החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ח תואר II - כלל התכניות

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 13ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811101901טכניקות משחק יפניות ויישומןפרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשיתא11:0014:00א207מכסיקו3
א'0811102001תנועה וריקוד לשחקניםמר הולנדר נועם
עבודה מעשיתה14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811102101דיבור לשחקניםמר זיו זהר מאיר
עבודה מעשיתג09:0012:00317ביה"ס להנדסאים3
א'0811454001משחק למתקדמיםמר תבורי דורון
עבודה מעשיתה09:0013:00121מכסיקו4
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס(מסגרת 617)
סמינרים מתואר שני (מסגרת 602)
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב'0811021301משחק גגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811024201פיתוח קול למתקדמיםגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811021701תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00 4
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2גב' שרון טלי
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00ב122מכסיקו3
ב'0811021401תנועהגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתב12:0014:00א207מכסיקו2
מצטיינים שנה ד
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
א'0811459901מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
שיעורים מעשיים 16 ש"ס מסגרת 617
א'0811454801כתת אמןגב בדר מוריאל
מר פיטר אנדר
עבודה מעשיתב09:0013:00לא לשיבוץלא נדרשת כיתה4
ב'0811454401משחק למתקדמיםמר תבורי דורון
עבודה מעשיתב10:0014:00121מכסיקו4
ב'0811454901הפקה כתתיתמר טיראן אלון
עבודה מעשית לא לשיבוץלא נדרשת כיתה4
פרויקט והפקת גמר מסגרת 618
א'0811454301פרוייקט גמרמר לוריאה מישה
עבודה מעשיתג18:0022:00ב206מכסיקו4
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 12ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג;
שנה ב': 20 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811459901מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
א'0626444801Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנסד"ר נועם רייזנר
סמינרה12:0014:00211רוזנברג
א'0626444801Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנסד"ר נועם רייזנר
סמינרב12:0014:00102דן-דוד
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
ב'0810504601עולמות אפשריים. מסע בין דיסציפלינות: מהפילוסופיה של הלוגיקהד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0810506901הרומן/הסרט על הוליוודדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810508601אמנות כתקשורת, או: האם ניתן ללמוד מתמונות?ד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810504301לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507101אידאולוגיה, חול ומלטד"ר שוש רותם
סמינרב12:0016:00209מכסיקו4
ב'0810506701אמנות המקריד"ר אייל דותן
סמינרב12:0014:00א119מכסיקו2
א'0810503601הסובייקט: קווים לדמותוד"ר אייל דותן
סמינרד12:0016:00213מכסיקו4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א'0811459901מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 16 ש"ס
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 14 ש"ס
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א'0811459901מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג 603
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811102501עבודת שחקן במאימר תבורי דורון
עבודה מעשיתה14:0018:00ב206מכסיקו4
שחקן יוצר שנה ב'
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא10:0013:0002קיקואין3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0019:00213מכסיקו3
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה10:0014:00ב206מכסיקו4
א'0811700901הפקת פסטיבל טריבונהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתה16:0018:00120מכסיקו2
ב'0811700901הפקת פסטיבל טריבונהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתה16:0018:00ג206מכסיקו2
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתג14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
א'0811102501עבודת שחקן במאימר תבורי דורון
עבודה מעשיתה14:0018:00ב206מכסיקו4
ב'0811453901צ'כוב ולורקה: סיום, מעבר, פתיחהמר עירא אבנרי
עבודה מעשיתה10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא15:0018:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700501סדנת חונכות בעיצוב תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא18:0019:00219ביה"ס להנדסאים1
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא10:0013:0002קיקואין3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0019:00213מכסיקו3
ב'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב12:0016:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס4
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה10:0014:00ב206מכסיקו4
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
•מהתואר הראשון
•הסמינר והפרויקט יתנהלו מחוץ לאוניברסיטה
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
שנה ג' - תואר שני 22 ש"ס מעשיות מסגרת 620
4 ש"ס סמינר מסגרת 602
סמינרים מסגרת 602
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
שיעורים מעשיים מסגרת 620
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא15:0018:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700501סדנת חונכות בעיצוב תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא18:0019:00219ביה"ס להנדסאים1
•*בחירה בן תאורה ועיצוב תלבושות לתיאטרון וקולנוע
א'0811700201טכניקה של במהפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב15:0018:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700801עיצוב לטלויזיהמר משה פנחס
עבודה מעשיתא09:0012:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700401עיצוב תלבושות לתיאטרון ולקולנוע***גב' גיזלר אנה
עבודה מעשיתג14:0017:00219ביה"ס להנדסאים3
•*השיעור בשפה האנגלית
א'0811700601עיצוב לאופרהמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשיתא12:0015:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700101עיצוב במה ותלבושות מודרני ופוסטמודרני***גב' קיש כנרת
עבודה מעשיתא15:0018:00219ביה"ס להנדסאים3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>