קורסי בחירה בפקולטה לאמנויות - תשע"ז

תשע"ז

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811100701תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין
שיעורא08:0010:00120מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811021901על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0016:00212מכסיקו4
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811022801דרמטורגיה לבמהמר אבנרי עירא
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
ב'0811107301קריאה בקלאסיקות של הדרמה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה - ממצרים ועד סוף ימי הבינייד"ר אריה קפיטיקין
ד"ר ברטל רננה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר ספי הנדלר
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ואמנות יוונית קלאסיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: בין מסורת, שינוי ותחייה: אמנות ימיד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821601201מיתוסים בשולי המיתוסים ביוון וברומאד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821653901האמנות הרומנסקית באירופה: לידה, תחייה והמצאהד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821639401ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה (איראן, הודו והד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821643901הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0821601601צבעי מים באמנות ישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821606501האדס ואליזיום- אמנות קבורה בעולם העתיקד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821606001פסיכה וסומא: "הגוף הפוליטי" בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821604001אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המודר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821601501הקרבה, דם וקדושה: אמנות שיעיתד"ר הגר נעמי
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821605001האמנות ככלי תעמולה ברומא בתקופת הרנסנס והבארוקד"ר בלס גולדה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821605501פיסול בריטי במאה ה-20ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג08:0010:00211מכסיקו2
ב'0821669401אמנות וסאונדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821609001מוזיאולוגיה: שדה האמנות בישראלד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821601701מהפכות, מלחמות וקטסטרופות באמנות מאה ה-19גב' מאיר תמר
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821607001צילום קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי: צילום באסיה, צילום מאסיהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821606101צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמד"ר רונה סלע
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורה10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>