הפסקת לימודים וחידוש לימודים

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

הפסקת לימודים על ידי התלמיד

תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.

תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על-כך מיד לחוג הלימודים ולמדור שירותי מינהל תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. את ההודעה על הפסקת לימודים  ניתן להודיע באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: במידע האישי לתלמיד, בדוא"ל  Mt@tauex.tau.ac.il או בדואר רשום או במסירה אישית.

כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודיו בדואר רשום, ישמש אך ורק אישור ממשרד הדואר, המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מאגף רישום ומינהל תלמידים על קבלת ההודעה האישית.

תלמיד המודיע על הפסקת לימודים חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים ממשלוח ההודעה.

חרף האמור לעיל, תלמיד שלא נרשם לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. על הפסקות הלימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנות "שכר לימוד" המתפרסמת באתר האוניברסיטה באינטרנט, ב"שירותי סטודנטים"

כמו כן, תלמיד המפסיק לימודיו חייב להחזיר לאלתר ספרים ששאל מספריות האוניברסיטה.

בכל מקרה של חידוש לימודים לאחר הפסקה, יחויב התלמיד בתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש לימודיו.

 

 

הפסקת לימודים על-ידי הפקולטה (הפסקה מסיבה אקדמית)

 

כישלונות בקורסי חובה:

תלמיד שלמד פעמיים את אותו קורס חובה (היה רשום לקורס פעמיים) ונכשל בשתי הפעמים (במועד א' ובמועד ב') רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו ביחידת הלימוד.

 כישלונות בקורסי בחירה:

תלמיד שנכשל בארבעה קורסי בחירה במהלך התואר (לא יותר מפעמיים בכל קורס) רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו ביחידת הלימוד.

 

היחידות רשאיות לקבוע תנאים נוספים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות, כמפורט בפרק המידע של כל יחידה.

 

 

הפסקת לימודים אדמיניסטרטיבית

 

תלמיד אשר לא יירשם לקורסים ולא ישלם שכר-לימוד עד ארבעה שבועות מתחילת שנת הלימודים, יופסקו לימודיו.

 

 

 

חידוש לימודים

תלמיד המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים יעשה כן באמצעות טופס חידוש לימודים הנמצא באתר הפקולטה – "טפסים". חידוש לימודים כרוך בתשלום.

כל בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של היועץ האקדמי או של ועדת ההוראה, ותלווה במסמך התחייבות למועד סיום הלימודים.

  

תכנית לימודים לאחר הפסקת לימודים 

בכל מקרה של חידוש לימודים לאחר הפסקה, יחויב התלמיד בתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש לימודיו.​

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>