורתית

כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מורה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

 

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס

סדנה למוזיקה בת-זמננו וביצוע יצירות תלמידים

033 סדנה 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 14 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
סמינרים**

040

oמינר 4 ש"ס
סמינר מחלקתי בקומפוזיציה (לא נכלל במניין השעות לתואר)      

סה"כ

    32 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

 

המסלול לניצוח תזמורת וניצוח מקהלה

 

תלמידי ניצוח תזמורת חייבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת, ותלמידי ניצוח מקהלה חייבים להיות נוכחים בחזרות המקהלה האורטורית והקאמרית.

עם סיום תקופת הלימודים על תלמידי הניצוח להכין לבחינות הגמר ארבע יצירות מתקופות שונות לביצוע עם התזמורת / מקהלה של ביה"ס, או לחילופין עם שני פסנתרים.

כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מורה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

 

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

062 שיעור אישי 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

033

שיעור 16 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 8 ש"ס
סמינרים**

040

oמינר 4 ש"ס

סה"כ

    32 ש"ס

 

*  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
**  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

 

 

מסלול לימודים לקראת התואר "מוסמך במוזיקה" (.M.Mus)

 

ללא עבודת גמר

במגמה לביצוע (נגינה, זמרה, מוזיקה קאמרית),

במגמת ניצוח וקומפוזיציה  

 

משך הלימודים

לקראת התואר .M.Mus ללא עבודת גמר הוא שנתיים.
במשך תקופת לימודים זו על התלמיד להשתתף בשיעורים, סדנאות וסמינרים*, עפ"י תכנית הלימודיםוכמו כן להשתתף בפעילויות מוזיקליות הנוגעות לתחום התמחותו.

תלמידי מסלול זה חייבים להשתתף בכל הפעילויות והקונצרטים של התזמורת הסימפונית של ביה"ס.

תלמיד המבקש ללמוד תואר שני במגמה או בכלי השונה מן המגמה או הכלי שלמד לקראת תואר ראשון יהיה חייב לקבל אישור על כך מוועדת ההוראה של ביה"ס.

 

* על כל תלמיד להגיש במרוצת לימודיו שתי עבודות סמינריוניות.

 

מעבר בין המסלולים

התלמיד יכול להחליט אחרי השנה הראשונה על מעבר למסלול האחר, בתנאי שישלים את החובות של המסלול אליו הוא עובר.

 

דרישות סיום

1. מבחן מעשי

במגמה לביצוע (נגינה וזמרה): תלמידי מסלולים אלה יחויבו בשני רסיטלים באורך מלא במקום האחד. בשני הרסיטלים תבוצענה שתי תכניות שונות-

במסלול למוזיקה קאמרית: תלמידי מסלול זה יחויבו בשלושה רסיטלים.

במסלול לניצוח: תלמידי מסלול זה יחויבו בהכנת שש יצירות לבחינת הגמר.

במסלול לקומפוזיציה: תלמידי מסלול זה יחויבו בהגשת חמש יצירות מקוריות לבחינת הגמר.

 

. א. מבחן בע"פ לכל המגמות 1

בנוסף יתקיים מבחן בע"פ על היצירות המבוצעות ברסיטלים / בחינות גמר של כל המגמות, שיוכיח בקיאות בחומר המוזיקלי מההיבטים ההרמוניים, הקונטרפונקטיים ובמבנה הצורני, כולל הרקע הסגנוני וההיסטורי הרלבנטיים ליצירה, ליוצר ולז'אנר האמור.
או

ב. עבודה מלווה לרסיטלים 2– אופייה – עבודת הגות או ניתוח בהיקף עד שלושים עמודים בהנחיית חבר סגל.

1 למעט המגמה לקומפוזיציה

2 כתיבת עבודה מלווה באישור ועדת ההוראה של ביה"ס בלבד

 


 

המגמה לביצוע

 

כלי תזמורת:

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס

נגינה בתזמורת

033 סדנה 24 ש"ס
מוזיקה קאמרית

033

שיעור 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

033

שיעור 6 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 4 ש"ס

סה"כ

    56 ש"ס

 

(1)  חובה  לקחת קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום"
       ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

 

פסנתר, עוגב:

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
מוזיקה קאמרית

033

שיעור 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

033

שיעור 10 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 10 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 4 ש"ס

סה"כ

    40 ש"ס

 

(1) חובה לקחת קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן בריסטלי סיום"

 ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

 

מוזיקה קאמרית (רק לתלמידי המחלקה לפסנתר):

קבלה למסלול מותנית בבחינת כניסה במוזיקה קאמרית הכוללת שתי יצירות עם כלים שונים. תכנית הבחינה בכפוף לאישור ראש המסלול.
תלמיד המתמחה במוזיקה קאמרית או בלווי, חייב לבצע פרקטיקום מונחה כמלווה (במחלקות לניצוח, זמרה, כלי קשת או כלי נשיפה) במסגרת של 16 ש"ס. שעות אלו אינן נכללות במניין שעות הקורסים לתואר.
​נגינת שלושה רסיטלים, כאשר הראשון מביניהם מבוצע בתום השנה הראשונה. שני רסיטלים - אנסמבלים קאמריים, רסיטל אחד - לווי ווקאלי.

 

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
מוזיקה קאמרית

033

סדנה 8 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

033

שיעור 10 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 4 ש"ס

חובת ליווי (לא נכלל במניין הנקודות לתואר)

    (16 ש"ס)

סה"כ

    40 ש"ס

 

(1) חובה לקחת קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום"

 ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

 

זמרה 

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
הדרכה ברפרטואר ווקאלי

033

הדרכה 4 ש"ס

כיתת האופרה

033 שו"ת 8 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

033

שיעור 6 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 4 ש"ס

סה"כ

    40 ש"ס

 

(1) חובה לקחת קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסטלי סיום"

 ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

 

המגמה לקומפוזיציה ולניצוח

 

קומפוזיציה

נוכחות חובה בסמינר המחלקתי בקומפוזיציה במשך שנתיים (לא נכלל במניין השעות לתואר)

הגשת חמש יצירות מקוריות לבחינת גמר:

א.       יצירה לכלי סולו, או לכל כלי בליווי פסנתר

ב.       יצירה למקהלה: א-קפלה/בליווי אנסמבל כלי (אפשרי שימוש באמצעים אלקטרוניים)

ג.        יצירה לאנסמבל (לפחות 12 כלים) עם או בלי סולו כלי או קולי

ד.       יצירה תזמורתית

ה.       יצירה קאמרית מ-3 עד 6 כלים

 


 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס

סדנה למוזיקה בת זמננו

033 סדנה 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

033

שיעור 10 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 6 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 8 ש"ס

סה"כ

    40 ש"ס

(1)  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה

תלמידי ניצוח תזמורת חייבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת, ותלמידי ניצוח מקהלה חייבים להיות נוכחים בחזרות המקהלה האורטורית והקאמרית.

עם סיום תקופת הלימודים על תלמידי הניצוח להכין לבחינות הגמר שש יצירות מתקופות שונות לביצוע עם התזמורת/מקהלה של ביה"ס, או לחילופין עם שני פסנתרים.

 

שם הקורס

מסגרת אופן ההוראה מס' שעות

שיעור אישי (כל שנה שעה אחת)

061 שיעור אישי 4 ש"ס
שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס(1)

033

שיעור 10 ש"ס
שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

033

סדנה/תרגיל 10 ש"ס
2 סמינרים (אחד בכל שנה)

040

oמינר 8 ש"ס

שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

034 שיעור 8 ש"ס

סה"כ

    40 ש"ס

 

(1) חובה לקחת קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום"

 ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

 

 

שקלול ציוני גמר – עם עבודת גמר

 

.M.Mus – מגמת ביצוע:

 ביצוע - 50%

ציוני קורסים  - 15%

עבודת גמר ועבודה סמינריונית - 35%

 

.M.Mus– מגמות קומפוזיציה וניצוח:

לימודי קומפוזיציה וניצוח- 60%

ציוני קורסים- 15%

עבודת גמר ועבודה סמינריונית - 25% 

 

 

שקלול ציוני גמר – ללא עבודת גמר

 

.M.Mus – במגמות ביצוע וניצוח:

הציון ברסיטלים/בחינת גמר- 65%

ציוני קורסים - 15%

עבודות סמינריוניות- 10%

בחינת סיום בע"פ - 10%

 

.M.Mus – במגמת קומפוזיציה:

הציון במקצוע הראשי - 65%

ציוני קורסים - 20%

עבודות סמינריוניות - 15%

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>