רשימת קורסים - התכנית הבינתחומית באמנויות - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600301אסתטיקות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810508201ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810506501מוזיאונים במאה ה-21ד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507801מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציוד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810508101אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג באמנות הפוסטמודרניתד"ר רז-דגני אירית
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0810502401תאוריות של ריבויד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810508301בית: House and Homeד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821501001עושה הניסים בשיש: הדיוקנאות של ברניני, מבטים מצטלביםד"ר ספי הנדלר
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
א'0821557901סוגיות ותיאוריות באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
א'0821503501המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאםד"ר אריה קפיטיקין
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
א'0821502501בגן נעול: נזירות כפטרוניותד"ר ברטל רננה
סמינרג10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821503001דבר אלי בתמונות: אמבלמות ליודעי סודד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821504001משפחות באמנות הישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0821504501תיאורי בעלי חיים ותפקידם בעולם העתיקד"ר מיכאלי טלילה
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821505001המצאת ה"יפאניות": ציור, צילום, והדפס 1868-1940ד"ר אילת זהר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821502001סקפיציזם ואמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821505501בדרך לסנטיאגו: מסעות ועולי רגל באמנות ימה"בפרופ' פינקוס אסף
סמינרה10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821504901ההיסטוריה של מרחבי היומיום בצילוםד"ר שבי אורלי
סמינרב12:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0821505901פרצופיות: בין הפנים והדיוקןד"ר אהד זהבי
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906001סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי:הפואטיקה של חיי היומיוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851987001החוויה הקולנועית:גישותפנומולוגיות לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851982201זיכרון גורלי: טראומה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851986801סקרנות,הפתעה ומתח בקולנוע נרטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
א'0851987101מבט עדכני על תיאוריות "קלאסיות"ד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851987201כסף וקולנוע:מחקרים על תעשיית המדיה וקפיטליזםד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851986701פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851986301מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותיתד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00213מכסיקו4
ב'0851986601תוכניות ריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
א'0851986201האתיקה של הדימוי התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851986501אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושיד"ר פיק ענת
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851986501אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושיד"ר פיק ענת
סמינרה10:0014:00119מכסיקו0
ב'0851987301ירושלים:עיר, קולנוע וטלוויזיה (סמינר מחקר)פרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
ב'0607531301"משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00455גילמן0
א'0607541701גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבטד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמינרג14:0018:00101דן-דוד0
ב'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרג18:0020:00212רוזנברג
ב'0607541401לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדרד"ר זק אדית
שיעורד14:0016:00205רוזנברג
א'0607541901בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראלד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרד12:0016:00211רוזנברג
א'0607541301מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרניד"ר מיכל שפירא
סמינרה10:0012:00212רוזנברג
א'0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיו
סמינרג12:0014:00212רוזנברג0
ב'0607540701פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21ד"ר השש יאלי
סמינרד12:0014:00211רוזנברג
ב'0607541601תיאוריה קווירית - אז והיוםד"ר ניר קדם
סמינרד16:0018:00210דן-דוד
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:0018:00001ווב0
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>