המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
בתכנית הבינתחומית שני מסלולים: מסלול עם עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר. כתיבת עבודת גמר מיועדת לתלמידים המצטיינים בכישורי מחקר וכתיבה מוכחים.

 

מסלול עם עבודת גמר

מספר השעות לתואר במסלול עם עבודת גמר הוא 32 ש"ס (לא כולל שפה זרה שנייה).

 

הנחיית עבודת הגמר שקולה ל - 4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 

תלמידים הלומדים  במסלול עם עבודת גמר חייבים בידיעת שפה זרה נוספת ברמת "פטור".

 

תלמידים יתקבלו למסלול עם עבודת גמר בתנאי שסיימו את השנה הראשונה (22 ש"ס) בציון ממוצע של 85 לפחות, השיגו ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, והגישו לפחות עבודה סמינריונית אחת בציון  90 ומעלה.

 

שנה א'

 

שם הקורס מסגרת אופן ההוראה מס' שעות
שיעורי ליבה  420 שיעור 2 ש"ס
סמינרים של התכנית 401 סמינר 10 ש"ס
סמינרים מתכנית התואר השני של אחד החוגים * 401 סמינר 8 ש"ס
סמינר מחלקתי של התכנית 401 סמינר 2 ש"ס
סה"כ 22 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' השעות

סמינר של התכנית 

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר של התכנית / של אחד החוגים*

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר מחלקתי של התכנית

401

סמינר

2 ש"ס

סה"כ

10 ש"ס

 

 

*במסגרת הסמינרים מלימודי המוסמך מהחוגים האחרים בפקולטה, יוצעו השנה בחוג לתולדות האמנות קורסים בלימודי צילום, תלמידי התכנית יכולים להירשם לקורסים אלה בהיקף של עד 12 ש"ס במהלך התואר, בהתאם לתכנית הלימודים הנהוגה בתכנית.

 

על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית.

עיקרה של השנה השנייה, ובמיוחד של הסמסטר האחרון, יוקדש לכתיבת עבודת הגמר.

 

מועדי הגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות

 

 

עבודת הגמר

עבודת הגמר תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

התלמיד יבחר בנושא ובמנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה והמנחה טעונים אישור ועדת ההוראה של התכנית. במהלך השנה השנייה, יגיש התלמיד הצעה לעבודת גמר. ההצעה תוגש למזכירות התכנית בשלושה עותקים חתומים ע"י המנחה.  ההצעה תועבר לקורא נוסף לקבלת הערכה ואישור.
תלמיד שיכתוב עבודת גמר בינתחומית במהותה ושאינה מתמקדת בנושא דיסציפלינרי מאחד התחומים הנלמדים בפקולטה לאמנויות, יוכל לבחור בקורסי התואר השני של הפקולטה לאמנויות מכל חוגי הפקולטה.
תלמיד שיבחר לכתוב עבודת תזה בתחום אחת הדיסציפלינות של הפקולטה, חייב ללמוד שלושה סמינרים בתחום זה.

 

המנחה

כמנחה רשאי להתמנות מורה בפקולטה, מתחום מחקר הקרוב לנושא העבודה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב.

במקרים מיוחדים, ובהמלצת ועדת ההוראה של התכנית, יוכל להתמנות כמנחה נוסף גם מורה, בדרגת מרצה לפחות, מפקולטה אחרת. פנייה למנחה ממוסד אקדמי אחר תוגש ליו"ר ועדת ההוראה  של התכנית.  הוועדה תעביר הבקשה לועדת ההוראה של הפקולטה לקבלת אישור מהמזכירות האקדמית. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לאשר החלפת מנחה.

 

 

הגשת העבודה

 

התלמיד לא יגיש את העבודה לפני שהשלים כל חובותיו במסלול בציון ממוצע 85 לפחות. לאחר סיום העבודה ואישורה ע"י המנחה, תוגש העבודה למזכירות התכנית בארבעה עותקים במתכונת הנדרשת. הנחיות להגשת עבודת הגמר מופיעות בידיעון הפקולטה לאמנויות. העבודה תיכתב בעברית. במקרים מיוחדים  יוכל התלמיד להגיש עבודת גמר בשפה האנגלית באישור המנחה וועדת ההוראה של התכנית.

את עבודת הגמר יבדקו המנחה וקורא נוסף, אשר ימונה על-ידי ראש התכנית. כל בודק יעביר בנפרד את ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות התכנית. הציון הסופי הוא הממוצע בין שני ציונים אלו. 

היקף עבודת הגמר יהיה בין 60 ל- 80 עמודים (ברווח כפול ושוליים של 2 ס"מ לפחות מכל צד), לא כולל הערות, ביבליוגרפיה ונספחים. להנחיות מפורטות ראה בלינק המצ"ב.

 

 

ציון גמר

ציון הגמר יחושב כדלקמן:

 

שיעורים ועבודות רפרט - 30%
עבודות סמינריוניות  -     30%
עבודת הגמר -               40%

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>