תואר שני - קורסי חובה - ביה"ס למוזיקה - תשע"ז

תשע"ז

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהד"ר בר-יושפט יונתן
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילב09:0010:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה09:0010:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד14:0016:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר שרון ישראל
שיעורה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
ב'0845100601מבוא לניתוח מוזיקאלי א'גב' גבאי אלין
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00א117מכסיקו4
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00119מכסיקו4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00041 טארגביה"ס למוזיקה0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילב10:0011:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה10:0011:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIמר יוהס דן
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843255501תיזמור Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג12:0014:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
0843152701הרמוניה ליד המקלדתד"ר רום אורי
בחינה
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIתרגיל 2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIתרגיל 2
•לא יתקיים בתשע"ז
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר רום אורי
שו"תד12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודליםשו"ת 4
•לא יתקיים בתשע"ז
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תד14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה13:0014:00033ביה"ס למוזיקה2
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•לא יתקיים בתשע"ז
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00041 טארגביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
ב'0845412401כתיבה מחקריתפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שו"תד16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00041 טארגביה"ס למוזיקה0
אב0845410301נושאי חזרה 4
•לא יתקיים בתשע"ז
אב0845410201ניתוח יצירות 4
•לא יתקיים בתשע"ז
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקאלית 4
•לא יתקיים בתשע"ז
אב0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינה 4
•לא יתקיים בתשע"ז
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
א'0845412701Bela Bartok and a philosophy of modernismפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845412801ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדיפרופ' טנאי דורית
סמינרג14:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0845215401"קולה שלה"פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
שיעורי בחירה נוספים
ב'0842346701מוזיקה לעוגב במאה ה-20פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורג12:0014:00015ביה"ס למוזיקה2
•שנה א' באישור המרצה
א'0845215501החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים א'פרופ' איתן זהר
גב' זינגר נעמי
שו"תב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845215601החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב'פרופ' איתן זהר
גב' זינגר נעמי
שו"תב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845211901בטהובן - התקופה האמצעיתפרופ' איתן זהר
שיעורד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
ב'0845210401מיניאטורות מוזיקאליותפרופ' איתן זהר
שיעורד14:0016:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842540001פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים - ממיומנות לאמנותמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
א'0843351901מוזיקה אלקטרו-אקוסטית: אמנות השילוב בין ביצוע חי ואלקטרוניקהגב' פארי הדס
שיעורב10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה2
ב'0842346901Piano repertoire after 1945פרופ' מרגוליס טלי
שיעורד12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842346801Master Composers through their Lettersפרופ' קופר קריסטינה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842245901Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית. ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד
א'0845200301מוזיקולוגיות א'פרופ' איתן זהר
שיעורב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' בלבד
ב'0845200401מוזיקולוגיות ב'פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' בלבד
אב0842345401יסודות ניצוח תזמורת למבצעיםד"ר רום אורי
שו"תד14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0842140401הרמוניה ליד המקלדתד"ר גוטר ענבל
תרגילב16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
•לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
•תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
אב0842140402הרמוניה ליד המקלדתד"ר יצחקי עפרה
תרגילג14:0016:00016ביה"ס למוזיקה4
•לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
•תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
אב0842126301וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
שיעור 2
•באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
•מספר המקומות מוגבל
אב0842322101פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842326601The Art of the Auditionמר קונובלוב איליה
סדנהא14:0015:00מ017ביה"ס למוזיקה2
•לכנרים בלבד. הקורס יועבר בשפה האנגלית
קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
•ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תד14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
•באישור המורה
אב0842322401ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
גב' קירשטיין רחל
שו"תג14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0843151301אולפן הקלטות - הלכה למעשהמר אשל רפאל
שו"תה16:0018:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•באישור המרצה
•יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
אב0843232401הלחנה נתמכת טכנולוגיהגב' פארי הדס
שו"תד10:0012:00מ019 מרכז מחשביםביה"ס למוזיקה4
•באישור המרצה
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהב12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
•ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
גב' קירשטיין רחל
שו"תג16:0018:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר שרון ישראל
שיעורה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד14:0016:00031ביה"ס למוזיקה4
•באישור המרצה בלבד
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב0842543001אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיוםד"ר קליינר בוריס
שו"תג16:0018:00031ביה"ס למוזיקה4
•לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
קורסי בחירה - סמינרים
ב'0845412601לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקהפרופ' איתן זהר
סמינרב16:0018:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0845412301Metamorphoses of the voiceפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>