קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ז
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית,
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
תרגילב14:0016:0001קיקואין2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' להב יעל
תרגילד12:0014:00213מכסיקו2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' להב יעל
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811107201כתיבה אקדמיתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811109601מבוא לניהול הפקהמר ברעוז גד
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
•*צפייה בהצגות + כתיבה
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין
שיעורא08:0010:00120מכסיקו2
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811101301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00212מכסיקו4
א'0811101401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00209מכסיקו4
ב'0811101501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811101601שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
א'0811135101משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811135101משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג12:0015:00121מכסיקו3
א'0811136201שיטת סטניסטבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811136201שיטת סטניסלבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0018:00121מכסיקו3
ב'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
מסלול מצטיינים שנה א'
20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית (כולל ההפקה)
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא12:0015:00315ביה"ס להנדסאים6
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו6
א'0811081701תנועה לשחקניםגב' קופרברג אודליה
עבודה מעשיתה09:0011:00א207מכסיקו2
ב'0811081701תנועה לשחקניםגב' קופרברג אודליה
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתא09:0011:00317ביה"ס להנדסאים2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד15:0017:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתא16:0019:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתה11:0014:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811022201תנועהמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתד16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811101701שיעור הפקה 5פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00120מכסיקו2
ב'0811101701שיעור הפקה 5פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00ג206מכסיקו2
שנה ב'
תכנית חד חוגית 44ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0811022801דרמטורגיה לבמהמר אבנרי עירא
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811021901על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0016:00212מכסיקו4
ב'0811107301קריאה בקלאסיקות של הדרמה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
•*מחליף את הקורס קריאה ביצירות מופת-לא ניתן להרשם לקורס פעמ
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
ב'0811023501קווי שבר בתיאטרון היידיד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00213מכסיקו4
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811023701ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811101301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00212מכסיקו4
א'0811101401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00209מכסיקו4
ב'0811101501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811101601שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
א'0811123901בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0019:00121מכסיקו3
ב'0811123901בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0019:00121מכסיקו3
אב0811081601אימפרוביזציה ויסודות המשחקד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו6
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811082001עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתב10:0013:00ב206מכסיקו3
ב'0811082001עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה12:0015:00121מכסיקו3
א'0811081501עבודה בחלל-פעולה ותנועהגב' גודר יסמין
עבודה מעשיתב12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811135901סצינה דרמטית מהדף לבמהמר ניב רפי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
ב'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811148701כתיבהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתג14:0017:00120מכסיקו3
שנה ב' מצטיינים 50 ש"ס
14 ש"ס יסוד; 4 סמינריון;32 ש"ס שיעורים מעשיים;
שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
א'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא13:0016:00ב206מכסיקו3
א'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתג18:0020:00א207מכסיקו2
ב'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתה12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירהגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירהגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה15:0019:00317ביה"ס להנדסאים4
א'0811023301קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתה10:0012:00317ביה"ס להנדסאים2
ב'0811023401דיבור ושפהמר זיו זהר מאיר
עבודה מעשיתב16:0019:00א207מכסיקו3
א'0811023101משחק א'מר רול גדי
עבודה מעשיתה16:0020:00ב206מכסיקו3
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
שעורי חובה מסגרת 106
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
שעורי הפקה - מסגרת 450
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811101301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00212מכסיקו4
א'0811101401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00209מכסיקו4
ב'0811101501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811101601שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתב17:0020:00ב206מכסיקו3
ב'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתא12:0015:00א207מכסיקו3
אב0811109501סדנת משחק דו חוגיפרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
עבודה מעשיתד09:0012:00ב206מכסיקו6
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811134201מבוא לעיצוב לבימאיםמר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתב12:0015:00120מכסיקו3
ב'0811134201מבוא לעיצוב לבימאיםמר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג16:0019:00ג206מכסיקו3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא16:0019:00315ביה"ס להנדסאים3
סמינרים - מסגרת 303
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811023501קווי שבר בתיאטרון היידיד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00213מכסיקו4
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811023701ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
שני סמינרים מתואר ראשון(כתיבת שתי עבודות סמינריוניות)
שיעורים מעשיים 12 ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
מצטיינים שנה ג' סמסטר א'
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811101901טכניקות משחק יפניות ויישומןפרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשיתב15:0018:00א207מכסיקו3
א'0811102001תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתג16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811102101לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתא11:0014:00119מכסיקו3
א'0811102401משחק למתקדמיםמר תבורי דורון
עבודה מעשיתה10:0014:00ב206מכסיקו4
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס
סמינרים מתואר שני (מסגרת 602)
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 107)
ב'0811115101משחק ב'מר רול גדי
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו
ב'0811024201לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתג14:0016:00א119מכסיקו3
ב'0811024201לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתג16:0017:00א117מכסיקו
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00ב122מכסיקו3
ב'0811081301קרבות במהמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתה17:0019:00א207מכסיקו2
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
מצטיינים שנה ד -תכנית עתידית, ייתכנו שינויים
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס
08118009סמינר 4
08118010סמינר 4
שיעורים מעשיים 16 ש"ס
08118011פרויקט במשחק עם במאי חיצוני 6
08118012פרויקט במשחק ובימוי 6
08118013משחק בהפקה - סטאז' 4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>