לימודי התואר השני .M.A

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

 

 

לימודי התואר השני M.Arch

מטרת הלימודים

 

התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל, והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים המבקשים ללמוד את התרבות האדריכלות, את החשיבה האדריכלית ההיסטורית והעכשווית, טכנולוגיות אדריכליות עכשוויות ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים, וזאת מכוח הקמתה של התכנית בתוך אוניברסיטה גדולה ומקיפה ובתוך הפקולטה לאמנויות. התכנית עומדת על סגל הוראה של בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי והפקולטה לאמנויות, וכן על סגל הוראה מפקולטות אחרות באוניברסיטה בתחומים המשיקים ללימודים מתקדמים באדריכלות. כך, התכנית יוצרת מגוון ואינטגרציה של מדעים שונים, ומכוונת להרחיב את השכלתם של אדריכלים (בעלי תואר ראשון B.Arch) הן בתחום המקצועי ובעיקר בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.

 

לימודי האדריכלות לתואר השני בתכנית מוצעים כאן כשיטת חשיבה וכמסגרת לניתוח ולפרשנות, הן בראיה היסטורית והן בראיה סינכרונית. מתוך ראייה אינטרדיסציפלינארית, התכנית מציעה מספר נושאי מיקוד שיבואו לידי ביטוי בהדגשים השונים של התואר שבהם יוכלו התלמידים להתמקד בבחירת הקורסים: לימודי אדריכלות, לימודי היסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, לימודי טכנולוגיות אדריכליות עכשוויות, לימודים אורבאניים ולימודי קיימות. הדגשים אלו יושתתו על קורסי ליבה בתכנית לתואר שני בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בשיתוף עם תכניות וחוגים אחרים באוניברסיטה במסגרת תכניות לימודים מתקדמים. בין היתר, התכנית תכלול קורסים רלוואנטיים מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר. ביחידות אלה מתקיימים קורסים ומחקרים במספר מעבדות, שהתכנית ללימודי תואר שני בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי תמנה במבחר הקורסים שלה. בנוסף, התכנית תפנה סטודנטים לקורסים במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות כדי להעשיר את ידיעותיהם בתחומי ההיסטוריה והפילוסופיה, וכדי לאפשר בסיס תיאורטי והיסטוריוסופי לעבודות מחקר בהדגש זה. כמו כן, התכנית מקיימת קשרים עם בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, עם קתדרת אונסק"ו למורשת המודרנית ועם מכון תל-אביב ללימודי מחקר (אדריכלות, סביבה, תרבות וחברה), במטרה לייצר הצלבה של קורסים והשתתפות בפרויקטים מחקריים.

 

יועצי התכנית יסייעו בידי התלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינרים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטת תל-אביב.

 

 

תנאי רישום

 

סטודנטים המעוניינים להירשם לתכנית חייבים להיות בעלי תואר B.Arch ממוסד אקדמי מוכר. לצורך הגשת מועמדות דרוש ציון גמר 80 ומעלה בתואר הראשון, וכן דרוש ממוצע 80 בפרויקטי סטודיו תכנון שנלמדו במסגרת התואר הראשון.

 


ועדת קבלה

 

ההחלטה על הקבלה היא בידי ועדת הקבלה של ביה"ס לאדריכלות (ללימודי התואר השני) . הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון קבלה ולבקש תיק עבודות"  

 

 

מסלולי הלימודים:

 

לימודי התואר השני מציעים שני מסלולים: מסלול מחקרי עם עבודת גמר (תזה) ומסלול עיוני עם בחינת גמר (ללא תזה).

 

 

מסלול עם עבודת גמר

 

במסלול זה תיכתב עבודת גמר מחקרית (research thesis); או ייכתב פרק מחקרי משמעותי עם ביצוע פרוייקט מאסטר תכנוני (project thesis). הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטת תל-אביב.

במסלול זה דרושות 30 שעות סמסטריאליות של קורסים בפועל להשלמת הלימודים, בנוסף על הגשת עבודת הגמר. עבודת הגמר שקולה ל- 6 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

על התלמידים במסלול זה חלה חובה לבחור שפה זרה נוספת ברמת 'פטור' באישור היועץ האקדמי של התכנית (השפה הזרה הנוספת אינה נכללת במניין השעות לתואר).

סה"כ: 30 ש"ס.

 

 

מסלול עם בחינת גמר

 

סטודנטים המבקשים לסיים את לימודי המאסטר ללא עבודת תיזה יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר.

במסלול זה דרושות 36 ש"ס של קורסים בפועל להשלמת הלימודים בנוסף על בחינת הגמר (ללא שעות).

סטודנט רשאי לגשת למבחן הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו כמפורט בידיעון.

 

החומר למבחן יכלול מאמרים ו\או פרקים מספרים בהיקף של כ- 200 עמודים, הדנים בסוגיות מתוך או בזיקה אל נושאי הסמינרים ושיעורי הליבה של התכנית. הטקסטים שיבחרו על ידי מורי התואר השני יעסקו בסוגיות תיאורטיות ו\או היסטוריות באדריכלות, ו\או בשאלות מתוך הפרקטיקה האדריכלית. תחומי הדיון יהיו תרבותיים, פוליטיים, חברתיים, היסטוריים, ו\או טכנולוגיים. 

המבחן יערך בכתב ויימשך עד ארבע שעות.

 

סה"כ: 36 ש"ס.

 

משך הלימודים בתכנית המוצעת בכל המסלולים הוא שנתיים

 

 

 

ציון הגמר

 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול עם בחינת גמר:

עבודות הסמינריוניות 40%,

שיעורים ועבודות רפרט  40%, 

בחינת הגמר 20%.

 

במסלול עם עבודת גמר:

 עבודות הסמינריוניות 30%,

שיעורים ועבודות רפרט  40%,

עבודת הגמר 30%.

 

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים"

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>