קורסי ליבה כלל פקולטטיים

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד

בוטלה חובת קורסי ליבה לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו ואילך.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive