קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - התכנית החד חוגית למצטיינים במשחק - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתב17:0020:00ב206מכסיקו3
ב'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתא12:0015:00א207מכסיקו3
אב0811109501סדנת משחק דו חוגיפרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
עבודה מעשיתד09:0012:00ב206מכסיקו6
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811134201מבוא לעיצוב לבימאיםמר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתב12:0015:00120מכסיקו3
ב'0811134201מבוא לעיצוב לבימאיםמר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג16:0019:00ג206מכסיקו3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא16:0019:00315ביה"ס להנדסאים3
סמינרים - מסגרת 303
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811023501קווי שבר בתיאטרון היידיד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00213מכסיקו4
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811023701ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
שני סמינרים מתואר ראשון(כתיבת שתי עבודות סמינריוניות)
שיעורים מעשיים 12 ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
מצטיינים שנה ג' סמסטר א'
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811101901טכניקות משחק יפניות ויישומןפרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשיתב15:0018:00א207מכסיקו3
א'0811102001תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתג16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811102101לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתא11:0014:00119מכסיקו3
א'0811102401משחק למתקדמיםמר תבורי דורון
עבודה מעשיתה10:0014:00ב206מכסיקו4
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס
סמינרים מתואר שני (מסגרת 602)
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 107)
ב'0811115101משחק ב'מר רול גדי
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו
ב'0811024201לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתג14:0016:00א119מכסיקו3
ב'0811024201לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתג16:0017:00א117מכסיקו
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00ב122מכסיקו3
ב'0811081301קרבות במהמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתה17:0019:00א207מכסיקו2
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
מצטיינים שנה ד -תכנית עתידית, ייתכנו שינויים
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס
08118009סמינר 4
08118010סמינר 4
שיעורים מעשיים 16 ש"ס
08118011פרויקט במשחק עם במאי חיצוני 6
08118012פרויקט במשחק ובימוי 6
08118013משחק בהפקה - סטאז' 4
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 12ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג;
שנה ב': 20 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
0811
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
א'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810600301אסתטיקות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810508201ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810506501מוזיאונים במאה ה-21ד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507801מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציוד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810508101אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג באמנות הפוסטמודרניתד"ר רז-דגני אירית
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0810502401תאוריות של ריבויד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508301בית: House and Homeד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
א'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>