תואר שני - קורסי חובה - ביה"ס למוזיקה - תשע"ו

תשע"וסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843255501תיזמור Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג12:0014:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
0843152701הרמוניה ליד המקלדתד"ר רום אורי
בחינה
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר רום אורי
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודליםמר סרוסי ראובן
שו"תד14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה13:0014:00033ביה"ס למוזיקה2
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
אב0845410301נושאי חזרהשיעור 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
ב'0845410201ניתוח יצירותשו"ת 2
ב'0845410201ניתוח יצירותשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקליתסמינר 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהשיעור 2
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהשיעור 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
ב'0845412201World Music Culturesפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרב08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845215101מוזיקה גופא - להקשיב לא רק עם האוזנייםגב' טמיר אוסטרובר הילה
סמינרב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•שנה א' באישור המרצה
א'0845215301מוזיקה אליאטורית - הפילוסופיה והפוליטיקה של אבדון השליטהגב' פארי הדס
סמינרה12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה נוספים
ב'0845214801צורה, ייצוג, תוכן ומשמעות במוזיקה עתיקהפרופ' טנאי דורית
שו"תד16:0020:0002קיקואין4
•הרצאות אורחים תועברנה בשפה האנגלית
אב0845311801מוזיקה והגותפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
ב'0845213801מוזיקה. טכסטפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845213801מוזיקה. טכסטפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842343401Film composersפרופ' קופר קריסטינה
שיעורה12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845215201ניתוח שנקריאני לאור הקובץ: Five Graphic Music Analysesגב' גבאי אלין
שו"תה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845215001המוזיקה של טרזין והשואהמר רפופורט דן
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845214901מבוא למוזיקה הודיתגב' אבני עפרה
שיעורה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842245901אנליזה בעקבות הרפרטואר התזמורתימר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
אב0842245902Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0843232401הלחנה נתמכת טכנולוגיהגב' פארי הדס
שיעורה10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
•לתלמידי קומפוזיציה שנים ג', ד' בלבד
אב0842345401יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטיםד"ר רום אורי
שו"תד12:0013:00017ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יתקיים בין 12-14.פירוט מועדי השיעורים יתפרסם בסילבוס
אב0842126101וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
שיעור 2
•באישור המורה האישי לכינור. מס' המקומות מוגבל
אב0842322101פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
ב'0843151301אולפן הקלטות - הלכה למעשהמר אשל רפי
שו"תה16:0020:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•הקורס מתקיים בין 16:00-17:30. החלק המעשי בתאום עם המרצה
•באישור המרצה
ב'0843150701יסודות תורת הצליל ומבוא למחשבגב' פארי הדס
שו"תג10:0012:00מ019 מרכז מחשביםביה"ס למוזיקה2
•באישור המרצה
קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
•ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
•באישור המורה
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
גב' קירשטיין רחל
שו"תג14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
•ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
גב' קירשטיין רחל
שו"תג16:0018:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
•לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב0842543001אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיוםד"ר קליינר בוריס
שו"תג10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
•לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
קורסי בחירה - סמינרים
ב'0845412201World Music Culturesפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרב08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
א'0845412001Mediated Voicesפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845411901מהות האופרהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210301נושא ווריאציותפרופ' איתן זהר
סמינרד10:0012:00032ביה"ס למוזיקה4
ב'0845210601המוזיקה של רחמנינוב: בין הסגנון הרומנטי לסגנון המודרנידר קרביץ נלי
סמינרב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה2
אב0845412101ניתוח מוזיקאלי: היבטים קוגניטיבייםפרופ' איתן זהר
סמינרד14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842451001Analysis & interpretation - advanced topics of musical theorד"ר רום אורי
סמינרד14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
קורסי בחירה אחרים
אב0842543301עיונים בפסנתר המשווה של י.ס. באךפרופ' גורין אלכסנדר
שו"תג12:0014:00013ביה"ס למוזיקה4
אב0842543501טעמי המקראד"ר קליינר בוריס
שו"תג14:0016:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0842245901אנליזה בעקבות הרפרטואר התזמורתימר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842245902Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0843232401הלחנה נתמכת טכנולוגיהגב' פארי הדס
שיעורה10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
•לתלמידי קומפוזיציה בלבד
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842322101פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0842126101וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
שיעור 2
•באישור המורה האישי בכינור. מס' המקומות מוגבל
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
•מותנה באישור המורה. הקורס פתוח למלחינים ולנגני כלי תזמורת
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•למעט תלמידי מוזיקולוגיה
•ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>