ביטוח לתלמידים במסלולים המעשיים

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

תלמידים במסלולים המעשיים בפקולטה לאמנויות העונים לקריטריונים של מספר שעות התנסות שבועיות, מבוטחים בביטוח לאומי בענף תאונות עבודה לתלמידים המצויים בהכשרה מקצועית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive