לימודי התואר השני (M.A) - המגמה למוזיקולוגיה

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

לרשימת קורסי החובה לחץ כאן

 

לימודי התואר השני (.M.A) -  המגמה למוזיקולוגיה

 

תנאי הקבלה

 

ללימודי התואר השני .M.A במוזיקולוגיה יתקבלו מועמדים אשר קיבלו ציון "טוב" (80) לפחות בלימודי התואר הראשון במוזיקולוגיה, ואשר קבלתם אושרה ע"י ועדת הקבלה של המגמה. כמו כן יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון במוזיקה, השונה במהותו מהתואר "בוגר אוניברסיטה", (כגון .B.Mus. או B.Ed. במוזיקה), זאת עפ"י נוהלי הקבלה הכלל-אוניברסיטאי.

הקבלה לתואר השני במוזיקולוגיה כרוכה בראיון קבלה. על המועמדים לפנות למזכירות הסטודנטים מבעוד מועד לקבלת הנחיות מפורטות לקראת ראיון הקבלה. ועדת הקבלה עשויה לדרוש מהמועמדים לעבור מבחנים או מבדקים נוספים על מנת לקבוע את רמתם במיומנויות המוזיקה (כגון סולפג', הרמוניה, ניתוח וכד'). בהתאם לתוצאות הריאיון (ו/או המבדקים הנוספים) ובהתאם ללימודיהם הקודמים של המועמדים במסגרת התואר הראשון וועדת הקבלה עשויה לקבוע לימודי השלמה לקראת תואר שני. תכנית ההשלמות תהיה בהיקף של עד 16 ש"ס לרבות כתיבת עבודה סמינריונית. במקרים מיוחדים, ובאישור ועדת ההוראה היחידתית, יידרשו המועמדים להשלמות מעבר למכסה זו. 
במסגרת תכנית ההשלמות על הסטודנטים להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות וציון מינימום של 80 (בכל קורס בנפרד).

 

 

משך הלימודים

 

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים.

 

 

מתכונת הלימודים

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

·         מסלול ללא עבודת גמר, המקנה לתלמיד השכלה מוזיקולוגית מקיפה. לימודי המסלול כוללים 36 ש"ס  ובסיומם ייגש התלמיד לבחינת גמר.

·         מסלול עם עבודת גמר, המכשיר את התלמיד לקראת מחקר עצמאי. לימודי המסלול כוללים 32 ש"ס ובסיומם יכתוב התלמיד עבודת גמר בעלת אופי מחקרי. 

 

 

הקבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית:

 

·         בעבודה סמינריונית שתוגש במהלך השנה הראשונה של לימודי תואר שני עם קבלת ציון 90 ומעלה.

·         הגשת הצעת מחקר וקבלת אישור עליה ע"י ועדת ההיגוי ללימודי תואר שני.

 

 

חובות התלמיד לתואר השני

 

·         עבודות סמינריוניות: עד גמר התואר, יכתוב התלמיד שתי עבודות סמינריוניות.

·         סמינר מחלקתי (קולוקוויום):

 

מפגשי "הסמינר המחלקתי" בהשתתפות תלמידי ה-.M.A. וה-.B.A., הדוקטורנטים וסגל המרצים יתקיימו כשש פעמים בכל סמסטר ויוקדשו להרצאות תלמידים, בוגרים, מורים או אורחים, וכן לדיון משותף במחקרים ובספרות מוזיקולוגית חדשה.

ההשתתפות חובה לכלל ציבור תלמידי המוזיקולוגיה בכל התארים.

 

 

מבנה הלימודים

 

הלימודים נחלקים לשיעורי חובה, שיעורי בחירה וכתיבת עבודות סמינריוניות. שיעורי החובה מוצעים רק אחת לשנתיים וההשתתפות בהם חובה על כל תלמידי ה-.M.A. בשני מסלולי הלימוד.

 

הדגש בלימודי ה-.M.A. הוא על השתתפות פעילה בסמינרים ועל כתיבת עבודות סמינריוניות.

 

 

עבודת גמר

 

מטרת עבודת הגמר היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, ולגלות גישה ביקורתית ודייקנית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, ויכולת להתבטאות בהירה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה  ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. להנחיות מדויקות בכל הנוגע לכתיבת עבודת הגמר יש לפנות לתקנון הפקולטה.

 

 

בחינת גמר - במסלול ללא עבודת גמר

 

מטרת בחינת הגמר היא להוכיח בקיאות ושליטה בתחומים נבחרים בתולדות המוזיקה וניתוחה. פרטים נוספים להלן.

 

 

ציון גמר

 

הציון הסופי ייקבע עפ"י שקלול ציוני התלמיד בשנות לימודיו:

 

 

במסלול עם עבודת גמר:

 

עבודת גמר - 60%

ציוני השיעורים - 20%

עבודות סמינריוניות - 20%

 

 

במסלול ללא עבודת גמר:

 

ציוני השיעורים - 40%

עבודות סמינריוניות - 20%

ציון בחינת הגמר - 40%

 

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – עם עבודת גמר[1]

 

 

נושא הקורס

מס' שעות

שיעורי חובה

המוזיקולוגיה כדיסציפלינה (שיעור)

4 ש"ס

 

נושאי חזרה (שיעור)

4 ש"ס

 

ניתוח יצירות (שו"ת)

4 ש"ס

 

תולדות התיאוריה המוזיקלית (סמינר)

4 ש"ס

שיעורי בחירה/סמינרים*

 

16 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

 

נוכחות

עבודת גמר

 

 

סה"כ

32 ש"ס

 

* עד גמר התואר, חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

**ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

 

מסלול לימודים לקראת התואר .M.A – ללא עבודת גמר

 

 

נושא הקורס

מס' שעות

שיעורי חובה

המוזיקולוגיה כדיסציפלינה (שיעור)

4 ש"ס

 

נושאי חזרה (שיעור)

4 ש"ס

 

ניתוח יצירות (שו"ת)

4 ש"ס

 

תולדות התיאוריה המוזיקלית (סמינר)

4 ש"ס

שיעורי בחירה/סמינרים*

 

20 ש"ס

קולוקוויום במוזיקולוגיה

 

נוכחות

בחינת גמר

 

 

סה"כ

36 ש"ס

* עד גמר התואר, חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

**ניתן לקחת קורסים מחוץ לביה"ס ולפקולטה בהיקף של עד 4 ש"ס וזאת בהתאם לתחומי העניין הספציפיים של התלמיד.

מסלול ללא עבודת גמר

 

מבחן גמר

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

המבחן ייערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו את החומר למבחן.

 

 

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיו"ב.

נושא ב' קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיו"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את    הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תקיף הרשימה סה"כ של כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תקיף הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו; אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל נושא) אם הם בעלי איכות מוכחת. 

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה בתיאום עם המזכירות .

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות ביה"ס  את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. אורך כל תשובה: בין שבעה לעשרה עמודים, ברווח כפול, כמקובל. ההיקף הכולל של המבחן הוא לפיכך עשרים עמודים לכל היותר. יש לרפרר בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו למזכירות ביה"ס לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות ביה"ס  שלושה  ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

 

בחינת הגמר תיערך בתאריך שייקבע בתיאום עם מזכירות ביה"ס.

 


 

[1] קבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית בהגשת עבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה במהלך שנה א' בלימודי תואר שני ובאישור הצעת המחקר.

 

* עד גמר התואר חייב התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>